Søg på folkeskolen.dk

5   26

”Du skal da helt sikkert på universitetet”

Hvad er den gode uddannelse? Er du bevidst om hvilken fortælling, du er med til at skabe?

0   2

”Du får 10 i stedet for 12, fordi du skal have noget at kæmpe for”

Hvorfor er det, at nogle lærere tror, at det er en drivkraft for eleven at få en lavere karakter end fortjent bare for, at de skal have noget at kæmpe for?

6   53

Lad os danse og klappe alting væk!

En livagtig drøm om den moderne magtudøvelse.

2   8

Vækst og velfærd i ja-hattens skygge.

Vi lever i en tid, hvor tænkende mennesker holdes for nar.

0   9

De stille piger

I folkeskolen føler vi ofte behov for at rette op på elever som stikker en smule ud fra normerne- hvad enten det er som intro- eller ekstrovert. Men hvordan føles det for den enkelte elev? Og hvad gør vi ved minoriteten, når vi udvælger majoriteten som normalen? Her er refleksioner fra en af de tidligere såkaldte "stille piger".

1   2

Er jeg en pengeseddel eller er jeg studerende?

Penge er vigtigt for enhver uddannelses institution.. Men kan det virkelig passe at de studerende bare skal ses som en check de indløser efter 4 år?

0   6

På studietur i eksterne læringsmiljøer

På studiet har vi læst meget om eksterne læringsmiljøer. Disse har en central plads i folkeskolen, men skal integreres bedre i undervisningen. En inddragelse af eksterne læringsmiljøer i skolens naturfagsundervisning kan være med til at opfylde folkeskolens formål, da det bidrager til elevernes forståelse af menneskets samspil med naturen. Dette skulle vi selvfølgelig selv opleve, og derfor pakkede vi vores skoletasker og drog med biologiholdet på studietur til København.

3   22

Tanker fra en lærerstuderende

Bliver jeg god nok?

0   4

Når tør teori krydser benhård praksis

Teorien er til for at give os et dybere perspektiv og viden om folkeskolens forunderlige verden. Men hvad gør teorien, når jeg står i praksis, og der er elever, som har læsevanskeligheder, selvværdsproblemer, ordblindhed osv.? Teorien ender med kun at være tilstedeværende i baggrunden, hvor mine erfaringer og intuitive fornemmelser dominerer.

0   12

Det er uhyggeligt at tænke på …

I samme retning går det, når man på læreruddannelserne ensretter lærerkræfterne og skærer de kritiske, skæve undervisere væk, og kun ønsker de læringsparate lærerkræfter skal overtage.

0   8

Vigtigheden af en konkret opgaveformulering

Hvordan kan vi forvente, at eleverne skriver en god og indsigtsfuld opgave, hvis ikke opgaveformuleringen har præciseret vilkårene for eleverne?

0   8

Hvorfor er naturfag vigtig i folkeskolen?

Naturfagenes har været på noget af en rejse for at komme ind i den danske skolehistorie. Indholdet i naturfagsundervisningen bliver stadig diskuteret - det samme gør omfanget af timer samt opdelingen af fagene. Men hvorfor er naturfag egentlig vigtig i folkeskolen? Og hvad kan disse fag, som de andre ikke kan?

0   13

Undervisnings- og lektionsplaner er en gråzone

Når man starter på en uddannelse, er alting altid nyt og ukendt i starten. Man kender ikke helt midlerne til at opnå målet endnu, og man flyder med strømmen indtil man til sidst kan svømme selv – såfremt man får den viden, der skal bringe en dertil.

2   38

Dannelsesteori er og bør være praksisrelevant

UC Sjælland er underlagt et krav om bedrive ”anvendelsesorienteret forskning”, der forholder sig til ”de største udfordringer for lærerprofessionen”. Derfor afviser man at fortsætte samarbejdet med lektor Brian Degn Mårtensson, der skal skrive ph.d. om Grundtvigs pædagogiske og politiske filosofi. Men dannelsesteorier opfylder i høj grad begge kriterier: de er og bør være anvendelsesorienterede, og at omsætte dem til praksis er en stor – men nødvendig – didaktisk udfordring.

1   69

Debat om UCSJ og Grundtvig i Kristeligt Dagblad

Rektor Camilla Wang og direktør Sami Stephan Boutaiba kommer i voldsomme forklaringsproblemer i debatten om UC´ernes virke.

4   14

En vigtig gerning, der kræver ansvar, indsats og engagement

Lærerstuderende Emma Gulmark Nørskov har i forgårs skrevet indlægget "Det er under al kritik" om sine oplevelser på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som hun kom ind på i 2015. Det indlæg vil jeg gerne svare på.

12   77

Det er under al kritik!

Når jeg som lærerstuderende ser på en god del af mine medstuderende og på den såkaldte undervisning, jeg har deltaget i, så forstår jeg godt, alle dem, der taler dårligt om os!

0   11

Tinstøbning 1 - introduktion

Tinstøbning er et godt emne hvor eleverne introduceres til et metal. Her får de materialekendskab og samtidig er der designelementer på spil. I mit emne "linker" jeg det - eller giver det "kroge" til dansk, historie og fysik m.m. så det - smelter - lidt sammen.

19   1164

Er fagligheden på vej ud af læreruddannelsen?

Tynd vejledning, bachelorprojekter uden tilknytning til skolefagene og censorer, der ikke ved noget om fagene. Hvor er læreruddannelsen på vej hen?