Søg på folkeskolen.dk

0   1

Den professionelle vinkel

Når vi som lærere indgår i læringsprocesser, har vi at gøre med en professionel vinkel, der både trækker på teoretiske og praktiske forhold. Det er vigtigt, vi både ser os selv som teoretisk dannede såvel som praktiske medarbejdere i et samfund, hvor vi indgår som værdifulde aktører, der kan og skal rykkes os, hvis vores hverdagsliv kræver det.

0   420

Sådan kan vi ændre social arv

Ved at kigge på Canada, Australien og New Zealands måde at lave forældrefolkeoplysning på kan den sociale arv brydes.