Søg på folkeskolen.dk

3   17

Forskning: Der er brug for mere hjælp til nyuddannede lærere

Masser af lande har en national strategi for, hvordan man fastholder nyuddannede lærere i skolen. Det har Danmark ikke. En forskningsgruppe på Professionshøjskolen VIA er netop nu i samarbejde med Lærerforeningen ved at finde ud af, hvad der skal til.

6   45

Forskning: Stram styring får lærere til at forlade folkeskolen

I en skole, som styres stramt efter tid og mål, kan lærerne ikke stoppe op og hjælpe elever med at løse en konflikt. Det har givet nogle lærere så dårlig samvittighed, at de har sagt farvel til jobbet, fordi de ved, at gode relationer er en forudsætning for undervisningen.

5   119

Forskning: Fire grunde til lærerflugt fra folkeskolen

Mens folkeskolen er forandret, vælger unge stadig læreruddannelsen af de samme årsager som af for 30 år siden. Men et nyt forskningsprojekt viser, at de håb og idealer, de unge kommer med, ikke bliver indfriet i nutidens folkeskole.

0   625

Styrk 
relationerne

At kontakten til eleven er afgørende, ved enhver lærer, men ny forskning viser, hvor små signaler eleverne fanger, og hvordan man bevidst kan arbejde mod bedre relationer.

15   412

Forskning: Gode relationer kræver selvindsigt

Det er vigtigt for både lærer og elever at have gode relationer: Men hvad kan lærerne gøre? Et vigtigt begreb i denne sammenhæng er 'mentalisering'. Det fortæller Louise Klinge, der har skrevet en ph.d.-afhandling om lærernes relationskompetencer.

19   1312

Skoleforsker: 
»Læringsmålstyret undervisning« er højt spil

Der er ikke noget forskningsmæssigt belæg for, at læringsmålstyring virker, siger skoleforsker, der udgiver ny bog.

3   483

Et overblik over forskning i matematik

Matematiklærere kan nu finde inspiration om undersøgende matematik, kompetence- og stofområder, it, undervisningsdifferentiering og den sproglige dimension i undervisningen i et review på 11 artikler, undervisere fra professionshøjskolen UCC har skrevet om faget op til en række matematikkurser med støtte fra A.P. Møller-fonden.

0   644

Overblik over forskningen bag Fælles Mål i fransk

Lektor, ph.d., Annette Gregersen har udarbejdet et review i samarbejde med adjunkt Lene Bønding Ditlevsen, som kan opdatere fransklærerne på den viden, der ligger bag de nye mål for faget. Det er skabt med henblik på A.P. Møller-efteruddannelseskurserne, men kan give inspiration og overblik til alle fransklærere.

0   869

Inspiration og opdatering til tysklærerne

Tysklæreren, som gerne vil følge med i den vigtigste nyere forskning, men som måske ikke har tid til at læse digre værker, kan nu få et godt overblik på forholdsvis kort tid. I forbindelse med et efteruddannelseskursus har UCC’s tre tyskundervisere sammensat et review med ti vigtige tekster på området. Underviserne understreger samtidig, at der i den grad mangler dansk forskning på området.

5   1064

Fireårigt forskningsprojekt: Lærerne skal forstå it forfra

Teknologiforståelse var også noget, man diskuterede i 80’erne. Siden har skolen oplevet en it-invasion, men lærernes bevidsthed om teknologiernes indflydelse på deres praksis er aldrig fulgt med. Ny forskning afslører et kæmpe behov for teknologiforståelse blandt både unge og ældre lærere.

0   533

Tidlig indsats for fagligt stærke og svage i matematik

41 skoler deltager i et 12 ugers matematikforløb målrettet de fagligt stærke og de fagligt svage elever. Det er professionshøjskolen Metropol, der underviser lærerne i en uge, og derefter har deres skoleledere underskrevet kontrakt om et særligt forløb for udvalgte elever.

0   759

Naturfagslæreres livshistorie og arbejde hænger uløseligt sammen

Naturfagslærernes arbejde er sammenfiltret med deres øvrige liv på en måde, der gør det umuligt at adskille de to, skriver lektor Peer Daugbjerg fra læreruddannelsen i Nr. Nissum i sin ph.d.-afhandling. Handlinger i klasserummet hænger i høj grad sammen med lærernes livsfortællinger, og det kan man bygge udvikling på.

0   653

Drej en cowboyhat
 i træ

Sløjd giver et helt særligt selvværd, fordi man skaber sit eget projekt. Dette er vigtigere 
i skolen end nogensinde, fortæller ph.d. i sløjd Bent Illum.

0   1060

Forsker: Sådan overlever du første år som lærer

Glem alt om at sende nye lærere på kursus eller sætte dem sammen med lærere, de ikke deler elever med – nye lærere har brug for refleksionsrum, hvor det drejer sig om deres egen lærerverden - siger René B. Christiansen, der har skrevet ph.d. om det første år som lærer.

5   526

23 mio. kr. til forskning i urolige elever og teknologisk forståelse

To forskningsprojekter ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har fået 23 mio. kr. til at undersøge negative effekter af urolige elever i klassen og se nærmere på, hvordan den teknologiske forståelse kan øges hos lærer- og sygeplejestuderende.

1   1538

Ph.d.: Lærerstuderende bør lære at observere og analysere

I dag skriver lærerstuderende bachelorprojekt med udgangspunkt i observation af deres egen undervisning. Men hvis de skal undgå praksischok, skal de lære mange andres perspektiv på undervisningen at kende end bare lærernes, mener cand. pæd. Lars Damgaard Knudsen, der i dag forsvarer sin ph.d.-afhandling.

0   898

Professor: Lærerprofessionen er under pres

Professor og uddannelsesrådgiver for skiftende amerikanske forbunds- og statsregeringer Linda Darling-Hammond ser angrebet på danske læreres forberedelsestid som et af mange symptomer på, at lærerprofessionalismen er under pres i disse år til skade for børns læring og udvikling.