Søg på folkeskolen.dk

0   2

Elevernes selvkritik ødelægger deres kreativitet

”Min tegning er grim”. Alt for ofte hører jeg denne sætning i billedkunstfaget. Hvor kommer elevernes selvkritik fra, og hvordan kan vi omvende deres syn på egne præstationer, så det ikke begrænser deres kreativitet?

0   4

Solskin, pensumlæsning og eksamensangst

Det obligatoriske ”forsømte forår” er i gang, og vi sidder vanen tro begravet med vores hoveder i computeren og bøgerne. For os er der dog en helt særlig følelse ved dette års eksamensforberedelse, for det er nemlig sidste gang; og denne gang er det biologifaget, som kræver vores opmærksomhed.

0   5

Nu kan jeg lære, men kan jeg være lærer?

Læreruddannelsen er, for mig, den mest fantastiske uddannelse der findes. Ifølge min erfaring, uddanner den ikke kun i didaktik og faglighed, men i hele det at være et menneske. Men glemmer vi de helt praktiske informationer på så humanistisk en uddannelse som denne? Især efter reformen?

0   5

Fake News: Politisk innovation skal redde Somalia fra hungersnød

Regeringen vil overføre præmie-tankegang fra folkeskolen til ulandshjælpen: overlevelsespræmie til 120 somaliske landsbyer

2   2

Bachelor - samtidskunst i billedkunstundervisningen

Bachelor - søger empiri til billedkunst bachelor

0   9

Evaluering i naturfag - er vi klar?

Nu er vi snart ved at nå til vejs ende med vores sidste undervisningsfag på læreruddannelsen. Vi glæder os enormt meget til at stille os på den anden side af katederet – men er vi egentlig klar? Er vi klar til at varetage den store opgave, der ligger i at evaluere på vores kommende elever? Og hvordan er det egentlig lige, at vi gør det bedst?

2   25

Skal du være … lærer?

Hvordan kan det være, at jeg så ofte skal forsvare mit valg som lærer overfor andre? Det er jo ikke fordi, man beder sygeplejersker, advokater eller elektrikere om at gøre det samme. Så hvorfor skal vi blive ved med at forsvare lærerprofessionen?

4   11

IT i læreruddannelsen

Skolelærere bliver aldrig overflødige - sådan kan det i dag læses i mandagmorgen. Computere kommer ikke til at overflødiggøre læreren. Men kommer de til at styre os? IT på læreruddannelsen skal prioriteres - for alles skyld.

4   14

Jeg glæder mig til at være lærer!!

Som kommende lærer i folkeskolen ser jeg fremad og ikke tilbage. Og hold nu fast hvor jeg glæder mig til at beskæftige mig med det vigtigste job i kongeriget.

2   5

Det er rigtig flot!

Er ros i virkeligheden et helt misforstået koncept? Når vi bliver alt for bevidste om at huske at rose vores elever, og gør det hele tiden, mister det så i virkeligheden sin værdi?

5   30

”Du skal da helt sikkert på universitetet”

Hvad er den gode uddannelse? Er du bevidst om hvilken fortælling, du er med til at skabe?

0   4

”Du får 10 i stedet for 12, fordi du skal have noget at kæmpe for”

Hvorfor er det, at nogle lærere tror, at det er en drivkraft for eleven at få en lavere karakter end fortjent bare for, at de skal have noget at kæmpe for?

6   55

Lad os danse og klappe alting væk!

En livagtig drøm om den moderne magtudøvelse.

2   8

Vækst og velfærd i ja-hattens skygge.

Vi lever i en tid, hvor tænkende mennesker holdes for nar.

0   9

De stille piger

I folkeskolen føler vi ofte behov for at rette op på elever som stikker en smule ud fra normerne- hvad enten det er som intro- eller ekstrovert. Men hvordan føles det for den enkelte elev? Og hvad gør vi ved minoriteten, når vi udvælger majoriteten som normalen? Her er refleksioner fra en af de tidligere såkaldte "stille piger".

1   2

Er jeg en pengeseddel eller er jeg studerende?

Penge er vigtigt for enhver uddannelses institution.. Men kan det virkelig passe at de studerende bare skal ses som en check de indløser efter 4 år?

0   6

På studietur i eksterne læringsmiljøer

På studiet har vi læst meget om eksterne læringsmiljøer. Disse har en central plads i folkeskolen, men skal integreres bedre i undervisningen. En inddragelse af eksterne læringsmiljøer i skolens naturfagsundervisning kan være med til at opfylde folkeskolens formål, da det bidrager til elevernes forståelse af menneskets samspil med naturen. Dette skulle vi selvfølgelig selv opleve, og derfor pakkede vi vores skoletasker og drog med biologiholdet på studietur til København.

3   22

Tanker fra en lærerstuderende

Bliver jeg god nok?

0   6

Når tør teori krydser benhård praksis

Teorien er til for at give os et dybere perspektiv og viden om folkeskolens forunderlige verden. Men hvad gør teorien, når jeg står i praksis, og der er elever, som har læsevanskeligheder, selvværdsproblemer, ordblindhed osv.? Teorien ender med kun at være tilstedeværende i baggrunden, hvor mine erfaringer og intuitive fornemmelser dominerer.

0   12

Det er uhyggeligt at tænke på …

I samme retning går det, når man på læreruddannelserne ensretter lærerkræfterne og skærer de kritiske, skæve undervisere væk, og kun ønsker de læringsparate lærerkræfter skal overtage.