Søg på folkeskolen.dk

0   12

Det er uhyggeligt at tænke på …

I samme retning går det, når man på læreruddannelserne ensretter lærerkræfterne og skærer de kritiske, skæve undervisere væk, og kun ønsker de læringsparate lærerkræfter skal overtage.

0   6

Vigtigheden af en konkret opgaveformulering

Hvordan kan vi forvente, at eleverne skriver en god og indsigtsfuld opgave, hvis ikke opgaveformuleringen har præciseret vilkårene for eleverne?

0   7

Hvorfor er naturfag vigtig i folkeskolen?

Naturfagenes har været på noget af en rejse for at komme ind i den danske skolehistorie. Indholdet i naturfagsundervisningen bliver stadig diskuteret - det samme gør omfanget af timer samt opdelingen af fagene. Men hvorfor er naturfag egentlig vigtig i folkeskolen? Og hvad kan disse fag, som de andre ikke kan?

0   12

Undervisnings- og lektionsplaner er en gråzone

Når man starter på en uddannelse, er alting altid nyt og ukendt i starten. Man kender ikke helt midlerne til at opnå målet endnu, og man flyder med strømmen indtil man til sidst kan svømme selv – såfremt man får den viden, der skal bringe en dertil.

2   37

Dannelsesteori er og bør være praksisrelevant

UC Sjælland er underlagt et krav om bedrive ”anvendelsesorienteret forskning”, der forholder sig til ”de største udfordringer for lærerprofessionen”. Derfor afviser man at fortsætte samarbejdet med lektor Brian Degn Mårtensson, der skal skrive ph.d. om Grundtvigs pædagogiske og politiske filosofi. Men dannelsesteorier opfylder i høj grad begge kriterier: de er og bør være anvendelsesorienterede, og at omsætte dem til praksis er en stor – men nødvendig – didaktisk udfordring.

1   69

Debat om UCSJ og Grundtvig i Kristeligt Dagblad

Rektor Camilla Wang og direktør Sami Stephan Boutaiba kommer i voldsomme forklaringsproblemer i debatten om UC´ernes virke.

4   14

En vigtig gerning, der kræver ansvar, indsats og engagement

Lærerstuderende Emma Gulmark Nørskov har i forgårs skrevet indlægget "Det er under al kritik" om sine oplevelser på læreruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som hun kom ind på i 2015. Det indlæg vil jeg gerne svare på.

12   76

Det er under al kritik!

Når jeg som lærerstuderende ser på en god del af mine medstuderende og på den såkaldte undervisning, jeg har deltaget i, så forstår jeg godt, alle dem, der taler dårligt om os!

0   11

Tinstøbning 1 - introduktion

Tinstøbning er et godt emne hvor eleverne introduceres til et metal. Her får de materialekendskab og samtidig er der designelementer på spil. I mit emne "linker" jeg det - eller giver det "kroge" til dansk, historie og fysik m.m. så det - smelter - lidt sammen.

19   1008

Er fagligheden på vej ud af læreruddannelsen?

Tynd vejledning, bachelorprojekter uden tilknytning til skolefagene og censorer, der ikke ved noget om fagene. Hvor er læreruddannelsen på vej hen?

0   54

Galskab i Politiken

Den omdiskuterede avis har nu helt forladt fornuftens rige sammen med de mest rabiate læringsrevolutionære aktører.

0   5

Når Sproggaven pakkes ud

Siden september 2016 har Fredensborgs Kommune arbejdet tæt sammen med centret om ’Sproggaven’, der, ved at lade alle pædagoger i alle dagtilbud anvende metoden ”udvidet dialogisk læsning”, skal løfte sprogfærdigheder og literacy-kompetencer hos de 0-6 årige i kommunens dagtilbud. Centret har nu besøgt 8 dagtilbud i Fredensborg Kommune for at observere udvidet dialogisk læsning i aktion og interviewe børn og pædagoger. Formålet var at undersøge, hvordan udvidet dialogisk læsning virker bedst.

0   10

Den instrumentelle fejlslutning som statsautoriseret metode

Det er en generel misforståelse, at et stigende krav til akademiske og videnskabelige arbejdsformer på professionshøjskolerne automatisk er proportionelt med en kvalificeret professionalisering i den pædagogiske praksis.

7   27

En kritik af læreruddannelsen

En 4. års lærerstuderendes uddybende kommentar til den seneste studiemiljøundersøgelse.

5   16

Læreren som robot!

Vil robotter kunne overtage lærergerningen? Ikke medmindre lærerens opgave også forandrer sig radikalt. Jo mere lærerarbejdet bliver et spørgsmål om at følge regler, dvs. følge rutiner, der ikke kræver nogen former for fortolkning, des mere øges risikoen for, at robotter overtager arbejdet.

0   6

Er det lovligt at gå påvirket på uddannelse og arbejde?

Jeg skriver dette i forbindelse med observationer og samtaler med flere medstuderende der ryger hash dagligt, eller flere gange ugentligt - nogle mere, nogle mindre. Ingen ad de studerende har haft grubler over efterfølgende at have ansvar for børn, køre i bil (med og uden børn) og nogle går glædeligt ind i en åben diskussion om at det er og bør være helt okay. Som mor til 2 dejlige unger, som person og som lærer siger jeg - det er IKKE okay.

0   2

Naturfaglige læremidler i et nyt perspektiv

At bryde med deres traditionelle tilgang og den Kenyanske brug af didaktiske læremidler - og i stedet få dem til at åbne øjnene for funktionelle og semantiske læremidler, som kan være til stor gavn i den naturvidenskabelige undervisning.

58   65

Elev under læringsmålstyret undervisning:
 »Jeg er ikke god nok«

Undervisningsministeriet har med folkeskolereformen og inklusionsloven store forventninger til både høj faglighed og inklusion. Anbefalingerne går ud på at styre undervisningen ud fra læringsmål. Men er denne undervisningspraksis, hvor alle elever bliver vurderet ud fra de samme objektive krav, overhovedet forenelig med inklusionsbestræbelserne, hvor elever i komplicerede læringssituationer skal inkluderes i det faglige læringsfællesskab? Har inklusionen i virkeligheden spillet fallit?

0   6

Naturfaglig undervisning i Kenya

Lergulv, 52 elever i én klasse, kommunikation på engelsk og kiswahili - dette er alt sammen hverdagen for os, når vi her i Afrika skal undervise i Science (Naturfag)