Søg på folkeskolen.dk

2   20

OK18-debat: Hvor vigtig er en ny arbejdstid for lærerne?

Løn/pension, arbejdsliv, uddannelsesfond, arbejdstid og forhold for tillidsvalgte. De hovedpunkter bliver i disse dage debatteret på møder, hvor DLF’s medlemmer får mulighed for at deres bud på, hvilke overenskomstkrav, som er vigtigst for lærerne.

3   16

68 ud af 98: DLF forventer flere lokale aftaler om arbejdstid

68 kommuner har indgået en lokal aftale om arbejdstid eller fælles forståelse med en lærerkreds i dette skoleår. DLF forventer, at antallet fælles forståelser og aftaler stiger til næste skoleår. (redigeret 5/5-2017 kl.10.47)

9   33

Lærerne på Stevns bliver sikret tid til forberedelse

Lærerne på Stevns har indtil nu arbejdet efter Lov 409. I dag har Stevns Kommune og Lærerkreds 44, Køge og Stevns indgået en lokal arbejdstidsaftale, der sikrer lærerne tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen.

0   1

Gribskov-forståelse løber videre trods lærer-protester

"Der vil også i skoleåret 2017/18 være mange timer, hvor lærerne møder uforberedte op, fordi der ikke er prioriteret tid til forberedelse", siger kredsformand Allan Nielsen, Gribskov Lærerkreds, til Ugeposten. Han mener, det er et udtryk en demokratisk krise, at børneudvalget på baggrund vil lade det nuværende forståelsespapir om lærernes arbejdstid leve videre efter en evaluering.

0   38

Dorte Lange til 1. maj: Ledere må lytte til et enigt lærerværelse

Der var kampgejst og OK18-briller i undervisernes telt til arbejdernes kampdag i Fælledparken. Lærerne skal sammen kræve arbejdsforhold, som de kan være eleverne bekendt, lød det fra Dorte Lange.

0   2

Max. 790 undervisningstimer i Aalborg

For fjerde gang har Aalborg Lærerforening og Aalborg Kommune underskrevet et såkaldt værdipapir om lærernes arbejdstid. Her tilstræbes et loft over undervisningstimetallet på 790 timer per lærer. "Lærere og børnehaveklasseledere har efterspurgt en fleksibilitet, som giver mening for opgaverne og en større fredning af tiden til at planlægge undervisningen. Det er imødekommet gennem fleksibilitet for alle og et maksimalt undervisningstimetal", siger kredsformand Karsten Lynge Simonsen.

8   37

DLF: Alt for stor udskiftning af lærere

2.500 læreruddannede skiftede til et job uden for folkeskolen i løbet af 2014, mens knap 2.400 trådte ind i et job som folkeskolelærer. Der er dermed næsten balance. Men DLF mener, det er alt for mange, der skifter rundt.

0   2

Ringsted kommune: Lokal arbejdstidsaftale forlænges

Ringsted Kommune og Ringsted-Sorø Lærerforening har indgået en arbejdstidsaftale for skoleåret 2017/18. Det skriver Ringsted Kommune på deres hjemmeside. Byrådet besluttede på et møde d. 13. marts at søge om forlængelse af lærernes arbejdstidsaftale så denne også gælder næste skoleår. Derudover ønskede byrådet et loft over lærerens maksimale undervisningstid på 26 lektioner om ugen. Den lokale lærerkreds er glad for aftalen.

0   2

Forsøg med kortere skoledage: Nu åbnes der for ansøgninger

Undervisningsminister Merete Riisager åbner nu for ansøgninger til det rammeforsøg, som giver 50 skoler mulighed for at tilrettelægge af skoledagen mere fleksibelt. Det er op til kommunalbestyrelsen at anmode om at deltage i forsøget med en eller flere skoler. Forsøget starter skoleåret 2017/18 og løber frem til og med afslutningen på skoleåret 2019/20. Ansøgningsfristen er den 4. maj 2017.

8   13

Bondo og Ziegler uenige: Er der plads til lønstigninger til offentligt ansatte?

