Redaktionen

hanne

Ansvarshavende chefredaktør og direktør Hanne Birgitte Jørgensen

hjo@folkeskolen.dk tlf. 33696400 (mobilnr. 40189213)

Chefredaktør 2010, tidligere ansat som journalist i 1997-97, 2002 og 2005 Baggrund: Danmarks Journalisthøjskole 1990, cand.phil. i historie. Tidligere bl.a. journalist på dagbladet Information, webredaktør og senere redaktør på HK/Statsbladet, redaktør og webredaktør ved Videncenter for Socialpsykiatri og kommunikationsrådgiver i Skolestyrelsen. Forfatter til "Strategisk Kommunikation i praksis", sammen med Jens Otto Kjær Hansen.

Det faglige netværk It i undervisningen.

 

Mette Schmidt

Bladredaktør Mette Schmidt

msc@folkeskolen.dk tlf. 33696401

Ansat 2017. Mette Schmidt er journalist og har tidligere været ansat som redaktionschef på Ugebrevet Mandag Morgen og redaktør på Forbrugerrådets magasiner Tænk og Tænk Penge og senest redaktionschef hos SOS Børnebyerne. 

 

karen

Webredaktør Karen Ravn

kra@folkeskolen.dk tlf. 33696406 (mobilnr. 30581041)

Ansat 1997. Baggrund: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1990, Holbæk Amts Venstreblad 1990-97, det faglige stof på Folkeskolen 1997-2001.  Modtaget Anders Bording Prisens Plakette 2001 'For grundig research og veldokumenteret artikelserie om unge læreres vilkår og flugten fra faget - som afsæt for en offentlig debat'. Redaktør af Månedsmagasinet Undervisere 2007-2010. Uddannet projektleder 2011. Projektleder på Folkeskolen Forskning 2017.

Stofområder: Skolepolitik, afgangsprøver, nationale test, Pisa, Rådet for Børns Læring

 

Anne-Christine Pihl

Chefsekretær Anne-Christine Pihl

acp@folkeskolen.dk tlf. 33696400

Ansat 2017. Tidligere chefsekretær i bl.a. Miljøministeriet.

 

helle

Journalist Helle Lauritsen

hl@folkeskolen.dk tlf. 33696407 (mobilnr. 26560419)

Ansat 1988. Baggrund: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1981, Kristeligt Dagblad - fire et halvt år som redaktionssekretær. Diplomuddannelse 1999-2000 i journalistisk fortælleteknik.

Stofområder: Inklusion.  Psykisk arbejdsmiljø. Børns trivsel, mobning. Innovation, uddannelsesvejledning. Skolehjemsamarbejde.

De faglige netværk Matematik og Naturfag.

Jennifer 

Projektleder  Jennifer Jensen

jje@folkeskolen.dk  tlf. 33696274 (mobilnr. 42330166)

Ansat 2012-2013, 2015, 2016-.  Baggrund:  Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole  2015. Tidligere journalist ved Københavns Lærerforenings netmedie klfnet.dk, journalist og pressemedarbejder ved fagbladet Socialrådgiveren, pressemedarbejder i Undervisningsministeriet samt pressemedarbejder på Statens Museum for Kunst.

Projektleder af en treårig indsats, der skal løfte fagbladet Folkeskolens faglige netværk (folkeskolen.dk/fag). Koordinator for folkeskolen.dk's bloggere. 

Maria-ny

Journalist Maria Becher Trier

mbt@folkeskolen.dk tlf. 33696423 (mobilnr. 30281175)

Ansat 2001-2004, 2004-2006, 2007-.  Baggrund:  Bachelor i statskundskab, Københavns Universitet. Danmarks Journalisthøjskole 2001. Politiken 1998-99, Dagbladet Roskilde Tidende 2001. Tv-produktioner, "Forældremødet" i samarbejde med DK4, 2009. Vikarierer i perioder for webredaktøren.

Stofområder:  Arbejdstid/løn/overenskomst. Psykisk arbejdsmiljø. DLF, tosprogede, udskoling, KL, Sosu. De faglige netværk  Ernæring og Sundhed  og Musik.

FS1315_Sebatian _Bjerril

Journalist Sebastian Bjerril   

bje@folkeskolen.dk tlf. 33696427

Ansat: 2015-16 + 2017-. Baggrund:  Kandidatuddannelse i journalistik og socialvidenskab på Roskilde Universitet. 

Det faglige netværk  Tysk og fransk og Billedkunst


pernille

Journalist Pernille Aisinger 

pai@folkeskolen.dk tlf. 33696421 (mobilnr. 21426811)

Ansat 2000-2001, 2006-. Baggrund: Cand. comm. i journalistik og litteraturvidenskab fra RUC. Modtaget Anders Bording Prisens Plakette 2001 'For grundig research og veldokumenteret artikelserie om unge læreres vilkår og flugten fra faget - som afsæt for en offentlig debat'. Redaktør af ernærings-og husholdningsøkonomernes fagblad Formidl fra 2005-2006. Vikarierende redaktør af månedsmagasinet Undervisere 2011. Tv-produktioner, "Skolebænken", i samarbejde med DK4, 2011.

Stofområder: Forskning, pædagogik/didaktik, tosprogede, dansk som andetsprog, efteruddannelse, frie fagskoler, praktiske fag og kreativitet, dansk. De faglige netværk Dansk og Håndværk & design.

Tobias

Journalistpraktikant Tobias Amnitzbøll Lauritzen

tla@folkeskolen.dk tlf. 33696424

Ansat 2018. Baggrund: Bachelor i journalistik og kommunikation, Roskilde Universitet.

Caroline Schrøder

Journalistpraktikant Caroline Schrøder

csc@folkeskolen.dk tlf. 33696405

Ansat 2019. Baggrund: Studerer journalistik på Danmarks Medie og Journalisthøjskole i Aarhus og kommer fra en stilling som journalistpraktikant i Dansk Byggeri.

stine

Anmeldelsesredaktør Stine Grynberg Andersen

sga@folkeskolen.dk tlf. 33696404

Ansat 2007. Baggrund: Cand.mag. i historie og kulturformidling fra Københavns Universitet og en diplomuddannelse i analytisk journalistik. Tidligere journalistik for ungdomsmagasinet Chili og Illustreret Videnskab Historie. Forfatter til flere historiebøger. Anmelderredaktør og koordinator for de faglige netværk Historie og samfundsfag og Religion.