Søg på folkeskolen.dk

5   28

”Du skal da helt sikkert på universitetet”

Hvad er den gode uddannelse? Er du bevidst om hvilken fortælling, du er med til at skabe?

0   2

”Du får 10 i stedet for 12, fordi du skal have noget at kæmpe for”

Hvorfor er det, at nogle lærere tror, at det er en drivkraft for eleven at få en lavere karakter end fortjent bare for, at de skal have noget at kæmpe for?

6   53

Lad os danse og klappe alting væk!

En livagtig drøm om den moderne magtudøvelse.

2   8

Vækst og velfærd i ja-hattens skygge.

Vi lever i en tid, hvor tænkende mennesker holdes for nar.

0   9

De stille piger

I folkeskolen føler vi ofte behov for at rette op på elever som stikker en smule ud fra normerne- hvad enten det er som intro- eller ekstrovert. Men hvordan føles det for den enkelte elev? Og hvad gør vi ved minoriteten, når vi udvælger majoriteten som normalen? Her er refleksioner fra en af de tidligere såkaldte "stille piger".

0   6

På studietur i eksterne læringsmiljøer

På studiet har vi læst meget om eksterne læringsmiljøer. Disse har en central plads i folkeskolen, men skal integreres bedre i undervisningen. En inddragelse af eksterne læringsmiljøer i skolens naturfagsundervisning kan være med til at opfylde folkeskolens formål, da det bidrager til elevernes forståelse af menneskets samspil med naturen. Dette skulle vi selvfølgelig selv opleve, og derfor pakkede vi vores skoletasker og drog med biologiholdet på studietur til København.

0   4

Når tør teori krydser benhård praksis

Teorien er til for at give os et dybere perspektiv og viden om folkeskolens forunderlige verden. Men hvad gør teorien, når jeg står i praksis, og der er elever, som har læsevanskeligheder, selvværdsproblemer, ordblindhed osv.? Teorien ender med kun at være tilstedeværende i baggrunden, hvor mine erfaringer og intuitive fornemmelser dominerer.

0   8

Vigtigheden af en konkret opgaveformulering

Hvordan kan vi forvente, at eleverne skriver en god og indsigtsfuld opgave, hvis ikke opgaveformuleringen har præciseret vilkårene for eleverne?

0   8

Hvorfor er naturfag vigtig i folkeskolen?

Naturfagenes har været på noget af en rejse for at komme ind i den danske skolehistorie. Indholdet i naturfagsundervisningen bliver stadig diskuteret - det samme gør omfanget af timer samt opdelingen af fagene. Men hvorfor er naturfag egentlig vigtig i folkeskolen? Og hvad kan disse fag, som de andre ikke kan?

0   13

Undervisnings- og lektionsplaner er en gråzone

Når man starter på en uddannelse, er alting altid nyt og ukendt i starten. Man kender ikke helt midlerne til at opnå målet endnu, og man flyder med strømmen indtil man til sidst kan svømme selv – såfremt man får den viden, der skal bringe en dertil.

1   69

Debat om UCSJ og Grundtvig i Kristeligt Dagblad

Rektor Camilla Wang og direktør Sami Stephan Boutaiba kommer i voldsomme forklaringsproblemer i debatten om UC´ernes virke.

0   11

Tinstøbning 1 - introduktion

Tinstøbning er et godt emne hvor eleverne introduceres til et metal. Her får de materialekendskab og samtidig er der designelementer på spil. I mit emne "linker" jeg det - eller giver det "kroge" til dansk, historie og fysik m.m. så det - smelter - lidt sammen.

0   55

Galskab i Politiken

Den omdiskuterede avis har nu helt forladt fornuftens rige sammen med de mest rabiate læringsrevolutionære aktører.

0   5

Når Sproggaven pakkes ud

Siden september 2016 har Fredensborgs Kommune arbejdet tæt sammen med centret om ’Sproggaven’, der, ved at lade alle pædagoger i alle dagtilbud anvende metoden ”udvidet dialogisk læsning”, skal løfte sprogfærdigheder og literacy-kompetencer hos de 0-6 årige i kommunens dagtilbud. Centret har nu besøgt 8 dagtilbud i Fredensborg Kommune for at observere udvidet dialogisk læsning i aktion og interviewe børn og pædagoger. Formålet var at undersøge, hvordan udvidet dialogisk læsning virker bedst.

5   16

Læreren som robot!

Vil robotter kunne overtage lærergerningen? Ikke medmindre lærerens opgave også forandrer sig radikalt. Jo mere lærerarbejdet bliver et spørgsmål om at følge regler, dvs. følge rutiner, der ikke kræver nogen former for fortolkning, des mere øges risikoen for, at robotter overtager arbejdet.

0   2

Naturfaglige læremidler i et nyt perspektiv

At bryde med deres traditionelle tilgang og den Kenyanske brug af didaktiske læremidler - og i stedet få dem til at åbne øjnene for funktionelle og semantiske læremidler, som kan være til stor gavn i den naturvidenskabelige undervisning.

0   6

Naturfaglig undervisning i Kenya

Lergulv, 52 elever i én klasse, kommunikation på engelsk og kiswahili - dette er alt sammen hverdagen for os, når vi her i Afrika skal undervise i Science (Naturfag)

0   2

Jagten på biotoper

At være biologistuderende er langt mere end at sidde på sin pind og lytte på vores underviser. Vi får masser af sol på næsen, våde hænder, beskidte knæ, kolde tæer og fede naturoplevelser.

0   2

Lærerstuderende med gummistøvler på

Feltarbejde ved Lindved Å med det formål at arbejde med biologiske undersøgelsesmetoder - biotiske faktorer i sø og vandløb

0   16

Et pædagogisk skoleideal

Følgende er min tale til Danmarks Lærerforenings kongres 2016 om et skoleideal.