Den kommunale økonomi er presset, og den offentlige lønudvikling, er større end den private. Det er uholdbart, mener KL’s topforhandler Michael Ziegler. Men Anders Bondo mener, at der bør være plads til lønforbedringer til offentligt ansatte.

17   17

Ziegler: KL vil ikke have en ny aftale om lærernes arbejdstid

De kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab havde i dag inviteret arbejdsgiverne til at give deres indspil til de kommende overenskomstforhandlinger. KL-forhandler Michael Ziegler var klar i mælet: Kommunerne ønsker ingen centrale bindinger på lærernes arbejdstid.

11   18

Lange skoledage til grundig debat - se hvad partierne mener

Det er udsigtsløst at fastholde, at skolen har brug for ro. Derimod er der brug for at se på skoledagens længde, lærernes arbejdstid og fejlfinansieringen af sfo’er og klubber, mener Enhedslisten, som i dag foreslog kortere skoledage i Folketinget.

18   13

KL vil ikke åbne lærernes arbejdstid

De 'hegnspæle', der er om lærernes arbejdstid skal fastholdes, og løsninger på problemer med lærernes arbejdstid skal findes lokalt, lyder meldingen fra Kristian Heunicke, som er KL’s nye chefforhandler ved overenskomstforhandlingerne.

4   20

Kredsformænd: Hvordan stiller DLF krav om arbejdstid?

I disse dage er DLF’s 79 kredsformænd samlet for at give bud på, hvilke overenskomstkrav, der om kort tid skal ud til debat mellem medlemmerne. Det store spørgsmål er: hvordan stiller DLF krav på arbejdstidsområdet?

1   26

Faaborg-lærere har fået en aftale, de har haft indflydelse på

I dag har formanden for lærerkredsen og to kommunale chefer sat deres underskrift på en længe ventet aftale om arbejdstiden for lærerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Aftalen er kulminationen på en proces, hvor kreds og kommune har besøgt alle skoler og lyttet til lærernes ønsker.

0   2

Sydslesvig: Lærerne og Skoleforeningen tovtrækker om arbejdstid

Uenigheder om arbejdstiden er den største voldgrav mellem Dansk Lærerforening i Sydslesvig og Skoleforeningen, fremgik det af en beretningen på kredsens generelforsamling i mandags. Skoleforeningen ser gerne lærernes arbejdstid skåret efter den nuværende danske model; Lov 409, mens lærerforeningen arbejder med de danske arbejdstidsregler for lærere fra 2008 (Den såkaldte A08) som alternativ.

1   1

8 ud af 10 lærere har nu en arbejdstidsaftale

8 ud af 10 lærere arbejder nu under en eller anden form for lokalaftale om arbejdstiden, viser en undersøgelse fra DLF, som Politiken skriver om i dag. Nogle steder - fx i Ballerup - giver aftalen læreren råderet over et antal timer om ugen til forberedelse. Andre steder er arbejdstidsaftalen mere et papir om gode samarbejdsintentioner. Og Danmarks Lærerforening understreger i avisen, at aftalerne ingen steder er lige så gode som den aftale, lærerne havde før 2013.

0   18

Odense-politikere vil forlænge arbejdstidsaftale

Odense Lærerforening glæder sig over, at politikere i Odense vil forlænge arbejdstidsaftalen. Den lokale lærerformand håber, at skolerne fremover vil overkomme de startvanskeligheder, der har været i aftalens første år.

0   12

Dragør opdaterer arbejdstidsaftale: Det er godt for rekrutteringen

Kun få forhold skulle ændres i aftalen om lærerne i Dragørs arbejdstid, da aftalen fra 2014 udløb. Lærerformand og skolechef er begge glade for resultatet.

1   36

Randers-skolechef: Arbejdstidsaftale giver elever bedst mulig skolegang

Randers vil have lærernes professionelle kompetencer bedst muligt i spil. Og det får de ved at indgå en lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere, lyder det fra skolechef. Den ny aftale giver et loft på undervisningstiden for Randers lærere.