Søg på folkeskolen.dk

0   0

6 procent af unge uden uddannelse eller job

Et notat fra Undervisningsministeriet viser, at 70.000 unge mellem 15 og 29 i dag hverken er i job, har en uddannelse, eller er i gang med en fuldtidsuddannelse. I næste uge fremlægger en ekspertgruppe nedsat af Undervisningsministeriet sine anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelser.

0   4

Ud af isblokken

0   0

Fire folkeskoleprojekter får del i millionpulje til styrkelse af skole-hjem-samarbejde

Undervisningsministeriet har givet fem projekter om skole-hjem-samarbejde del i en pulje på otte millioner kroner. To kommuner, Aalborg og Randers, har fået penge projekter, der skal styrke og udvikle skole-hjem-samarbejdet. Desuden er har to foreninger, Skole og Forældre og Foreningsfællesskabet Ligeværd, samt en privatskole fået støtte.

5   14

Minister: Forsøg med kortere skoledage

Betyder lange skoledage, at eleverne lærer mere eller bliver de trætte og umotiverede? Undervisningsminister Merete Riisager sætter gang i et forsøg, hvor op til 50 skoler får mere fleksible muligheder.

5   19

Lærerforeninger og ministerium bag fælles pejlemærker for god undervisning

Dygtige lærere er den enkeltstående faktor, der har størst indflydelse på elevernes udbytte, viser forskningen. I dag præsenterer Undervisningsministeriet og de danske lærerorganisationer i fællesskab 12 pejlemærker for god undervisning.

5   18

Minister efter reform-målinger: Brug for færre skift i skoledagen

Timss-undersøgelsen sagde det, Pisa viste det også, og senest viser følgeforskningen til reformen, at der er stadig mere støj i folkeskolens klasser. Undervisningsminister Merete Riisager har en række bud på, hvad der skal til – blandt andet færre umotiverede skift i løbet af skoledagen.

6   32

Riisager slår fast: Målstyret undervisning er vejledende

Ministeriet behøver ikke hjemmel i loven for at vejlede om, hvordan skolerne bør opfylde folkeskolens bindende mål. Men vejledningen er ikke bindende. Det siger Merete Riisager, der også lægger op til at reducere antallet af bindende mål.

0   3

Riisager er medejer af en metalvarekoncern

Når det gælder de faktiske forhold i jernindustrien, er den nye undervisningsminister Merete Riisager erfaren. Hun har nemlig en ejerandel på godt 11 procent svarende til godt 2 mio. kr. i et holdingselskab, som ejer aktier i den fynske metalkomponent-koncern FJ Industries. Firmaet har stor succes med produktion til bilindustrien. Ejerandelen fremgår af det skema, hvor hun som minister skal offentliggøre sine økonomiske interesser.

2   73

Lærer møder modstander-ministeren

’Det virkede som om, hun havde hørt det 1000 gange før’. Sådan oplevede lærer Karsten Bräuners sit møde i dag med den nye undervisningsminister om lærernes udfordringer.

0   3

Bondo til Riisager: Ro til folkeskolen er ikke svaret

"Nu skal folkeskolen have ro" er ikke svaret, når vi ser, at lærere og forældre i stigende omfang vælger folkeskolen fra, skriver formand for Danmarks Lærerforening i magasinet Ræson, hvor han opregner folkeskolens ønsker til den nye minister. "Mange skoler er udsat for et rent målstyringsmareridt, der tager udgangspunkt i de flere tusind mål, der er formuleret for folkeskolens fag", skriver han blandt andet.

3   22

Møde: Ministeren sætter lærernes arbejdsmiljø på dagsordenen

Godt arbejdsliv for lærerne, god undervisning, godt børneliv, forældreinddragelse - disse temaer har Merete Riisager sat på dagsordenen i det såkaldte Kvalitetsforum for Folkeskolen. Ministeren har valgt nogle gode overskrifter for arbejdet i forummet, mener Danmarks Lærerforening.

4   30

Folkeskolens kerneopgave er god undervisning

Den nye undervisningsminister ønsker mere skole og mindre system, men hun vil ikke love, at det bliver lettere at være lærer med hende som minister. Men hun vil arbejde for, at flere går glade på arbejde.

0   5

Riisager ansætter skolefagmand som spindoktor

Han står for lærernes efter- og videreuddannelse på Professionshøjskolen Metropol - Søren Poul Nielsen. Nu skal han være undervisningsministerens særlige rådgiver i faglige og politiske spørgsmål.

0   8

Ministerbesøg hos læreren bag 'formålsstyret' undervisning

Undervisningsminister Merete Riisager besøgte her til morgen Syvstjerneskolen i Værløse for at møde lærer Mette Frederiksen og opleve hendes undervisning. Mette Frederiksen er didaktisk undervisningsvejleder og har lanceret begrebet 'formålsstyret undervisning' som reaktion på den læringsmålsstyring, der flytter fokus fra det brede formål med folkeskolen. Det fortalte hun i dag Merete Riisager om, skriver Furesø Avis.

2   38

Riisager: Gør ikke Pisa til mere, end det er

Vi skal huske om Pisa, at "der er ingen indikatorer, der er en komplet beskrivelse af virkeligheden". Sådan lyder undervisningsminister Merete Riisagers kommentar til danske elevers fremgang i Pisa-undersøgelsen.

3   2

Ny regering: SF kæmper for lettere vej til kortere skoledag

Med et VLAK-regeringsgrundlag, der åbner mulighed for justeringer af reformen og mere indflydelse til skolebestyrelsen, vil SF gerne gøre det nemmere at forkorte skoledagen med folkeskolelovens paragraf 16b. Men der er stor skepsis i forligskredsen.

5   22

Lærerne hepper på, at Riisager reducerer reformen

'Betænkelig optimisme' kunne være en bittersød label for lærernes reaktioner på valget af Merete Riisager som undervisningsminister. Folkeskolen.dk’s kommentarfelt er præget af lærernes ønske om, at den liberale politiker vil gøre alvor af sin kritik af reform og lov 409.

0   3

Ny undervisningminister skal i dag i samråd om lang skoledag

Undervisningsminister Merete Riisager har markeret sig som modstander af de lange skoledage. Kl. 14 skal hun til sit første samråd som minister, hvor hun blandt andet skal redegøre for, hvor mange kommuner og skoler der nedsætter skoledagens længde. Se samrådet nederst i denne artikel.

0   1

Skole og Forældre til ny minister: Brug skolebestyrelsen

Den nye undervisningsminister Merete Riisager har sagt, at hun vil have flere tilfredse brugere i og af folkeskolen, og nøglen til tilfredse brugere er skolebestyrelserne, siger Mette With Hagensen på Skole og Forældres hjemmeside. For bestyrelserne består af alle relevante parter om skolen, og hvis de får lov at tage flere beslutninger, for eksempel om skoledagens længde, så kan ministerens mål om øget tilfredshed nås allerede næste år, er budskabet. Derfor vil Mette With tale med ministeren om, hvordan man kan styrke skole/hjem-samarbejdet.

10   24

Ny minister vil gøre op med centralisering af skolen

Den nye undervisningsminister vil løsne styringen af skolen, fortalte hun i dag til overdragelse i ministeriet. Departementschefen og den afgående minister indskærpede, at der skal være ro om skolen.