Søg på folkeskolen.dk

0   2

Elevernes selvkritik ødelægger deres kreativitet

”Min tegning er grim”. Alt for ofte hører jeg denne sætning i billedkunstfaget. Hvor kommer elevernes selvkritik fra, og hvordan kan vi omvende deres syn på egne præstationer, så det ikke begrænser deres kreativitet?

0   4

Solskin, pensumlæsning og eksamensangst

Det obligatoriske ”forsømte forår” er i gang, og vi sidder vanen tro begravet med vores hoveder i computeren og bøgerne. For os er der dog en helt særlig følelse ved dette års eksamensforberedelse, for det er nemlig sidste gang; og denne gang er det biologifaget, som kræver vores opmærksomhed.

0   5

Nu kan jeg lære, men kan jeg være lærer?

Læreruddannelsen er, for mig, den mest fantastiske uddannelse der findes. Ifølge min erfaring, uddanner den ikke kun i didaktik og faglighed, men i hele det at være et menneske. Men glemmer vi de helt praktiske informationer på så humanistisk en uddannelse som denne? Især efter reformen?

0   9

Evaluering i naturfag - er vi klar?

Nu er vi snart ved at nå til vejs ende med vores sidste undervisningsfag på læreruddannelsen. Vi glæder os enormt meget til at stille os på den anden side af katederet – men er vi egentlig klar? Er vi klar til at varetage den store opgave, der ligger i at evaluere på vores kommende elever? Og hvordan er det egentlig lige, at vi gør det bedst?

2   25

Skal du være … lærer?

Hvordan kan det være, at jeg så ofte skal forsvare mit valg som lærer overfor andre? Det er jo ikke fordi, man beder sygeplejersker, advokater eller elektrikere om at gøre det samme. Så hvorfor skal vi blive ved med at forsvare lærerprofessionen?

4   11

IT i læreruddannelsen

Skolelærere bliver aldrig overflødige - sådan kan det i dag læses i mandagmorgen. Computere kommer ikke til at overflødiggøre læreren. Men kommer de til at styre os? IT på læreruddannelsen skal prioriteres - for alles skyld.

2   5

Det er rigtig flot!

Er ros i virkeligheden et helt misforstået koncept? Når vi bliver alt for bevidste om at huske at rose vores elever, og gør det hele tiden, mister det så i virkeligheden sin værdi?

5   30

”Du skal da helt sikkert på universitetet”

Hvad er den gode uddannelse? Er du bevidst om hvilken fortælling, du er med til at skabe?

0   4

”Du får 10 i stedet for 12, fordi du skal have noget at kæmpe for”

Hvorfor er det, at nogle lærere tror, at det er en drivkraft for eleven at få en lavere karakter end fortjent bare for, at de skal have noget at kæmpe for?

6   55

Lad os danse og klappe alting væk!

En livagtig drøm om den moderne magtudøvelse.

2   8

Vækst og velfærd i ja-hattens skygge.

Vi lever i en tid, hvor tænkende mennesker holdes for nar.

0   9

De stille piger

I folkeskolen føler vi ofte behov for at rette op på elever som stikker en smule ud fra normerne- hvad enten det er som intro- eller ekstrovert. Men hvordan føles det for den enkelte elev? Og hvad gør vi ved minoriteten, når vi udvælger majoriteten som normalen? Her er refleksioner fra en af de tidligere såkaldte "stille piger".

0   6

På studietur i eksterne læringsmiljøer

På studiet har vi læst meget om eksterne læringsmiljøer. Disse har en central plads i folkeskolen, men skal integreres bedre i undervisningen. En inddragelse af eksterne læringsmiljøer i skolens naturfagsundervisning kan være med til at opfylde folkeskolens formål, da det bidrager til elevernes forståelse af menneskets samspil med naturen. Dette skulle vi selvfølgelig selv opleve, og derfor pakkede vi vores skoletasker og drog med biologiholdet på studietur til København.

0   6

Når tør teori krydser benhård praksis

Teorien er til for at give os et dybere perspektiv og viden om folkeskolens forunderlige verden. Men hvad gør teorien, når jeg står i praksis, og der er elever, som har læsevanskeligheder, selvværdsproblemer, ordblindhed osv.? Teorien ender med kun at være tilstedeværende i baggrunden, hvor mine erfaringer og intuitive fornemmelser dominerer.

0   10

Vigtigheden af en konkret opgaveformulering

Hvordan kan vi forvente, at eleverne skriver en god og indsigtsfuld opgave, hvis ikke opgaveformuleringen har præciseret vilkårene for eleverne?

0   8

Hvorfor er naturfag vigtig i folkeskolen?

Naturfagenes har været på noget af en rejse for at komme ind i den danske skolehistorie. Indholdet i naturfagsundervisningen bliver stadig diskuteret - det samme gør omfanget af timer samt opdelingen af fagene. Men hvorfor er naturfag egentlig vigtig i folkeskolen? Og hvad kan disse fag, som de andre ikke kan?

0   15

Undervisnings- og lektionsplaner er en gråzone

Når man starter på en uddannelse, er alting altid nyt og ukendt i starten. Man kender ikke helt midlerne til at opnå målet endnu, og man flyder med strømmen indtil man til sidst kan svømme selv – såfremt man får den viden, der skal bringe en dertil.

1   69

Debat om UCSJ og Grundtvig i Kristeligt Dagblad

Rektor Camilla Wang og direktør Sami Stephan Boutaiba kommer i voldsomme forklaringsproblemer i debatten om UC´ernes virke.

0   11

Tinstøbning 1 - introduktion

Tinstøbning er et godt emne hvor eleverne introduceres til et metal. Her får de materialekendskab og samtidig er der designelementer på spil. I mit emne "linker" jeg det - eller giver det "kroge" til dansk, historie og fysik m.m. så det - smelter - lidt sammen.

0   55

Galskab i Politiken

Den omdiskuterede avis har nu helt forladt fornuftens rige sammen med de mest rabiate læringsrevolutionære aktører.