Til praktiklæreren: Sådan giver du nye lærerstuderende
en god, første praktik

Fortæl om dine forventninger til praktikanterne og lad dem møde så mange forskellige medarbejdere på skolen som muligt. Det er nogle af de råd, som praktikleder Claus Stoklund Christiansen har til praktiklærere, der skal have nye lærerstuderende i praktik

Publiceret Senest opdateret

I de kommende måneder skal en lang række af landets lærerstuderende for allerførste gang i praktik.

De skal prøve at undervise en klasse for første gang, spise frokost med kollegerne i personalerummet, deltage i forberedelsen og sidde med til de sene eftermiddagsmøder.

Derfor har folkeskolen.dk/praktik taget fat i praktikleder Claus Stoklund Christiansen for at få et par råd til, hvordan man tager godt imod nye praktikanter.

Han arbejder på professionshøjskolen UCN og er blandt andet ansvarlig for at forberede de studerende på praktikken. Han underviser også på praktikvejlederuddannelsen og har siddet med i den nationale faggruppe for praktik.

Fortæl, hvad du forventer af praktikanterne

Som det første fremhæver han, at det er vigtigt at få forventningsafstemt praktikken.

”På UCN har vi gode erfaringer med at arrangere et infomøde inden den første praktik, hvor alle parter er med: Praktikanterne, praktiklærerne, ledelsen af praktikskolen og de studerendes vejleder fra læreruddannelsen”, siger han.

”De studerende har brug for at kende til de praktiske elementer i arbejdet. De skal blandt andet introduceres til arbejdet med Aula og de har brug for at vide, hvad de skal gøre, hvis de bliver syge”.

Ofte er de studerende mest optaget af den del af lærerarbejdet, der foregår i klasselokalet med eleverne, fortæller Claus Stoklund Christiansen.

Claus Stoklund Christiansen er praktikleder på UC Nordjylland. Ifølge ham er noget af det vigtigste, at praktiklærer, skole og de studerende får forventningsafstemt, hvad der skal ske under praktikken,
Claus Stoklund Christiansen er praktikleder på UC Nordjylland. Ifølge ham er noget af det vigtigste, at praktiklærer, skole og de studerende får forventningsafstemt, hvad der skal ske under praktikken,

”Men som alle lærere ved, så hører der meget andet og mere til lærerarbejdet. En studiedag på praktikskolen slutter derfor sjældent samme tid som elevernes undervisning”, siger han.

Derfor anbefaler han også, at man sætter de studerende ind i, at det er vigtigt for deres professionsfaglige udvikling, at de får et indblik og erfaringer med en bred vifte af de opgaver, der hører til en lærers arbejdsdag.

Lad praktikanterne møde alle skolens medarbejdere

Claus Stoklund Christiansen fremhæver, at praktikskolerne kan tilbyde de lærerstuderende en hel masse erfaringer fra lærerlivet, som læreruddannelsen ikke kan give dem.

”Det kan for eksempel være forældresamarbejde og gårdvagter. Derfor er det vigtigt, at man som skole anser sig som et uddannelsessted og tager ansvar for at vise hele læreropgaven frem”.

Claus Stoklund Christiansen anbefaler blandt andet, at man som praktiklærer i forvejen overvejer, hvad der kunne være givende for praktikanterne at opleve.

Det kan blandt andet gøre ved at arrangere et møde mellem praktikanterne og skolens PLC-medarbejder. Eller ved at sørge for, at de kommer med på en gårdvagt eller deltager på et møde med PPR.

De studerende skal ikke være dygtige lærere - endnu

Som praktikvejleder skal man også huske, at de studerende ikke er i praktik for at finde ud af, om de er dygtige nok til at blive lærer. De er i praktik for at lære, hvordan man bliver lærer, fortæller Claus Stoklund Christiansen.

”Formålet med praktikken er, at de studerende skal udvikle sig fagligt. Derfor handler det netop om, at praktiklæreren, og praktikskolen som helhed, tager hånd om denne udvikling med udgangspunkt i de forudsætninger de lærerstuderende møder op med”, siger han.

”For mange studerende, der er i praktik for første gang, er det ikke tilstrækkeligt at stille forventninger om, at de er velforberedte forud for undervisningen. Det er ofte nødvendigt, at praktiklæreren samarbejder med de studerende om både forberedelse og evaluering af undervisningen - praktiklærerens såvel som de studerendes”.

Det kræver ifølge Claus Stoklund Christiansen, at praktiklæreren er god til at starte den reflekterede samtale med praktikanterne.

For de praktiklærere, der har studerende fra UCN, foreslår han at man kan tage udgangspunkt i den undervisningsplan, som de studerende skal udforme til praktikken.

”Når man som praktikvejleder betragter de lærerstuderendes undervisning, kan man sikkert få øje på en masse ting, der kan arbejdes videre med”, siger han.

”Men i stedet for at evaluere på alt det, der springer praktiklæreren i øjnene, kan det være en fordel at tage udgangspunkt i det fokus, som de studerende selv har haft på deres undervisning”.

Ved at tage udgangspunkt i de studerendes fokus, kan man som praktiklærer også være med til at skabe forbindelse mellem læreruddannelsen og praktikken.

”Som praktiklærer kender man måske ikke de nyeste teorier. Det er heller ikke forventet, men det er vigtigt at spørge ind til, hvad praktikanterne har arbejdet med på læreruddannelsen”, siger Claus Stoklund Christiansen.

”Kvaliteten af praktikken opstår, når de erfaringer de studerende gør sig undervejs i praktikken, bliver genstand for refleksion på baggrund af den faglige viden, de studerende har med sig fra tiden på læreruddannelsen".

Powered by Labrador CMS