Redaktionen

hanne

Ansvarshavende chefredaktør og direktør Hanne Birgitte Jørgensen

hjo@folkeskolen.dk tlf. 33696400 (mobilnr. 40189213)

Chefredaktør 2010, tidligere ansat som journalist i 1997-97, 2002 og 2005 Baggrund: Danmarks Journalisthøjskole 1990, cand.phil. i historie. Tidligere bl.a. journalist på dagbladet Information, webredaktør og senere redaktør på HK/Statsbladet, redaktør og webredaktør ved Videncenter for Socialpsykiatri og kommunikationsrådgiver i Skolestyrelsen. Forfatter til "Strategisk Kommunikation i praksis", sammen med Jens Otto Kjær Hansen.

Det faglige netværk It i undervisningen.

 

Henrikhermann

Bladredaktør Henrik Ankerstjerne Hermann

hah@folkeskolen.dk tlf. 33696401 (mobilnr. 23356435)

Ansat 2012. Baggrund: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1984, Fyens Stiftstidende, bl.a. Christiansborg-redaktionen 1984-1992, De tre Stiftstidender &JydskeVestkysten 1992-2001, redaktionschef samme sted 2001-2003, ansvh. redaktør af Bibliotekarforbundets fagmedier Bibliotekspressen/Perspektiv. Master i redaktionel ledelse fra Syddansk Universitet 2008.

Det faglige netværk Engelsk.

 

karen

Webredaktør Karen Ravn

kra@folkeskolen.dk tlf. 33696406 (mobilnr. 30581041)

Ansat 1997. Baggrund: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1990, Holbæk Amts Venstreblad 1990-97, det faglige stof på Folkeskolen 1997-2001 Modtaget Anders Bording Prisens Plakette 2001 'For grundig research og veldokumenteret artikelserie om unge læreres vilkår og flugten fra faget - som afsæt for en offentlig debat'. Redaktør af Månedsmagasinet Undervisere 2007-2010. Uddannet projektleder 2011.

Stofområder: Afgangsprøver/evaluering/nationale test/Fælles mål. Danmarks Lærerforening. Skolebibliotekarer, meritlæreruddannelsen, ikke-læreruddannede. Arbejdstid/løn/overenskomst. Seksualundervisning, hjemkundskab. 

helle

Journalist Helle Lauritsen

hl@folkeskolen.dk tlf. 33696407 (mobilnr. 26560419)

Ansat 1988. Baggrund: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1981, Kristeligt Dagblad - fire et halvt år som redaktionssekretær. Diplomuddannelse 1999-2000 i journalistisk fortælleteknik.

Stofområder: Inklusion, specialundervisning.  Psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Pædagogiske metoder/modeller. Børns trivsel, mobning. Matematik og naturfag, innovation, billedkunst, færdselslære, kristendomskundskab, sløjd/håndarbejde. Tosprogede. Skolehjemsamarbejde. Undervisningsmidler. De faglige netværk Matematik og Naturfag.

Jennifer Jensen 

Projektleder og journalist  Jennifer Jensen

jje@folkeskolen.dk  tlf. 33696274 (mobilnr. 42330166)

Ansat 2012-2013, efteråret 2015, 2016-.  Baggrund:  Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole2015. Journalist ved Københavns Lærerforenings netmedie klfnet.dk, journalist og pressemedarbejder ved fagbladet Socialrådgiveren, pressemedarbejder i Undervisningsministeriet samt pressemedarbejder på Statens Museum for Kunst.

Projektleder af en treårig indsats, der skal løfte fagbladet Folkeskolens faglige netværk (folkeskolen.dk/fag). Koordinator for folkeskolen.dk's bloggere. Tovholder og journalist for de faglige netværk  Håndværk & design,   Billedkunst  og  Tysk og fransk.

 

maria

Journalist Maria Becher Trier

mbt@folkeskolen.dk tlf. 33696423 (mobilnr. 30281175)

Ansat 2001-2004, 2004-2006, 2007-. Baggrund: Bachelor i statskundskab, Københavns Universitet. Danmarks Journalisthøjskole 2000. Politiken 1998-99, Dagbladet Roskilde Tidende 2001. Tv-produktioner, "Forældremødet" i samarbejde med DK4, 2009.

Stofområder: Arbejdstid/løn/overenskomst. Seksualundervisning, hjemkundskab. Danmarks Lærerforening. Skolebibliotekarer, meritlæreruddannelsen, ikke-læreruddannede. Afgangsprøver/evaluering/nationale test/Fælles mål.  De faglige netværk Ernæring og Sundhed og Musik.


esben

Journalist Esben Christensen

esc@folkeskolen.dk tlf. 33696427 (mobilnr. 28785397)

Ansat 2011. Baggrund: Danmarks Journalisthøjskole 2010, fokus på onlinejournalistik. Journalist på ekstrabladet.dk. Desuden to år på læreruddannelsen og har bl.a. taget eksamen i linjefagene dansk og idræt.

Stofområder: Skolepolitik, Skolerådet, Undervisningsministeriet. Kommunal økonomi, lærerfyringer. Udskoling. Skolestart. Niveaudeling. Pisa/Internationale undersøgelser. Elevdemokrati, skolestart, udskoling. Skoleledelse, skolestruktur. Dansk, engelsk, historie, tysk. idræt, uddannelsesvejledning, fransk, musik/kultur i skolen, samfundsfag. Pædagogik/didaktik/forskning. Pension. Udland. De faglige netværk Idræt og Religion.

Emilie _Palm _Olesen


Journalistpraktikant Emilie Palm Olesen

epo@folkeskolen.dk tlf. 33696424

Ansat 2016. Baggrund:  Journaliststuderende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

MIM

Journalistpraktikant Mikkel Medom 

mim@folkeskolen.dk tlf. 33696405

Ansat 2017. Baggrund:  Journaliststuderende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus

pernille

Journalist Pernille Aisinger (orlov)

pai@folkeskolen.dk tlf. 33696421 (mobilnr. 21426811)

Ansat 2000-2001, 2006-. Baggrund: Cand. comm. i journalistik og litteraturvidenskab fra RUC. Modtaget Anders Bording Prisens Plakette 2001 'For grundig research og veldokumenteret artikelserie om unge læreres vilkår og flugten fra faget - som afsæt for en offentlig debat'. Redaktør af ernærings-og husholdningsøkonomernes fagblad Formidl fra 2005-2006. Vikarierende redaktør af månedsmagasinet Undervisere 2011. Tv-produktioner, "Skolebænken", i samarbejde med DK4, 2011.

Stofområder: Læreruddannelse, efteruddannelse. Kristendomskundskab, sløjd/håndarbejde, billedkunst, matematik, naturfag, innovation, færdselslære. Skolehjemsamarbejde. Undervisningsmidler. Børns trivsel, mobning. Inklusion, specialundervisning.  Psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Pædagogiske metoder/modeller. De faglige netværk Håndværk & designBilledkunst og  Tysk og fransk.

 

stine

Anmeldelsesredaktør Stine Grynberg Andersen

sga@folkeskolen.dk tlf. 33696404

Ansat 2007.  Baggrund: Cand.mag. i historie og kulturformidling fra Københavns Universitet og en diplomuddannelse i analytisk journalistik. Journalistik for ungdomsmagasinet Chili og Illustreret Videnskab Historie. Forfatter til flere historiebøger. Det faglige netværk Historie og samfundsfag.