'Det giver god mening, at materialerne er nemt tilgængelige, når de er fremstillet for skattekroner', siger udviklingschef Inge Padkær Nielsen fra Nota.
"Det giver god mening, at materialerne er nemt tilgængelige, når de er fremstillet for skattekroner", siger udviklingschef Inge Padkær Nielsen fra Nota.

Onlinebibliotek for læsesvage udvider med 20.000 fagbøger i et hug

Fremover er det nemmere for ordblinde og synshandicappede at få adgang til undervisnings- og studiebøger i form af lyd- og e-bøger. Nota har netop udvidet sit onlinebibliotek e17.dk med 20.000 titler. Også læsesvage elever i folkeskolen kan få glæde af udvidelsen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hidtil har især ordblinde studerende skulle henvende sig forskellige steder med forskellige procedurer, systemer og elektroniske formater og opsætninger for at komme til at læse bøger og tekster i forbindelse med henholdsvis deres studier, arbejde eller fritid. Det problem er nu løst med en samlet indgang til materialerne hos Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, Nota.

Nem adgang giver god mening

Nem adgang giver god mening

Tidligere fik studerende, der var dokumenteret læsesvage, en bevilling, så de kunne købe sig adgang til fagbøger i tilgængelige formater. Nu ligger de altså gratis i Notas onlinebibliotek.

"Ministeriet ville gerne have, at vi overtog Materialebasen, som har digitaliseret undervisningsbøger på frivillig basis, så det har vi arbejdet på. Senere spurgte ministeriet, om vi også ville overtage ministeriets egen materialebase. Opgaven med at producere dette materiale har været udliciteret i flere omgange, og når det er fremstillet for skattekroner, giver det god mening at gøre tilgængeligheden nem", siger udviklingschef Inge Padkær Nielsen fra Nota.

Ministeriet har desuden medvirket til, at en stor materialebase for ordblinde folkeskoleelever er blevet lagt hos Nota.

2.500 af titlerne kommer fra Materialebasen

2.500 af titlerne kommer fra Materialebasen

Med tilgangen af i alt 20.000 titler er den samlede bestand af tekster i e17.dk oppe på cirka 50.000.

"2.500 af de 20.000 nye titler kommer fra Materialebasen. Resten kommer fra ministeriet. Selv om det er fremstillet til unge under uddannelse, vil meget af det kunne bruges af andre, for eksempel af elever i folkeskolen", vurderer Inge Padkær Nielsen.

Nota har indgået en aftale med Ministeriet for Børn og Undervisning om, at Nota fremover tager sig af produktion og levering af særligt tilrettelagt undervisningsmateriale til elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Der er ikke kun tale om lærebøger, da der også findes mange almindelige fagbøger inden for forskellige emner blandt de nye bøger. Så hvis en læsesvag elev skal læse om for eksempel politik, religion eller et håndværk, kan der være materiale at hente. De 20.000 nye titler findes overvejende som e-bøger i word og pdf, men en del af dem findes også som lyd- og e-bøger, der er særligt tilrettelagt for synshandicappede som punktbøger.

Let adgang kan gavne alle ordblinde

Let adgang kan gavne alle ordblinde

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) er selvsagt glad for aftalen med Nota, som er en institution under Kulturministeriet.

"Det er helt afgørende, at ordblinde har let adgang til bøger og tekster, så man ikke hægtes af i skolen, uddannelsen og jobbet. En let adgang via internettet kan gavne alle ordblinde og især elever og studerende, der er afhængige af at kunne læse tekster med deres it-rygsæk, så de kan følge uddannelserne på lige fod med alle andre" siger Christine Antorini.

Man skal stadig have et dokumenteret syns- eller læsehandicap for at få adgang til e17.dk. Lærere, der har læsesvage elever, kan også blive medlem.

Powered by Labrador CMS