Søg på folkeskolen.dk

0   2

Forskning: Forældreinvolvering kan styrke udsatte børns skolegang

Øget forældreinvolvering og forældresamarbejde kan give socialt udsatte børn og unge en bedre kognitiv og social udvikling i hjem, dagtilbud og skole, konkluderer DPU-forskerne Niels Egelund og Camilla Dyssegaard i en systemtisk kortlægning af 393 nationale og internationale videnskabelige undersøgelser for Rådet for Børns Læring. I skolen er det blandt andet indsatser, hvor forældrene læser med deres børn.

0   1

Ny forskning: Biologien spiller ind i den sociale arv

Lisbeth Trille G. Loft kombinerer gen- og socialforskning på Columbia University i New York på jagt efter, hvor stor en del af den sociale arv, der skyldes det sociale miljø, og hvor stor en del, der er genetisk arvet. "Man kan se, at man kan være mere eller mindre genetisk sensitiv over for sit miljø", forklarer hun i Ugebrevet A4.

0   47

Det er omfordelingen, der giver social arv-brud i Danmark

Danmark og USA ligner hinanden, når det handler om, hvor mange der bryder den sociale arv i familier, hvor forældrene har lav eller mellem indtjening. Først ved høj indtjening adskiller USA sig – her er den sociale arv størst i USA, viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden. Tallene bliver dog helt anderledes, hvis man tager indtægter fra det offentlige med - når overførselsindkomster medregnes, betyder forældreindtægten langt mindre i Danmark end USA.