Søg på folkeskolen.dk

3   112

Undervisningsministeren kræver ændringer af følgeforskning

Det skal være slut med, at forskerne bag de nye Fælles Mål også er dem, der evaluerer på implementeringen af dem. Det siger undervisningsminister Merete Riisager, som også vil have et langt bredere fokus i følgeforskningen end læringsmålsstyring.

0   13

Stadig lang vej til kortere skoledag

50 skoler kan som led i et forsøg få lov til at indføre kortere skoledage. Men en række udfordringer spænder ben for skolernes ønsker om at ændre på skoledagens længde.

19   72

Riisager: Skolen skal tilbage til kundskaberne

Kravene til folkeskolen spænder for vidt. Kernefagligheden er blevet udvandet, og lærernes myndighed forfalder. Undervisningsministeren vil have klarere rammer om fagligheden, og en af de bærende søjler skal være et større frirum til lærerne, fortæller hun i dette interview.

0   1

Paradigmeskift: Riisager vil skabe respekt om folkeskolens faglighed

Vi har mistet respekten for folkeskolen. Den er blevet et diffust rum, som spænder for vidt og som tilgodeser børn af den kreative klasse, mens den besværliggør skolegangen for dem, der ikke kommer fra et hjem med bogreol. Det siger undervisningsminister Merete Riisager i et interview i Berlingske. Riisager vil have klare rammer for kerneopgaven i skolen og genindføre en respekt for fagligheden.

0   2

Riisager: Faglighed er en forudsætning for innovation

"Når man arbejder med innovation og entreprenørskab i skolen og i undervisningen, er det vigtigt at gøre det på en realistisk måde og tage tingene i den rigtige rækkefølge", skriver undervisningsminister Merete Riisager i en kronik i Børsen. "Men for at kunne arbejde innovativt og entreprenant har eleverne brug for solide faglige byggesten. Faglighed er forudsætningen for at kunne analysere, tilrettelægge og problemløse".

4   2

Socialdemokraterne bruger nyt KL-samarbejde til angreb: "Riisager forsøger at skabe uro"

Undervisningsministeren var i krydsilden i folketingssalens spørgerunde i går, da Socialdemokraternes Morten Bødskov og Annette Lind ville vide, hvad ministeren havde tænkt sig at gøre for at få ro om folkeskolen.

0   0

6 procent af unge uden uddannelse eller job

Et notat fra Undervisningsministeriet viser, at 70.000 unge mellem 15 og 29 i dag hverken er i job, har en uddannelse, eller er i gang med en fuldtidsuddannelse. I næste uge fremlægger en ekspertgruppe nedsat af Undervisningsministeriet sine anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelser.

0   4

Ud af isblokken

0   1

Fire folkeskoleprojekter får del i millionpulje til styrkelse af skole-hjem-samarbejde

Undervisningsministeriet har givet fem projekter om skole-hjem-samarbejde del i en pulje på otte millioner kroner. To kommuner, Aalborg og Randers, har fået penge projekter, der skal styrke og udvikle skole-hjem-samarbejdet. Desuden er har to foreninger, Skole og Forældre og Foreningsfællesskabet Ligeværd, samt en privatskole fået støtte.

5   14

Minister: Forsøg med kortere skoledage

Betyder lange skoledage, at eleverne lærer mere eller bliver de trætte og umotiverede? Undervisningsminister Merete Riisager sætter gang i et forsøg, hvor op til 50 skoler får mere fleksible muligheder.

5   19

Lærerforeninger og ministerium bag fælles pejlemærker for god undervisning

Dygtige lærere er den enkeltstående faktor, der har størst indflydelse på elevernes udbytte, viser forskningen. I dag præsenterer Undervisningsministeriet og de danske lærerorganisationer i fællesskab 12 pejlemærker for god undervisning.

5   18

Minister efter reform-målinger: Brug for færre skift i skoledagen

Timss-undersøgelsen sagde det, Pisa viste det også, og senest viser følgeforskningen til reformen, at der er stadig mere støj i folkeskolens klasser. Undervisningsminister Merete Riisager har en række bud på, hvad der skal til – blandt andet færre umotiverede skift i løbet af skoledagen.

6   32

Riisager slår fast: Målstyret undervisning er vejledende

Ministeriet behøver ikke hjemmel i loven for at vejlede om, hvordan skolerne bør opfylde folkeskolens bindende mål. Men vejledningen er ikke bindende. Det siger Merete Riisager, der også lægger op til at reducere antallet af bindende mål.

0   3

Riisager er medejer af en metalvarekoncern

Når det gælder de faktiske forhold i jernindustrien, er den nye undervisningsminister Merete Riisager erfaren. Hun har nemlig en ejerandel på godt 11 procent svarende til godt 2 mio. kr. i et holdingselskab, som ejer aktier i den fynske metalkomponent-koncern FJ Industries. Firmaet har stor succes med produktion til bilindustrien. Ejerandelen fremgår af det skema, hvor hun som minister skal offentliggøre sine økonomiske interesser.

2   73

Lærer møder modstander-ministeren

’Det virkede som om, hun havde hørt det 1000 gange før’. Sådan oplevede lærer Karsten Bräuners sit møde i dag med den nye undervisningsminister om lærernes udfordringer.

0   3

Bondo til Riisager: Ro til folkeskolen er ikke svaret

"Nu skal folkeskolen have ro" er ikke svaret, når vi ser, at lærere og forældre i stigende omfang vælger folkeskolen fra, skriver formand for Danmarks Lærerforening i magasinet Ræson, hvor han opregner folkeskolens ønsker til den nye minister. "Mange skoler er udsat for et rent målstyringsmareridt, der tager udgangspunkt i de flere tusind mål, der er formuleret for folkeskolens fag", skriver han blandt andet.

3   22

Møde: Ministeren sætter lærernes arbejdsmiljø på dagsordenen

Godt arbejdsliv for lærerne, god undervisning, godt børneliv, forældreinddragelse - disse temaer har Merete Riisager sat på dagsordenen i det såkaldte Kvalitetsforum for Folkeskolen. Ministeren har valgt nogle gode overskrifter for arbejdet i forummet, mener Danmarks Lærerforening.

4   30

Folkeskolens kerneopgave er god undervisning

Den nye undervisningsminister ønsker mere skole og mindre system, men hun vil ikke love, at det bliver lettere at være lærer med hende som minister. Men hun vil arbejde for, at flere går glade på arbejde.

0   5

Riisager ansætter skolefagmand som spindoktor

Han står for lærernes efter- og videreuddannelse på Professionshøjskolen Metropol - Søren Poul Nielsen. Nu skal han være undervisningsministerens særlige rådgiver i faglige og politiske spørgsmål.

0   8

Ministerbesøg hos læreren bag 'formålsstyret' undervisning

Undervisningsminister Merete Riisager besøgte her til morgen Syvstjerneskolen i Værløse for at møde lærer Mette Frederiksen og opleve hendes undervisning. Mette Frederiksen er didaktisk undervisningsvejleder og har lanceret begrebet 'formålsstyret undervisning' som reaktion på den læringsmålsstyring, der flytter fokus fra det brede formål med folkeskolen. Det fortalte hun i dag Merete Riisager om, skriver Furesø Avis.