Søg på folkeskolen.dk

0   1

Fjernuddannelse til lærer i Tønder

Tønder Kommune har indgået aftale med UC Syd om, at Tønder-borgere kan læse til lærer. I samarbejde med Tønder Netstudier skabes et studiemiljø for de studerende, som gerne vil studere sammen med andre.

0   0

Lønnet skolejob under læreruddannelsen breder sig

Også på UC Sjælland kan man nu læse til lærer med fast tilknytning på en skole, hvor man er ansat i en tredjedeles stilling undervejs i den fire-årige læreruddannelse. Muligheden er især oplagt for lærervikarer, der ønsker mere faglig og pædagogisk ballast, vurderer UC Sjælland. Professionshøjskolen har indgået samarbejde med Guldborgsund, Slagelse, Fae, Stevns, Køge og Sorø Kommuner om den nye model.

0   8

H&D-formand om Alternativets udspil: Giv os ro

Kunstrefleksion og forståelse for ikke-materielle værdier. Det er tanken bag Alternativets forslag om at erstatte blandt andet håndværk og design med faget Kunst og Kultur. Det mødes med skepsis af H&D-foreningen.

2   12

Konspirationsteorier i undervisningen: Snak om sandt og falsk er ikke vigtigst

Læg snakken om rigtigt og forkert en smule til side og spørg i stedet eleverne, hvorfor folk tror på alternative forklaringer. Sådan lyder rådet fra en adjunkt Rikke Alberg Peters, videncentret HistorieLab.

0   9

Kronik: Musikken er mangelfuld i folkeskolen

Ifølge cand.pæd.mus. og forhenværende seminarielektor Linda Vilhelmsen lider musikundervisningen i folkeskolen under politikernes dannelsesmæssige tunnelsyn.

0   3

Campus Carlsberg har endelig løst skemakaos

Studerende på Campus Carlsberg kan nu for første gang begynde at planlægge deres tid uden for studiet efter et halvt år med skemakaos.

0   3

Uffe Elbæk til Uge Sex: Alle lærere bør lære seksualundervisning

Over en halv million grundskoleelever er i år tilmeldt Sex og Samfunds temauge ”Uge Sex”. I år handler det om rettigheder online/offline. Seksualundervisningen bør spille en større rolle i skolen, mener Alternativets formand Uffe Elbæk, der var med i 8. klasse på Heibergskolen i dag.

0   4

Ungdomsforsker ny docent på UC Sjælland

Professionshøjskolen UC Sjælland har ansat ph.d. Ulla Højmark Jensen, der tidligere bl.a. været leder af Forskningsenheden i Vejledning, Erhvervs- og Professionsuddannelse på Institut for Didaktik på Aarhus Universitet. Hun skal være docent på Campus Roskilde og leder af forskningsprogrammet Uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber.

15   17

UC Sjælland: Grundtvig er stadig relevant – men vi må prioritere vores forskning

Skoledebattør, blogger Brian Degn Mårtensson skriver ph.d. om Grundtvigs pædagogiske og politiske filosofi, og det har betydet et farvel til jobbet som lektor på UC Sjælland. Grundtvig ligger nemlig uden for professionshøjskolens forskningsstrategi. Opdateret 9/2 med yderligere kommentarer fra UC Sjælland.

0   1

Ny direktør for Danske Professionshøjskoler

Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Inge Friis Svendsen tiltræder 15. marts som direktør i Danske Professionshøjskoler. Inge Friis Svendsen har tidligere været kontorchef for Moderniseringsstyrelsens kontor for undervisning og forskning.

0   0

Uddannelsesloft lettes: FTF kræver læreruddannelsen helt fritaget

En aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti løsner nu det kritiserede uddannelsesloft, så man kan tage en ny uddannelse efter seks år. Det glæder FTF, hovedorganisation for bl.a. lærerne. Men formand Bente Sorgenfrey opfordrer regeringen til at sætte lærer- og sygeplejerskeuddannelsen på den såkaldte positivliste, så fx arbejdsløse akademikere hurtigt kan få en uddannelse, der giver job.

0   2

Ny rapport giver stemme til voldsramte børn

Lærere skal rustes til at spotte børn, der har oplevet vold i hjemmet og der skal være større viden på skoler om problemet, lyder nogle af anbefalingerne i en ny rapport om børn og unge, som oplever vold hjemme. 28.000 danske børn og unge hvert år.

0   1

Internationalt skolesundhedsnetværk flytter til UC Syd

Netværket Schools for Health in Europe flytter fra Holland til Haderslev, når UC Syd overtager organiseringen af netværket for 45 landes arbejde med sundhed i grundskolen, skriver Det Syddanske EU-Kontor. Det bliver Jesper von Seelen, lektor og ph.d., og chefkonsulent Anette Schultz som bliver ankerpersoner i det danske sekretariat. Begge skriver på bloggen Kost, motion og sundhed på folkeskolen.dk.

2   7

Engelskudvalg: Gør udlandsophold obligatorisk i uddannelsen

Næsten tre år efter folkeskolereformens indtog, gør engelskudvalget i Sproglærerforeningen status. Flere timer og lærere med udlandserfaring står højt på ønskelisten.

0   9

Prisvinder: Udeundervisning motiverer eleverne i historie

Også de yngste elever i skolen har faglig glæde af ude-undervisning, når der står historie på skemaet, påviser en lærerstuderende i sin bacheloropgave, der er året prisvinder i HistorieWebs Årsbachelor for lærerstuderende.

0   45

»Jeg blev passet af voksne, der bare var på arbejde«

Lærerstuderende Signe Tue Christensen var på børnehjem i ni år og oplevede, at hendes hverdag bare var et job for de voksne. Som 12-årig flyttede hun hjem til sin far. Det var dejligt, men pludselig var der ikke penge til fritidsinteresser og nyt tøj. Nu vil hun gerne give omsorg til børn, der har brug for det.

0   8

Lyn-beslutning: Billedkunstner læser til lærer inden forbud

Det var en veninde bosat i Roskilde, der ringede til Mille Rude forleden dag og fortalte hende, at hvis hun skyndte sig, kunne hendes drøm om en læreruddannelse alligevel blive til virkelighed. Om to uger starter den 43-årige billedkunstner på læreruddannelsen.

0   5

Fredericia får læreruddannelse med indbygget studiejob

Fredericia får nu en trainee-læreruddannelse, hvor de studerende arbejder på de lokale skoler ved siden af studiet. Lærerformand er positiv, så længe der er tale om en slags 'mesterlære' og ikke om uuddannede, der overtager lærerstillinger.

19   1008

Er fagligheden på vej ud af læreruddannelsen?

Tynd vejledning, bachelorprojekter uden tilknytning til skolefagene og censorer, der ikke ved noget om fagene. Hvor er læreruddannelsen på vej hen?