Søg på folkeskolen.dk

0   1

Ny forskning: Biologien spiller ind i den sociale arv

Lisbeth Trille G. Loft kombinerer gen- og socialforskning på Columbia University i New York på jagt efter, hvor stor en del af den sociale arv, der skyldes det sociale miljø, og hvor stor en del, der er genetisk arvet. "Man kan se, at man kan være mere eller mindre genetisk sensitiv over for sit miljø", forklarer hun i Ugebrevet A4.

0   45

»Jeg blev passet af voksne, der bare var på arbejde«

Lærerstuderende Signe Tue Christensen var på børnehjem i ni år og oplevede, at hendes hverdag bare var et job for de voksne. Som 12-årig flyttede hun hjem til sin far. Det var dejligt, men pludselig var der ikke penge til fritidsinteresser og nyt tøj. Nu vil hun gerne give omsorg til børn, der har brug for det.

0   0

Hver anden ung følger forældrenes fodspor

Knap hver anden 30-årig dansker har en uddannelse på samme niveau som mindst en af deres forældre. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Især hos de faglærte er den sociale arv fremtrædende - mere end 70 pct. af de 30-årige, som har en faglært mor eller far, er også selv gået dén vej. 64 pct. af de unge, som har uddannelse på grundskoleniveau, har mindst én forælder, som ikke har højere uddannelse end grundskole.

0   7

Den gode lærer og skoleleder kan gøre en forskel

Lærerne skal samarbejde, have høje forventninger til eleverne og være gode til didaktik og klasseledelse, hvis de svageste elever skal løftes.

1   9

Karaktererne afspejler elevernes socioøkonomiske baggrund

Seks år tilbage kan man nu følge elevernes afgangskarakterer sat i forhold til den såkaldte socioøkonomiske reference - den karakter, man forventer ud fra elevernes baggrund. Kun få skoler afviger fra det forventede.

4   7

Pisa: Elevernes sociale baggrund betyder mindre

Betydningen af elevernes sociale baggrund for resultaterne i Pisa er blevet mindre i Danmark. Men vi har stadig alvorlige problemer, siger forsker.

3   38

Pressemøde-panik: 15-årige eneste kilde til forældrenes uddannelse

De 15-årige elever, der deltager i Pisa, skal selv oplyse, hvor lang uddannelse deres forældre har. Er Pisa sikker på, at 15-årige har styr på det? Nej, det er Pisa vist ikke helt sikker på, svarende Pisa-forskerne på et pressemøde i dag - dagen før en politisk Pisa-høring om Danmarks problemer med at bryde den sociale arv.

3   11

Pisa-høring vil flytte fokus fra ranglisten

Diskussionen om, hvor Danmark ligger på Pisa-ranglisten er uhensigtsmæssig, mener formand for Rådet for Børns Læring Agi Csonka. Hun håber, at en høring onsdag på Christiansborg vil sætte fokus på løsningerne.

0   56

Forsker: Vi er inficeret med forkert forståelse af social arv

Børn får ikke de samme sociale problemer som deres forældre. Og når vi dyrker fortællingen om social arv, holder vi fast i en sandhed, der er forkert, siger lektor.

5   13

Vi er lige så dårlige til 
at bryde social arv som USA

Den danske velfærdsmodel skaber ikke større uddannelsesmobilitet end det liberale USA. Et forskningsprojekt forsøger at finde ud af, hvorfor det er sådan.

0   13

Læreren kan bryde social arv med relationer og engagement

Særlige skoler i USA’s mest belastede kvarterer målretter undervisningen af ghettoens unge mod erhvervslivet.

0   18

Søren elsker at få sorte fingre

På en skrotplads får 15-årige Søren en dag om ugen mulighed for at lære i en ikkeboglig kontekst. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de bedste til at få eleverne videre i en ungdomsuddannelse.

2   17

Timss: Klassestørrelse og linjefag betyder ikke noget klart

En engageret lærer betyder meget for elevernes præstation, mens antallet af timer i faget og om læreren har linjefag eller ej ikke viser en sammenhæng med elevpræstationerne i Timss. Derimod betyder støj og forstyrrelser i timen rigtig meget negativt.

3   42

Overbygningsskoler skævvrider rangliste

43 folkeskoler løfter ikke eleverne til den karakter, de burde have ud fra deres baggrund, viste en undersøgelse forleden. Men en stor del af de nederste skoler på listen er overbygningsskoler. Og det forstyrrer resultatet, siger forsker.

0   223

Flere lærere skal underrette om børn i udsatte positioner

Mange lærere indberetter ikke udsatte elever, selv om de har skærpet underretningspligt. De er bange for, at deres bekymringer ikke er grund nok. Det bør der gøres noget ved, for problemerne vokser, siger Ina Stentoft i sit bachelorprojekt.

0   47

Det er omfordelingen, der giver social arv-brud i Danmark

Danmark og USA ligner hinanden, når det handler om, hvor mange der bryder den sociale arv i familier, hvor forældrene har lav eller mellem indtjening. Først ved høj indtjening adskiller USA sig – her er den sociale arv størst i USA, viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden. Tallene bliver dog helt anderledes, hvis man tager indtægter fra det offentlige med - når overførselsindkomster medregnes, betyder forældreindtægten langt mindre i Danmark end USA.

5   890

»Prøve eller eksamen – kald det, hvad du vil«

Adgangskravet på 4 til gymnasiet vil være med til at bryde den sociale arv, siger Venstres undervisningsminister Ellen Trane Nørby om regeringens reformudspil.

1   137

Ingen national strategi mod social arv

Der findes ikke nogen dansk strategi for bekæmpning af negativ social arv, skriver Politiken. Og en ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond viser, at børn med ufaglærte forældre har haltet efter i grundskolen igennem 12 år. Skoleforsker Niels Egelund håber derfor, at folkeskolereformen kan lave om på de kedelige tal, men han mener, at kvaliteten af tiltag mod social arv svinger meget, og det ikke alle steder bliver gjort lige intelligent.

0   160

Flere unge bryder negativ social arv

Fra 2013 til 2015 er andelen af unge med ufaglært baggrund, der får en ungdomsuddannelse, steget fra 53,6 til 55,4 procent. Det er første gang i 10 år, at andelen af mønsterbrydere er steget, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

0   891

Ildsjæl skaber mønsterbrydere

Tryghed får elever til at bryde negativ social arv. Sådan lyder det fra pensioneret lærer Rasmus Brock. Han tager udfordringen op, når han møder børn som Siddik Lausten, der bærer deres baggrund som en tung byrde.