Søg på folkeskolen.dk

22   13

Kredsformand: Afgørende at få skabt godt forhandlingsklima

Mange udefrakommende krav og manglende balance mellem opgaver og resurser presser lærerne, siger formanden for Slagelse Lærerkreds, Per Haugaard.

0   28

Kredsformand: OK18 bør sikre god undervisning

God undervisning og arbejdsglæde er tæt koblet sammen, og derfor er det vigtigt, at forhandlerne af lærernes overenskomst i 2018 har fokus på begge dele, siger formanden for lærerne i Køge og på Stevns.

4   26

OK18: "Vi kommer til at snakke om arbejdstid"

Lærernes arbejdstid skal endnu engang på bordet ved Overenskomst 2018. Men hvordan skal emnet rejses? Det spørgsmål og andre drøfter DLF's kredsformænd i disse uger på møder over hele landet.

0   20

Kredsformand: Styringsregimet er lærernes største udfordring

Skab rammer, der giver lærerne arbejdsglæden tilbage, sådan lyder rådet fra formand for Odsherreds Lærerkreds til forhandlerne af lærernes overenskomst.

0   5

Bondo genvalgt som formand for de kommunalt ansatte

Det bliver lærerformand Anders Bondo, der skal stå i spidsen for overenskomstforhandlingerne i 2018 på vegne af samtlige ansatte i kommuner og regioner. Han er i dag blevet genvalgt som formand for Forhandlingsfællesskabet for to år.

0   15

Kongres: Et bedre arbejdsliv skal skabes i fællesskab

Efter en lang debat over to dage på DLF's kongres stemte næsten alle delegerede for, at hovedstyrelsen skal tage initiativ til en række handlinger, der blandt andet tager afsæt i medlemmernes vurderinger af, hvad der hæmmer og fremmer et godt arbejdsliv.

8   52

Refskov: Skal vi affinde os med, at den centrale aftaleret er faldet bort?

Hvis DLF går efter en centralt aftalt arbejdstidsaftale, kommer det ikke til at ske uden sværdslag, lyder det fra hovedstyrelsesmedlem i DLF Morten Refskov, som mener, at det er nu, Lærerforeningen skal vælge retning.

6   502

Gordon Ørskov: Vi skal finde nye overenskomstveje

"Vi kan ikke nøjes med at trække gamle heste ud af stalden. Vi skal tvinge os selv til at tænke nyt", lyder reaktionen fra formand for DLF’s overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsens på Morten Refskovs debatindlæg med bud på den næste overenskomstforhandling, OK18.

1   551

Morten Refskov: DLF skal sætte klare mindstemål for OK18

I 2018 skal lærerne indgå en ny overenskomst med KL. DLF skal stille overenskomstkrav som sikrer, at alle lærere får rimelige arbejdsvilkår. Hvis DLF ikke stiller resursebindende krav, er foreningen ikke vedtægterne og principprogrammet værdigt og skal overveje sin berettigelse, lyder det fra hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov.