Søg på folkeskolen.dk

0   3

Baltiske og danske lærerstuderende laver kunst af samfundsfag

I denne uge er musik- og billedkunstlærerstuderende med i et interkulturelt samarbejde med blandt andet baltiske lærerstuderende. Målet er at udfolde tunge samfundsfaglige begreber på en kunstnerisk måde.

2   8

Bertel Haarder: Bryd DPU ned og byg læreruddannelsen op på ny

Bertel Haarder var første taler ved temadagen ’dyd og pine’ i Eigtveds pakhus, som blev arrangeret af Det Pædagogiske Selskab. Ifølge den tidligere undervisningsminister bør man gentænke læreruddannelsen med afsæt i den finske tanke om undervisningsassistenter og forskningstilknytning.

3   9

Forskere: Mere skolepolitik i læreruddannelsen kan mindske lærerflugt

En stor del af lærerjobbet styres af forhold uden for klasselokalet. Derfor bør de studerende undervises i styringen af skolen. Det vil reducere lærernes flugt fra folkeskolen, lyder det fra forskerne bag en ny undersøgelse.

7   2

Karakterforskelle: Den onde cirkel skal brydes af den gode lærer

Forskellen på karaktergennemsnit i de forskellige kommuner varierer drastisk, og nye tal viser sammenhæng med andelen af uddannede lærere. Ofte tilskrives forskydningen den sociale arv, men forskellene behøver ikke være så store, siger eksperter.

0   0

Martin Bayer ny forskningschef på UCC

Den tidligere leder af Institut for Didaktik på DPU Martin Bayer er netop startet som forskningschef på professionshøjskolen UCC i København. Martin Bayer er oprindeligt lærer og senere mag.art. i pædagogik og ph.d. fra Københavns Universitet. Senest har han været lektor på RUC, og han har desuden siddet i uddannelsesudvalget for UCC's læreruddannelse, skriver ucc.dk

0   7

Sådan optimerer du dit cv, når du søger det første lærerjob

Det er svært at finde et studie- eller fritidsjob, der ikke har et eller flere elementer, som er relevante for lærergerningen, og det bør fremgå af en dimittends cv, siger konsulent i Lærernes a-kasse.

0   23

Lærerstuderende frygter nyt skemakaos ved fusioneret læreruddannelse

UCC og Metropol afslørede i går planer om at slå de to hovedstadsprofessionshøjskoler sammen. De lærerstuderende er bekymret for, at det vil føre til skemakaos.

0   11

Københavns læreruddannelser vil fusionere

Professionshøjskolerne UCC og Metropol, som driver læreruddannelserne i København og på Frederiksberg indleder nu en proces, der skal føre til en fusion mellem de to videregående uddannelsesinstitutioner.

0   5

Via åbner to nye læreruddannelser

Fra sommeren 2018 bliver det muligt at læse til lærer i Holstebro og Randers. Lærerformanden i Holstebro glæder sig over nyheden, mens formanden for Herningegnens Lærerforening gerne så, at læreruddannelsen også rykker til Herning.

3   12

Underviser: Kendskabet til de studerende er gået fløjten

Den nye læreruddannelse er sammensat af alt for mange moduler, som 
fører til forvirring og mangel på progression. Ændringer kan være på vej, 
fortæller formand for professionshøjskolernes egen arbejdsgruppe, 
der netop nu kigger på uddannelsen.

2   7

Studerende: Flere timer og mere praktik, tak!

Spørger man de studerende, er det hverken moduler, kompetencemål eller for 
lidt teori, de snakker mest om. Mere undervisning og praktik tæller mest.

5   30

Forsker: 
Forringet faglighed giver Pisa-forvaltere

Læreruddannelsen har udviklet sig i en helt forkert retning. Den er sakket bagud i forhold til andre professions-uddannelser, vurderer professor. En mulighed er at slække på kravet om antallet af fag til fordel for mere didak­tik, mener formand for styregruppe.

66   23

Prorektor: 
Forkert at gøre uddannelsen til en spejling af folkeskolen

Fremtidens lærere bliver ikke i stand til at udvikle skolen, når læreruddannelsen kun retter sig mod, hvad der sker i klasselokalet i dag, siger prorektor. Formand for styregruppe er ikke enig.

0   20

Sprogundervisningen bør omfavne sprogets fraser

Sprog er bygget om ord, der ofte dukker op i kombinationer, vi kender som fraser eller såkaldte chunks. De er helt centrale, når eleverne skal lære sprog, da de tilbyder sætninger, eleverne kan bruge uden at tænke, mener lektor i tysk på læreruddannelsen.

0   1

Professionshøjskolerne: Der er initiativer i gang for at få uddannet flere lærere

Der er allerede er igangsat mange gode initiativer for at få flere uddannede lærere ind i folkeskolen. Som med alle store reformer og især reformer på uddannelsesområdet tager det tid – ofte år – før resultatet kan ses i praksis, hedder det i en kommentar fra Danske Professionshøjskoler til den analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at hver 10. lærer i folkeskolen pt. ikke har nogen uddannelse ud over max en studentereksamen.

12   26

Hver tiende lærer har slet ingen uddannelse

Cirka hver tiende lærerstilling i folkeskolen er lige nu besat af én, der kun har en studentereksamen eller slet ingen uddannelse bag sig, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. "Det tal er alt for stort", siger Anders Bondo.

0   2

Læreruddannelsen fik samme antal kvote 2-ansøgere som sidste år

Kvote 2-ansøgningerne til læreruddannelsen er talt op. Stort set ligeså mange som sidste år, valgte læreruddannelsen som deres første prioritet.

1   53

Lektor: ”Det er meget positivt, at man ikke har kunnet styre skolen”

Interview: Iben Valentin Jensen, der er lærer og lektor i pædagogik, peger på, at der lige nu sker en motivationsdræbende umyndiggørelse. Hun peger på det folkelige som stedet, hvorfra en modbevægelse kan komme.

0   0

Vordingborg åbner talentlinje for naturvidenskabelige fag på læreruddannelsen

Fra september kan unge med særlig interesse for naturvidenskab og teknologi søge en talentlinje på UCSJ i Vordingborg. “Der er et stort behov for at uddanne lærere, der kan styrke den naturfaglige og teknologiske undervisning i grundskolen", udtaler Centerchef i Center for Skole og Læring Stina Møllenbach i en pressemeddelelse. De studerende vil få undervisningskompetencer i matematik for 4.-10. klasse og to naturvidenskabelige fag. Alle fag vil have et særligt fokus på teknologi.

0   13

De studerende har valgt ny formand

De næste 12 måneder hedder formanden for Lærerstuderendes Landskreds Jenny Maria Jørgensen. Første punkt på dagsordenen er en turné til de 15 uddannelsessteder.