Vidensdeling fra lærer til lærer

For at du kan oprette indlæg i Lærer til Lærer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   20

Længe leve mangfoldigheden

”Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her…” De strofer fra Gnags’ danmarkssang dukker op, hver gang jeg tænker på hin tirsdag i maj, hvor 33 små 1. klasses elever fik besøg af 23 Dansk Uddannelse 1 kursister.

0   12

Buzzons contre le sexisme

”Buzzons contre le sexisme” er en video-konkurrence i Frankrig for skoleelever og unge under 25 år lavet af portalen matilda.education. Nu bliver kategorien FLE – Français Languge Etrangère introduceret, og fra september 2018 starter tilmeldingerne til næste års konkurrence, hvor også danske franskelever kan være med.

0   10

Makkerdødbold

Grammatik. staveregler el. lign. trænes med makkerdødbold, hvor man bliver levende, når man har løst opgaven.

0   8

Matematik i indskolingen

Byt arbejdsark til bingoplader.

0   13

Bjørnejagt

Et kort forløb hvor rim og rytme, bevægelse og samarbejde er en vigtig del. Eleverne får prøvet noget nyt og de får mulighed for at snakke en masse engelsk.

2   13

Ordklasser i dansk

Et lille puslespil med navneord, udsagnsord og tillægsord.

0   14

Morgenhumør

Et godt redskab til relationsdannelse og trivsel

0   18

N/T: Retsmedicin i 6. klasse

6. årgang skal løse gåden om den døde vikar i madkundskabslokalet. Selvfølgelig ved hjælp af retsmedicinske metoder.

0   9

Blachmans Billedbog

Fra kunst til kreativ poesi... Et forløb i dansk i 7. Kl. inspireret af Blachmans fortvivlelse over den manglende kreativitet i folkeskolen tilsat en prøveperiode på Dansk i dybden fra Gyldendal.dk (Billedkunstner: Rasa Dzimidaviciute Olesen)

5   7

To tegninger - To udtryk - Synlig læring.

Undervisning kan være en lang og sej proces eller let og hurtig. Her er et af de lette og hurtige og med meget synligt resultat.

1   6

Hjælp til bachelor søges!

Jeg søger respondenter (enten lærere eller lærerstuderende) til besvarelse af spørgeskema om køn i skolen.

7   3

Samspillet mellem mål og formål - et spørgeskema til lærere

Kære lærere, må jeg bede om 3 minutter af jeres tid?

3   3

Instrument indkøb

Indkøb i udlandet

0   5

Bachelorprojekt om interkultur i historie!

Jeg skriver bachelor i interkulturel kompetence i historiefaget, og søger derfor lærere der har interesse og erfaring med dette.

3   8

Hjælp! Jeg skriver bachelor om målstyret undervisning i Kristendomskundskab

Jeg er fjerdeårsstuderende på VIA Silkeborg og skriver bachelor i faget Kristendomskundskab. Jeg ønsker at undersøge udviklingen af Kristendomskundskabsfaget status i takt med et øget fokus på målstyret undervisning. Jeg vil have særligt fokus på, hvordan mål i undervisning omhandlende Livsfilosofi og etik anvendes i dag, og om det stemmer overens med det status, faget har, og det dannelsespotentiale, der ligger i netop dette fagområde.

0   15

Bachelorprojekt om lærernes arbejdsvilkår

"GØR EN GOD SKOLE BEDRE" - sådan lyder folkeskolereformens slogan. Efter snart fire år på læreruddannelsen har jeg dog erfaret, at dette ikke altid er tilfældet. Derfor har jeg valgt at undersøge sammenhængskraften mellem lærernes arbejdsvilkår, og de skolepolitiske visioner i mit afsluttende bachelorprojekt.

0   20

Hvordan lærer eleverne 21 skills på den fede måde?

Læringsfestivallens elevkonkurrence i DM i digitale skills og 2 keynote speakers var i år koblet sammen med et eTwinning seminar med 140 deltagere fra 25 lande. Vi deltog både som del af Læringsfestivallen og også med vores egne aktiviteter. Seminaret handlede om at koble 21st skills som vi ser i dem i Craft-projekterne sammen med eTwinning.

0   5

eTwinning workshop på Institut Français

Få mulighed for at komme i kontakt med fransklærere i hele Europa til glæde for dig og dine elever!

0   4

Konfirmation

Hermed et link til Grenzgenial´s aktuelle materiale om konfirmation. Måske tværfagligt med kristendom, historie, matematik?

0   6

Sælg din ide – kan mesterskab i pitching løfte fagligheden?

Stemningen af forventning, nervøsitet og intensitet i det store rum med de mange elever og de alvorlige dommere er rigtig god og konstruktiv for grupperne. Eleverne ’vokser,’ som dagen skrider frem – de lærer kanon meget om fremlæggelse og bliver stærke i egen pitching – de oplever, de kan. Og det er rigtigt sjovt for mig at gå rundt og høre dem pitche og bedømme andre grupper.