Oplysningspligt folkeskolen.dk

Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger vi indsamler i forbindelse med folkeskolen.dk, samt indsamlingens formål, eventuel videregivelse og frist for sletning. For alle grupperinger gælder, at:

Dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med folkeskolen.dk er Fagbladet Folkeskolen ApS, Kompagnistræde 34, 3., 1208 København K, CVR-nr.: 36968559.

Som registreret har du ret til at anmode Fagbladet Folkeskolen ApS om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Fagbladet Folkeskolen ApS om at berigtige oplysningerne. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Fagbladet Folkeskolen ApS om at slette eller begrænse dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen ligesom du kan have ret til dataportabilitet. Såfremt du ønsker at gøre brug af en af rettighederne bedes du rette henvendelse via e e-mail folkeskolen@folkeskolen.dk eller via post til Kompagnistræde 34, 3., 1208 København K.

Om nødvendigt har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Tilbagetrækning af samtykke kan afhængig af formålet med behandlingen få ansættelsesretlige konsekvenser, i hvilket tilfælde du vil blive forudgående informeret.

Hvor Fagbladet Folkeskolen ApS ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål, der er uforenelige med de oprindelige formål som personoplysningerne blev indsamlet til, giver Fagbladet Folkeskolen ApS dig oplysninger om sådanne formål.

Se også vores:

-          Persondatapolitik

-          Slettepolitik

-          Cookiepolitik

-          Debat- og brugervilkår

 

Spring direkte til:

 

Brugere på hjemmesiden

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved brugeroprettelse oplysninger om dit navn, e-mail samt eventuelle valgfrie oplysninger om stilling, arbejdssted, oplysninger i en kort beskrivelse af dig samt foto.

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: For debatniveauets skyld lægger vi vægt på, at debattørerne i så høj grad som muligt fremtræder med deres sande identitet, jf. vores debat- og brugervilkår. Man må ikke skjule sig bag falsk eller anonym identitet på folkeskolen.dk. E-mailen er nødvendig for at kunne logge på som bruger - derudover bruger vi udelukkende brugeres e-mails til at kontakte brugere, som har skrevet noget på sitet, vi finder journalistisk relevant, for potentielt at bruge dem som kilder, hvis de vil medvirke.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, at du selv har oplyst det ifm. oprettelse af profil med samtykke til redaktionens brug af det.  

Oplysningerne vil ikke blive videregivet.

Oplysningerne vil blive opbevaret, så længe du har en bruger på folkeskolen.dk. Bemærk, at brugeren kun er synlig for andre end dig selv og redaktionen, når du bruger den til at kommentere eller udgive indlæg - dog er din mailadresse aldrig synlig for andre end dig selv og redaktionen. Du kan anmode om at få deaktiveret din bruger ved at kontakte redaktionen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Ved deaktivering anonymiseres dine oplysninger, men kommentarer, indlæg mv. beholdes i anonymiseret form, og brugerprofilen vil ikke længere kunne tilgås. Oplysninger om det forløb, som leder op til sletning, slettes efter fem år - af hensyn til klagemuligheder.

 

Abonnenter på nyhedsbrevet

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved tilmelding til vores nyhedsbreve oplysninger om din e-mail og evt. navn og interesseområder.

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: For at kunne sende de tilmeldte det nyhedsbrev, de gerne vil have, samt for at kunne trække vindere af konkurrencer forbundet med nyhedsbrevene.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, a t du selv har oplyst det ifm. tilmelding til nyhedsbrev med samtykke.

Oplysningerne vil blive videregivet til Sendgrid, som udsender vores nyhedsbreve.

Oplysningerne vil blive opbevaret, indtil brugeren afmelder sig selv via link i mailen eller brugerprofilen på folkeskolen.dk.

 

Oprettelse af bazar

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved oprettelse af en bazar-annonce oplysninger såsom dit medlemsnummer, navn, adresse, dankortoplysninger - og desuden offentliggøres telefonnummer etc. i selve annonceteksten.

