Søg på folkeskolen.dk

2   20

OK18-debat: Hvor vigtig er en ny arbejdstid for lærerne?

Løn/pension, arbejdsliv, uddannelsesfond, arbejdstid og forhold for tillidsvalgte. De hovedpunkter bliver i disse dage debatteret på møder, hvor DLF’s medlemmer får mulighed for at deres bud på, hvilke overenskomstkrav, som er vigtigst for lærerne.

0   2

Nye ansigter om forhandlingsbordet

Når lærernes forhandlere mødes med KL for at forhandle en ny overenskomst i 2018, er der nye ansigter på lærernes hold.

12   78

OK 18: »Vi kan ikke leve med, at der ikke sker noget på arbejdstid«

DLF’s hovedstyrelse er klar til at stille krav om arbejdstid til Overenskomst 2018. Hvis arbejdsgiverne ikke vil forhandle arbejdstid, kan det sende lærere i konflikt.

3   16

68 ud af 98: DLF forventer flere lokale aftaler om arbejdstid

68 kommuner har indgået en lokal aftale om arbejdstid eller fælles forståelse med en lærerkreds i dette skoleår. DLF forventer, at antallet fælles forståelser og aftaler stiger til næste skoleår. (redigeret 5/5-2017 kl.10.47)

0   38

Dorte Lange til 1. maj: Ledere må lytte til et enigt lærerværelse

Der var kampgejst og OK18-briller i undervisernes telt til arbejdernes kampdag i Fælledparken. Lærerne skal sammen kræve arbejdsforhold, som de kan være eleverne bekendt, lød det fra Dorte Lange.

8   13

Bondo og Ziegler uenige: Er der plads til lønstigninger til offentligt ansatte?

Den kommunale økonomi er presset, og den offentlige lønudvikling, er større end den private. Det er uholdbart, mener KL’s topforhandler Michael Ziegler. Men Anders Bondo mener, at der bør være plads til lønforbedringer til offentligt ansatte.

17   17

Ziegler: KL vil ikke have en ny aftale om lærernes arbejdstid

De kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab havde i dag inviteret arbejdsgiverne til at give deres indspil til de kommende overenskomstforhandlinger. KL-forhandler Michael Ziegler var klar i mælet: Kommunerne ønsker ingen centrale bindinger på lærernes arbejdstid.

18   13

KL vil ikke åbne lærernes arbejdstid

De 'hegnspæle', der er om lærernes arbejdstid skal fastholdes, og løsninger på problemer med lærernes arbejdstid skal findes lokalt, lyder meldingen fra Kristian Heunicke, som er KL’s nye chefforhandler ved overenskomstforhandlingerne.

4   81

Chefforhandler: "OK18 kan blive der, hvor samarbejdstraditioner brydes"

"Vi er nået dertil, hvor nok er nok, og vi må sige fra". De statsansattes forhandlere har opsagt flere aftaler med arbejdsgiverne, og topforhandler Flemming Vinther kan ikke afvise, at situationen også kan få betydning for lærernes forhandlinger.

4   20

Kredsformænd: Hvordan stiller DLF krav om arbejdstid?

I disse dage er DLF’s 79 kredsformænd samlet for at give bud på, hvilke overenskomstkrav, der om kort tid skal ud til debat mellem medlemmerne. Det store spørgsmål er: hvordan stiller DLF krav på arbejdstidsområdet?

22   13

Kredsformand: Afgørende at få skabt godt forhandlingsklima

Mange udefrakommende krav og manglende balance mellem opgaver og resurser presser lærerne, siger formanden for Slagelse Lærerkreds, Per Haugaard.

0   28

Kredsformand: OK18 bør sikre god undervisning

God undervisning og arbejdsglæde er tæt koblet sammen, og derfor er det vigtigt, at forhandlerne af lærernes overenskomst i 2018 har fokus på begge dele, siger formanden for lærerne i Køge og på Stevns.

5   30

OK18: "Vi kommer til at snakke om arbejdstid"

Lærernes arbejdstid skal endnu engang på bordet ved Overenskomst 2018. Men hvordan skal emnet rejses? Det spørgsmål og andre drøfter DLF's kredsformænd i disse uger på møder over hele landet.

0   20

Kredsformand: Styringsregimet er lærernes største udfordring

Skab rammer, der giver lærerne arbejdsglæden tilbage, sådan lyder rådet fra formand for Odsherreds Lærerkreds til forhandlerne af lærernes overenskomst.

0   5

Bondo genvalgt som formand for de kommunalt ansatte

Det bliver lærerformand Anders Bondo, der skal stå i spidsen for overenskomstforhandlingerne i 2018 på vegne af samtlige ansatte i kommuner og regioner. Han er i dag blevet genvalgt som formand for Forhandlingsfællesskabet for to år.

0   15

Kongres: Et bedre arbejdsliv skal skabes i fællesskab

Efter en lang debat over to dage på DLF's kongres stemte næsten alle delegerede for, at hovedstyrelsen skal tage initiativ til en række handlinger, der blandt andet tager afsæt i medlemmernes vurderinger af, hvad der hæmmer og fremmer et godt arbejdsliv.

8   52

Refskov: Skal vi affinde os med, at den centrale aftaleret er faldet bort?

Hvis DLF går efter en centralt aftalt arbejdstidsaftale, kommer det ikke til at ske uden sværdslag, lyder det fra hovedstyrelsesmedlem i DLF Morten Refskov, som mener, at det er nu, Lærerforeningen skal vælge retning.

6   502

Gordon Ørskov: Vi skal finde nye overenskomstveje

"Vi kan ikke nøjes med at trække gamle heste ud af stalden. Vi skal tvinge os selv til at tænke nyt", lyder reaktionen fra formand for DLF’s overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsens på Morten Refskovs debatindlæg med bud på den næste overenskomstforhandling, OK18.

1   553

Morten Refskov: DLF skal sætte klare mindstemål for OK18

I 2018 skal lærerne indgå en ny overenskomst med KL. DLF skal stille overenskomstkrav som sikrer, at alle lærere får rimelige arbejdsvilkår. Hvis DLF ikke stiller resursebindende krav, er foreningen ikke vedtægterne og principprogrammet værdigt og skal overveje sin berettigelse, lyder det fra hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov.