Søg på folkeskolen.dk

0   2

Studerende: Flere timer og mere praktik, tak!

Spørger man de studerende, er det hverken moduler, kompetencemål eller for 
lidt teori, de snakker mest om. Mere undervisning og praktik tæller mest.

3   19

Forsker: 
Forringet faglighed giver Pisa-forvaltere

Læreruddannelsen har udviklet sig i en helt forkert retning. Den er sakket bagud i forhold til andre professions-uddannelser, vurderer professor. En mulighed er at slække på kravet om antallet af fag til fordel for mere didak­tik, mener formand for styregruppe.

16   14

Prorektor: 
Forkert at gøre uddannelsen til en spejling af folkeskolen

Fremtidens lærere bliver ikke i stand til at udvikle skolen, når læreruddannelsen kun retter sig mod, hvad der sker i klasselokalet i dag, siger prorektor. Formand for styregruppe er ikke enig.

0   18

Sprogundervisningen bør omfavne sprogets fraser

Sprog er bygget om ord, der ofte dukker op i kombinationer, vi kender som fraser eller såkaldte chunks. De er helt centrale, når eleverne skal lære sprog, da de tilbyder sætninger, eleverne kan bruge uden at tænke, mener lektor i tysk på læreruddannelsen.

0   1

Professionshøjskolerne: Der er initiativer i gang for at få uddannet flere lærere

Der er allerede er igangsat mange gode initiativer for at få flere uddannede lærere ind i folkeskolen. Som med alle store reformer og især reformer på uddannelsesområdet tager det tid – ofte år – før resultatet kan ses i praksis, hedder det i en kommentar fra Danske Professionshøjskoler til den analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at hver 10. lærer i folkeskolen pt. ikke har nogen uddannelse ud over max en studentereksamen.

10   22

Hver tiende lærer har slet ingen uddannelse

Cirka hver tiende lærerstilling i folkeskolen er lige nu besat af én, der kun har en studentereksamen eller slet ingen uddannelse bag sig, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. "Det tal er alt for stort", siger Anders Bondo.

0   2

Læreruddannelsen fik samme antal kvote 2-ansøgere som sidste år

Kvote 2-ansøgningerne til læreruddannelsen er talt op. Stort set ligeså mange som sidste år, valgte læreruddannelsen som deres første prioritet.

1   53

Lektor: ”Det er meget positivt, at man ikke har kunnet styre skolen”

Interview: Iben Valentin Jensen, der er lærer og lektor i pædagogik, peger på, at der lige nu sker en motivationsdræbende umyndiggørelse. Hun peger på det folkelige som stedet, hvorfra en modbevægelse kan komme.

0   0

Vordingborg åbner talentlinje for naturvidenskabelige fag på læreruddannelsen

Fra september kan unge med særlig interesse for naturvidenskab og teknologi søge en talentlinje på UCSJ i Vordingborg. “Der er et stort behov for at uddanne lærere, der kan styrke den naturfaglige og teknologiske undervisning i grundskolen", udtaler Centerchef i Center for Skole og Læring Stina Møllenbach i en pressemeddelelse. De studerende vil få undervisningskompetencer i matematik for 4.-10. klasse og to naturvidenskabelige fag. Alle fag vil have et særligt fokus på teknologi.

0   11

De studerende har valgt ny formand

De næste 12 måneder hedder formanden for Lærerstuderendes Landskreds Jenny Maria Jørgensen. Første punkt på dagsordenen er en turné til de 15 uddannelsessteder.

2   14

Middelaldermatematik løb med pris

Fem studerende fra læreruddannelsen i Esbjerg vandt førstepræmien Den Digitale Læringspris for et digitalt undervisningsforløb, som kombinerer matematik, historie og digitale tegneredskaber. Ved siden af æren får de lærerstuderende 25.000 kroner til deling.

0   1

UC Sjælland skifter navn: ”Vi tager biskoppen tilbage”

En magtfuld biskop er inspirationen, når UC Sjælland 1. august skifter navn til professionshøjskolen Absalon. Mange kender måske Absalon som en københavnsk figur, men ifølge rektor Camilla Wang er det på tide, Sjælland tager biskoppen tilbage.

0   1

Fjernuddannelse til lærer i Tønder

Tønder Kommune har indgået aftale med UC Syd om, at Tønder-borgere kan læse til lærer. I samarbejde med Tønder Netstudier skabes et studiemiljø for de studerende, som gerne vil studere sammen med andre.

0   0

Lønnet skolejob under læreruddannelsen breder sig

Også på UC Sjælland kan man nu læse til lærer med fast tilknytning på en skole, hvor man er ansat i en tredjedeles stilling undervejs i den fire-årige læreruddannelse. Muligheden er især oplagt for lærervikarer, der ønsker mere faglig og pædagogisk ballast, vurderer UC Sjælland. Professionshøjskolen har indgået samarbejde med Guldborgsund, Slagelse, Fae, Stevns, Køge og Sorø Kommuner om den nye model.

0   9

H&D-formand om Alternativets udspil: Giv os ro

Kunstrefleksion og forståelse for ikke-materielle værdier. Det er tanken bag Alternativets forslag om at erstatte blandt andet håndværk og design med faget Kunst og Kultur. Det mødes med skepsis af H&D-foreningen.

20   13

Konspirationsteorier i undervisningen: Snak om sandt og falsk er ikke vigtigst

Læg snakken om rigtigt og forkert en smule til side og spørg i stedet eleverne, hvorfor folk tror på alternative forklaringer. Sådan lyder rådet fra en adjunkt Rikke Alberg Peters, videncentret HistorieLab.

0   10

Kronik: Musikken er mangelfuld i folkeskolen

Ifølge cand.pæd.mus. og forhenværende seminarielektor Linda Vilhelmsen lider musikundervisningen i folkeskolen under politikernes dannelsesmæssige tunnelsyn.

0   3

Campus Carlsberg har endelig løst skemakaos

Studerende på Campus Carlsberg kan nu for første gang begynde at planlægge deres tid uden for studiet efter et halvt år med skemakaos.

0   3

Uffe Elbæk til Uge Sex: Alle lærere bør lære seksualundervisning

Over en halv million grundskoleelever er i år tilmeldt Sex og Samfunds temauge ”Uge Sex”. I år handler det om rettigheder online/offline. Seksualundervisningen bør spille en større rolle i skolen, mener Alternativets formand Uffe Elbæk, der var med i 8. klasse på Heibergskolen i dag.