Bekymringen over klager og konflikter på skolerne får nu borgmesteren til at oprette konfliktmægling og en klageenhed.
Bekymringen over klager og konflikter på skolerne får nu borgmesteren til at oprette konfliktmægling og en klageenhed.

Københavnske skoler belastes af konflikter og klager fra forældre

En markant stigning i antallet af tidskrævende forældreklager tvinger københavnske skoleledere til at bruge en voksende del af deres arbejdstid på konflikter. Også borgmesteren er bekymret og bebuder nu konfliktmægling og en ny central klageenhed.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eskalerende konflikter og forældreklager over skoleledere og lærere fylder efterhånden så meget i de københavnske skolers hverdag, at formanden for de københavnske skoleledere, Jeanne Jacobsen, har sendt et nødråb om hjælp til skolepolitikerne på Københavns Rådhus.

Det sker efter, at skolelederne "med stadig stigende bekymring "har kunnet notere sig en "tydelig stigning i klager over skoler", fremgår det af et brev, som Jeanne Jacobsen på vegne af de københavnske skoleledere har sendt til politikerne i hovedstadskommunens børne- og ungdomsudvalg.

"Senest har vi i SKK (Skolelederne Københavns Kommune, red.) set, at en skolebestyrelse klager over en skoleleder på en sådan måde, at skolelederen praktisk talt må bruge en stor del af sin arbejdstid på at skrive klagesvar og redegørelser", skriver Jeanne Jacobsen i brevet.

Konflikten eskalerer

Konflikten eskalerer

"Det vi helt typisk oplever er, at nogle forældre fx klager over en lærer. Så klager man direkte til forvaltningen i stedet for først at gå direkte til læreren eller en afdelingsleder eller skoleleder. Dermed springer man rigtig mange led over - og så eskalerer konflikten, når forældrene ikke henvender sig til skolen, men direkte til politikerne. De aner jo heller ikke, hvad de skal stille op med dem. Vi ser en tydelig stigning i den slags sager, og det synes vi er uhensigtsmæssigt, i stedet for at man sætter sig ned og snakker sammen", siger Jeanne Jacobsen.

Hun mener, at det stigende konfliktniveau kan skyldes flere forskellige ting, men derimod er konsekvensen ikke til at tage fejl af: Skoleledere og ansatte må bruge mere tid på at håndtere konflikter med forældre og formulere klagesvar frem for det, de egentlig burde bruge tiden på, nemlig praksisnær ledelse, påpeger hun.

"Det skal gøres på en ordentlig måde"

"Det skal gøres på en ordentlig måde"

"Det kan minde lidt om amerikanske tilstande, hvor man kan klage over alt. Og så er det nok også et udtryk for, at København har fået en stigende andel velhavende borgere, der vil have noget for pengene. Og det er jo også helt i orden at stille krav til dér, hvor ens børn er. Men man skal bare gøre det på en ordentlig måde", siger Jeanne Jacobsen.

Hun understreger dog samtidig, at skolerne skal blive bedre til at håndtere sagerne.

"Der er jo to ben i det her. Skolerne skal også blive bedre til at tage imod forældre og lytte og snakke med dem - på en ikke-mail-korresponderende måde", tilføjer hun.

På rådhuset i København er hendes nødråb blevet hørt. Københavns børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S), deler skoleledernes bekymring over klagerne og de eskalerende konflikter.

"Vi ser desværre en stigende tendens til, at samarbejdet mellem ledelsen på en skole eller daginstitution og enkelte grupper af forældre går i hårdknude. Og i nogle få tilfælde bryder samarbejdet helt sammen og ender i en tilspidset personkonflikt med en hård og uforsonlig tone", siger borgmesteren.

Ny konfliktmægling og klageenhed

Ny konfliktmægling og klageenhed

Han henviser til, at Københavns Kommune har næsten 70 folkeskoler og 400 daginstitutioner, og at der derfor altid vil være steder, hvor samarbejdet er udfordret. 

"Men vi skal gøre alt for at undgå, at det eskalerer og ender i en svær og fastlåst konflikt, hvor børnene er de sikre tabere", siger Jesper Christensen.

Derfor er den københavnske forvaltning nu gået i gang med at oprette en central klageenhed og et tilbud om konfliktmægling, når forældresamarbejdet ikke fungerer.

"Selv dygtige konfliktmæglere kan ikke løse alle konflikter. Men det at få nogle neutrale og nøgterne øjne og ører med ind i mødelokalet for at mægle kan ofte gøre en forskel. Vi har gode erfaringer med at bruge konfliktmæglere, når samarbejdet mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne er gået i hårdknude på en skole eller daginstitution", siger Jesper Christensen.

Han håber, at den nye klageenhed vil gøre det muligt at forebygge konflikter, inden de løber løbsk. Men understreger også, at klager over enkelte lærere fortsat skal ske direkte til skolen.

Ligesom de københavnske skolelederes formand kan han ikke give en entydig forklaring på det stigende antal klager og konflikter.

"Ubegrundet mistænkeliggørelse"

"Ubegrundet mistænkeliggørelse"

"Ingen ved med sikkerhed, hvad der ligger bag tendensen. Men den er der. Og vi skal forholde os til den. Der er dog næppe tvivl om, at forældrene over de seneste årtier er begyndt at interessere sig langt mere for deres børns dagligdag i skolen og børnehaven. Det er en positiv udvikling, for det øgede forældreengagement skaber udvikling og gode løsninger", siger borgmesteren - inden han tilføjer:

"Men nogle skoler og daginstitutioner oplever desværre også, at enkelte forældres engagement kammer over i ubegrundet mistænkeliggørelse af ledelsen og personalet. Og det er gift for forældresamarbejdet".

Powered by Labrador CMS