Søg på folkeskolen.dk

9   39

Skoler afviser Løkkes millioner: "Man kan ikke præmiere sig ud af problemet"

121 skoler var udvalgt til at få del i Lars Løkkes præmiepulje på 500 millioner for karakterløft. 19 har sagt nej. Folkeskolen.dk har talt med to skoleledere, der undlader at jage den økonomiske gulerod.

5   1

Børn af enlige forældre på kontanthjælp klarer sig ringe i skolen

En undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Landsråd viser, at børn af enlige forældre på kontanthjælp ligger knap 20 procent lavere i dansk og matematik end det gennemsnitlige niveau i 6. klasse. Det skriver Politiken. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Landsråd, kalder resultatet for et samfundsøkonomisk rødt flag.

0   0

Igen: Fem skoler fejlagtigt på ministeriets problemliste

Fem ud af de 120 skoler var fejlplaceret på Undervisningsministeriets liste over skoler med meget lavt karaktergennemsnit, som blev tilbudt at indgå i Lars Løkkes præmiepulje-projekt. Det oplyser Undervisningsministeriet til Ritzau. Én af skolerne har dog ønsket at blive på listen, selvom karaktergennemsnittet var fejlberegnet, og andre er kommet til. I 2012 trak daværende undervisningsminister Christine Antorini en liste over 17 skoler 'med vedvarende dårlig kvalitet' tilbage på grund af dårligt datagrundlag.

0   10

Skoleledere på Bornholm undrer sig over regeringens “fiduspræmie”

Formand for de bornholmske skoleledere Andreas Grosbøll siger, at det havde været bedre at få penge her og nu til implementering af reformen. Han kalder Løkkes udspil for et kvik-fix.

14   101

Lærer udlover præmie til Lars Løkke

"Det virker måske i privatvirksomhed at give en økonomisk bonus ved højere udbytte. Men i skolen arbejder man med børn", siger lærer Ivar Karrebæk Askøe. Han kalder Løkkes gulerod letkøbt, men har selv sat 500 kr. på højkant.

0   36

Lærerne: Folkeskolerne mister dobbelt så meget, som Løkke tilfører

Regeringen vil give 500 millioner kroner over tre år til udvalgte skoler, der formår at løfte de svageste elevers karakterer. Men i samme periode reduceres bloktilskuddet med 1500 millioner, påpeger Danmarks Lærerforening og understreger, at alle skoler har brug for et løft.

7   10

Her er de 120 skoler, som kan få del i Løkkes 'præmie'-millioner

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterer netop nu modellen for det løft af de fagligst svageste, der var en del af regeringsgrundlaget. 120 udvalgte skoler kan få "præmier", hvis de formår at løfte eleverne.

0   0

I dag offentliggør Løkke planerne for sin halve milliard til udvalgte skoler

I november sidste år dannedes den nuværende VLAK-regering, og dengang lovede politikerne 500 mio. kr. over 3 år til skoler, der "kan dokumentere, at de har løftet de fagligt svageste elevers niveau, særligt i dansk og matematik". Siden har undervisningsminister Merete Riisager været kaldt i samråd om belønningselementet i puljen, men først i eftermiddag har hun og statstministeren indkaldt til pressemøde, hvor de præsenterer den nye pulje.

7   2

Karakterforskelle: Den onde cirkel skal brydes af den gode lærer

Forskellen på karaktergennemsnit i de forskellige kommuner varierer drastisk, og nye tal viser sammenhæng med andelen af uddannede lærere. Ofte tilskrives forskydningen den sociale arv, men forskellene behøver ikke være så store, siger eksperter.

0   1

Christine Antorini i kronik: Regeringen modarbejder social mobilitet

"Det er næppe så overraskende, at Liberal Alliance ikke er optaget af social mobilitet. Det er til gengæld bekymrende, hvis Venstre som et parti, der har været optaget af sammenhængskraften i landet, også er begyndt at bevæge sig ad den vej", skriver Christine Antorini i en kronik i Politiken.

0   6

62.000 børns liv rammes af de nye fattigdomsydelser

"Det, der sker mellem klokken 16 og 8, er afgørende for, at man kan fokusere mellem 8 og 16. Og lige nu er man ved at fjerne fundamentet for det, der foregår derhjemme", siger Lisbeth Zornig Andersen, der mener, at vi lige nu er ved at "masseproducere fremtidens underklasse".

2   267

PD: Giv skoler resurser efter socioøkonomiske kriterier

Elever med barske opvækstbetingelser skal og kan hjælpes til at klare faglige og sociale udfordringer. Relationen mellem elev og lærer er vigtig, for at udsatte elever kan udvikle selvtillid og gåpåmod. Men der er brug for ændringer, som skolen ikke kan klare alene, siger Anne Blak

3   10

Rådet for Børns Læring: Styrk lærerprofessionen

Der er behov for målrettet kompetenceudvikling og en styrkelse af lærerprofessionen – både i lærernes eget og i omgivelsernes syn på lærergerningen, lyder det i beretningen fra formandsskabet for Rådet for Børns Læring.

0   2

Forskning: Forældreinvolvering kan styrke udsatte børns skolegang

Øget forældreinvolvering og forældresamarbejde kan give socialt udsatte børn og unge en bedre kognitiv og social udvikling i hjem, dagtilbud og skole, konkluderer DPU-forskerne Niels Egelund og Camilla Dyssegaard i en systemtisk kortlægning af 393 nationale og internationale videnskabelige undersøgelser for Rådet for Børns Læring. I skolen er det blandt andet indsatser, hvor forældrene læser med deres børn.

0   1

Ny forskning: Biologien spiller ind i den sociale arv

Lisbeth Trille G. Loft kombinerer gen- og socialforskning på Columbia University i New York på jagt efter, hvor stor en del af den sociale arv, der skyldes det sociale miljø, og hvor stor en del, der er genetisk arvet. "Man kan se, at man kan være mere eller mindre genetisk sensitiv over for sit miljø", forklarer hun i Ugebrevet A4.

0   46

»Jeg blev passet af voksne, der bare var på arbejde«

Lærerstuderende Signe Tue Christensen var på børnehjem i ni år og oplevede, at hendes hverdag bare var et job for de voksne. Som 12-årig flyttede hun hjem til sin far. Det var dejligt, men pludselig var der ikke penge til fritidsinteresser og nyt tøj. Nu vil hun gerne give omsorg til børn, der har brug for det.

0   0

Hver anden ung følger forældrenes fodspor

Knap hver anden 30-årig dansker har en uddannelse på samme niveau som mindst en af deres forældre. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Især hos de faglærte er den sociale arv fremtrædende - mere end 70 pct. af de 30-årige, som har en faglært mor eller far, er også selv gået dén vej. 64 pct. af de unge, som har uddannelse på grundskoleniveau, har mindst én forælder, som ikke har højere uddannelse end grundskole.

0   7

Den gode lærer og skoleleder kan gøre en forskel

Lærerne skal samarbejde, have høje forventninger til eleverne og være gode til didaktik og klasseledelse, hvis de svageste elever skal løftes.

1   9

Karaktererne afspejler elevernes socioøkonomiske baggrund

Seks år tilbage kan man nu følge elevernes afgangskarakterer sat i forhold til den såkaldte socioøkonomiske reference - den karakter, man forventer ud fra elevernes baggrund. Kun få skoler afviger fra det forventede.

4   7

Pisa: Elevernes sociale baggrund betyder mindre

Betydningen af elevernes sociale baggrund for resultaterne i Pisa er blevet mindre i Danmark. Men vi har stadig alvorlige problemer, siger forsker.