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: Det er en betingelse for køb af denne annoncetype, at man er medlem af DLF. Dankortoplysninger skal bruges for at gennemføre onlinebetaling.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, at du selv har udfyldt dem ved oprettelse samt givet samtykke via en checkboks.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet, men DIBS får dine dankortoplysninger ifm. betalingen.

Oplysningerne vil blive slettet automatisk ved annoncens udløb (seks uger efter offentliggørelse).

 

Oprettelse af arrangementer

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved oprettelse af arrangement oplysninger såsom dit navn, kontaktoplysninger samt evt. tilknytning til fagforening, hvis du selv oplyser det - fx ifm. kredsarrangementer.

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: Annoncering af arrangementer.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, at du selv har udfyldt dem ved oprettelse af arrangementet samt givet samtykke via en checkboks.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet.

Oplysningerne vil blive opbevaret i to år efter endt arrangement, dog kun synligt for Folkeskolen ApS og for brugeren selv - så det er muligt at genoprette tidligere arrangementer på nye datoer.

 

Deltagelse i brugerundersøgelser

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved brugerundersøgelser oplysninger såsom dit navn, fødselsdato, stillingsbetegnelse, brug af og holdninger til folkeskolen.dk og bladet, evt. kontaktoplysninger, hvis du ønsker at deltage i en eventuel lodtrækning.

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: For at få viden om og følge udviklingen i, hvem der besøger folkeskolen.dk/læser fagbladet Folkeskolen, hvad de bruger sitet/bladet til med henblik på redaktionel og forretningsmæssig udvikling samt gennem mindre undersøgelser måle effekten af forskellige redaktionelle tiltag.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, at du oplyser dem ifm. undersøgelser.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet, og de vil kun blive opbevaret i anonymiseret form.

 

Deltagere i konkurrencer

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved konkurrencedeltagelse oplysninger såsom dit navn, email, evt. Facebookprofilside + adresse på vinder(e).

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: For at kunne trække lod om præmie samt evt. tilmelde nyhedsbrev eller lignende - i så fald er det altid oplyst og med samtykke.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, at du har udfyldt oplysningerne for at deltage i konkurrencen.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet og slettes straks efter den/de udtrukne vinder(e) har fået gevinst - typisk en uge efter konkurrencens udløb.

 

Brugere på lærerjob.dk

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved brugeroprettelse/oprettelse af jobagenter på lærerjob.dk oplysninger såsom ansøgning, cv, referencer, eksamensbeviser, emailadresse og jobinteresser (stillingsbetegnelser/geografi).

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: Så ansøgere kan søge de opslåede job samt modtage relevante jobopslag på mail.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, at du selv har oplyst det ifm. oprettelse af profil med samtykke.  

Oplysningerne vil ikke blive videregivet.

Oplysningerne vil blive opbevaret, indtil du selv sletter din bruger og/eller jobagent, hvorefter det automatisk slettes fra vores database.

Se også brugerbetingelserne på www.lærerjob.dk

 

Indstillede til lærerprofession.dk

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager ved indstilling af din bachelor/PD-opgave oplysninger såsom dit navn, evt. studienummer, evt. karakter, postadresse, kontaktoplysninger, portrætfoto og eksamensopgave.

Fagbladet Folkeskolen ApS modtager oplysningerne for at varetage følgende formål: Med henblik på bedømmelse til priskonkurrence samt kontakt ifm. prisoverrækkelsen.

Baggrunden for, at Fagbladet Folkeskolen ApS har modtaget oplysningerne er, at censor eller vejleder har indsendt oplysninger med dit samtykke, jf. indstillingsskemaet.

Oplysningerne vil udelukkende blive videregivet til dommerkomiteens medlemmer, så de kan vurdere, hvem der skal vinde priser, samt til medier, så de kan dække prisoverrækkelsen.

Oplysningerne vil blive opbevaret indtil kåring af vindere ved prisuddelingen, som typisk er placeret i november.