Søg på folkeskolen.dk

0   6

Hvorfor er naturfag vigtig i folkeskolen?

Naturfagenes har været på noget af en rejse for at komme ind i den danske skolehistorie. Indholdet i naturfagsundervisningen bliver stadig diskuteret - det samme gør omfanget af timer samt opdelingen af fagene. Men hvorfor er naturfag egentlig vigtig i folkeskolen? Og hvad kan disse fag, som de andre ikke kan?

0   12

Undervisnings- og lektionsplaner er en gråzone

Når man starter på en uddannelse, er alting altid nyt og ukendt i starten. Man kender ikke helt midlerne til at opnå målet endnu, og man flyder med strømmen indtil man til sidst kan svømme selv – såfremt man får den viden, der skal bringe en dertil.

1   69

Debat om UCSJ og Grundtvig i Kristeligt Dagblad

Rektor Camilla Wang og direktør Sami Stephan Boutaiba kommer i voldsomme forklaringsproblemer i debatten om UC´ernes virke.

0   11

Tinstøbning 1 - introduktion

Tinstøbning er et godt emne hvor eleverne introduceres til et metal. Her får de materialekendskab og samtidig er der designelementer på spil. I mit emne "linker" jeg det - eller giver det "kroge" til dansk, historie og fysik m.m. så det - smelter - lidt sammen.

0   54

Galskab i Politiken

Den omdiskuterede avis har nu helt forladt fornuftens rige sammen med de mest rabiate læringsrevolutionære aktører.

0   5

Når Sproggaven pakkes ud

Siden september 2016 har Fredensborgs Kommune arbejdet tæt sammen med centret om ’Sproggaven’, der, ved at lade alle pædagoger i alle dagtilbud anvende metoden ”udvidet dialogisk læsning”, skal løfte sprogfærdigheder og literacy-kompetencer hos de 0-6 årige i kommunens dagtilbud. Centret har nu besøgt 8 dagtilbud i Fredensborg Kommune for at observere udvidet dialogisk læsning i aktion og interviewe børn og pædagoger. Formålet var at undersøge, hvordan udvidet dialogisk læsning virker bedst.

5   16

Læreren som robot!

Vil robotter kunne overtage lærergerningen? Ikke medmindre lærerens opgave også forandrer sig radikalt. Jo mere lærerarbejdet bliver et spørgsmål om at følge regler, dvs. følge rutiner, der ikke kræver nogen former for fortolkning, des mere øges risikoen for, at robotter overtager arbejdet.

0   2

Naturfaglige læremidler i et nyt perspektiv

At bryde med deres traditionelle tilgang og den Kenyanske brug af didaktiske læremidler - og i stedet få dem til at åbne øjnene for funktionelle og semantiske læremidler, som kan være til stor gavn i den naturvidenskabelige undervisning.

0   6

Naturfaglig undervisning i Kenya

Lergulv, 52 elever i én klasse, kommunikation på engelsk og kiswahili - dette er alt sammen hverdagen for os, når vi her i Afrika skal undervise i Science (Naturfag)

0   2

Jagten på biotoper

At være biologistuderende er langt mere end at sidde på sin pind og lytte på vores underviser. Vi får masser af sol på næsen, våde hænder, beskidte knæ, kolde tæer og fede naturoplevelser.

0   2

Lærerstuderende med gummistøvler på

Feltarbejde ved Lindved Å med det formål at arbejde med biologiske undersøgelsesmetoder - biotiske faktorer i sø og vandløb

0   16

Et pædagogisk skoleideal

Følgende er min tale til Danmarks Lærerforenings kongres 2016 om et skoleideal.

0   8

På kurs mod det fjerne Afrika

Udlandspraktik i Afrika! Det har været en drøm siden første skoledag sammen, og nu er brikkerne endelig faldet på plads! Vi skal undervise på Muranga Primary School og følge de kenyanske lærere på deres Teacher College.

0   16

Inspirerende værdier at holde skole på

Før sommerferien var der øverst på Fagbladet Folkeskolens hjemmeside en annonce, hvor MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING og PROFFESSIONHØJSKOLEN METROPOL efterlyste lærer- eller pædagogstuderende til et forsøgsprogram

2   16

Biologi for begyndere, tak!

Tanker, idéer, erfaringer og oplevelser om at være biologistuderende.

1   653

At lære at være menneske

Kronik i weekendavisen 15/7 2016:

12   704

Vores børn bliver ofrene for den stigende ulighed i Danmark.

Selvom alle statistikkerne fortæller os, at uligheden i Danmark rammer vores børn, fortsætter vi med at føre politik som øger uligheden. Hvordan kan man fortrænge tal, som indikerer, at ulighed på forhånd dømmer de svageste børn ude?

1   751

Godt man ikke er tysklærer i Sverige! Eller …?

Lärarnas Riksförbund i Sverige har midt i april 2016 barslet med en rapport om moderne sprog. I dette indlæg kigges der nærmere på rapporten og dens konklusioner, og der gives overvejelser om, hvorledes det forholder sig for os i grundskolen i Danmark.

12   666

Sådan redder vi folkeskolen! Første markering.

En serie i tre dele om folkeskolens redning. Første del handler om, hvad der skal gøres på nationalt/ statsligt niveau. Anden del vil handle om det kommunale niveau, mens tredje del vil handle om, hvordan hverdagen bør se ud på den enkelte skole. Serien er tænkt som en slags gratis hjælp til politikere og vælgere, der gerne vil løfte folkeskolens kvalitet.

1   304

Sproglærerdagen

Vores elever stod på tæer, da vi på Sproglærerdagen havde lærerstuderende fra Odense med i tyskundervisningen. De studerende stod for to ud af syv værksteder.