'Der er masser af viden om it-hjælpemidler, men den ligger spredt. Nu har jeg samlet den, så man lettere kan skabe sin personlige it-rygsæk', siger Jesper Sehested Jensen.
"Der er masser af viden om it-hjælpemidler, men den ligger spredt. Nu har jeg samlet den, så man lettere kan skabe sin personlige it-rygsæk", siger Jesper Sehested Jensen.

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Selv om ordblinde har svært ved at læse og skrive, har de ikke nødvendigvis brug for de samme it-hjælpemidler. Med et nyt undersite vil Jesper Sehested fra Etlivsomordblind.dk gøre det lettere for blandt andre lærere at finde frem til relevante løsninger.

Publiceret

Kategorier på Ordtavlen

  • Tale til tekst: Giver eleven mulighed for at tale til sinenhed, som derefter skriver det for eleven.
  • Ordforslag: Hjælper eleven til at stave ord ved at komme medforslag ud fra de bogstaver, eleven har skrevet.
  • Oplæsning: Et oplæsningsprogram kan læse en tekst højt foreleven (tekst til tale), når teksten er i digital form.
  • Oversættelse: Hjælper eleven til at oversætte fra et sprog tilet andet.
  • Scanning og OCR: Gør det muligt at få teksten overført tildigital form, så den kan læses op af oplæsningsprogram.
  • Hjælpemidler til bøger og viden: Gør det muligt at lære nyeting uden af skulle læse tykke bøger.
  • Diverse: Hjælpemidler, der ikke passer ind andre steder, menstadig er brugbare.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mulighederne for at få hjælp til at afkode og skrive tekster er bedre end nogensinde. Men det kan være svært at danne sig et overblik over, hvilke it-hjælpemidler der findes, og om de passer til den enkelte ordblinde. Men nu er der hjælp at hente på hjemmesiden Etlivsomordblind.dk, som har lavet et undersite med navnet Ordtavlen.

"Et hjælpemiddel kan være det rigtige for én ordblind, men er det ikke nødvendigvis for en anden. Jeg har selv brugt mange år på at finde frem til, hvilke løsninger der var de rigtige for mig, og siden har jeg måttet gå nye veje, dels fordi mit behov ændrede sig, dels fordi der opstår nye muligheder.", siger han.

Ordblinde er nødt til at se indad

Ordblinde er nødt til at se indad

På Ordtavlen er hjælpemidlerne inddelt efter, hvad de kan hjælpe med. Der er blandt andet kategorier om tale til tekst, ordforslag og oplæsning.

Under hver kategori er der spørgsmål, man bør stille sig selv, inden man beslutter sig for at afprøve et hjælpemiddel.

Omkring ordforslag foreslår Jesper Sehested, at man overvejer:

Hvilke ord har jeg problemer med? Alle ord, lange ord eller fagord?

Hvor meget skal du bruge det? Til alle ord, nogle ord, bestemte fagord eller bagefter til at sætte længere og nye ord ind?

På hvilke enheder skal jeg bruge det? Computer, smartphone, tablet eller alle?

"Jeg bliver tit spurgt, hvilket hjælpemiddel der er det bedste. Det kan jeg ikke svare på. Man er nødt til at se indad for at afdække sit behov. Det har vi glemt i mange år, så der er nogen, som aldrig bruger deres it-rygsæk, fordi den ikke er rigtig løsning for dem", siger Jesper Sehested Jensen.

Lærere er en del af løsningen

Lærere er en del af løsningen

Med ordet du henvender Ordtavlen sig direkte til ordblinde og andre, som har svært ved at læse og skrive. Men lærere kan også bruge tavlen til at finde relevante løsninger til en elev, betoner Jesper Sehested Jensen, der tidligere har lavet en undersøgelse, som viser, at ni ud af ti lærere savner viden om hjælpemidler til ordblinde.


Powered by Labrador CMS