Inklusionen lykkes, mener de fleste skoleledere. Men lærerne er ikke enige.
Inklusionen lykkes, mener de fleste skoleledere. Men lærerne er ikke enige.

Rapport: Hver anden lærer mener, der inkluderes for mange

Kommunerne og skolerne inkluderer i høj grad, men hvor de fleste skoleledere vurderer, at inklusionen lykkes, så er det meget få lærere, der mener, at man kan inkludere flere end man gør i dag. Det viser en kortlægning fra Eva.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hver anden lærer siger, at der i dag inkluderes for mange elever med særlige behov. Mange lærere efterspørger endvidere kompetenceudvikling. Især i forhold til elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser eller miljøbetingede vanskeligheder, viser kortlægningen fra Danmarks Evalueringsinstitut Eva. Kortlægningen er bestilt af Skolerådets formandskab.

Undersøgelsen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser - en undersøgelse blandt alle landets skoleledere og en repræsentativ undersøgelse blandt lærere.

To tredjedele af skolelederene mener, at man i dag inkluderer et passende antal elever i almenundervisningen. Det samme mener halvdelen af lærerne.

98 procent af skolelederne mener at inklusionen lykkes i høj eller nogen grad. Det samme mener 71 procent af lærerne.

 Vigtig inklusion

"Det er meget vigtigt, at der inkluderes flere elever i den almindelige folkeskole. Elever med særlige behov har gavn af at gå  i klasse med elever med mange forskellige forudsætninger og resurser, som findes i den almindelige folkeskole, og de øvrige elever vil have gavn af at gå i en klasse med elever, der ikke ligner dem selv", siger professor i specialpædagogik, Niels Egelund fra Skolerådets formandskab.

"Lærene er afgørende for, at flere elever inkluderes i den almindelige undervisning, og resultaterne i kortlægningen understreger, at der stadig er et stort behov for mere støtte med viden og uddannelse, hvis det skal lykkes. I Skolerådets formandskab anbefalede vi sidste år, at der afsættes målrettede midler til efteruddannelse af lærere inden for specialpædagogisk bistand, samt at der nedsættes et mindre antal arbejdsgrupper af eksperter og praktikere, der skal udarbejde vejledningsmateriale om indsatser, der styrker inklusion i skolen. Der er meget brug for den slags tiltag, hvis lærerne skal se mulighederne i at flere elever inkluderes i den almindelige undervisning", siger Niels Egelund.

Kortlægningen viser, at skolerne forsøger sig med mange forskelligeartede indsatser, når de arbejder med inklusion, men der mangler viden om indsatsernes effekt.

Lovændring og mere uddannelse

Skolerådets formandskab anbefaler en lovændring, så det kun er ganske få elevgrupper, der i fremtiden segregeres i særlige undervisningstilbud. At en lovændring følges op med skærpede forpligtelser til kommuner og skoler for at sikre en undervisning af høj kvalitet for alle elever - herunder dem med særlige behov. At ministeren siker, at der indsamles data om omfang, metoder og resultater af den specialpædagogiske bistand, og at et antal eksperter og praktikere får til opgave at udarbejde dansk vejledningsmateriale om pædagogik og undervisningsmetoder til elever med forskellige typer af særlige behov i den almindelige undervisning. Samt indsatser, der styrker inklusionen i folkeskolen.

Formandskabet anbefaler desuden, at kommunerne skal sikre en fleksibel resurseanvendelse på det specialpædagogiske område, at der sker en øget evaluering af indsatsen, og at staten afsætter midler til efteruddannelse af lærerne - gerne længerevarende efteruddannelsestilbud. Kvaliteten af uddannelsen og efteruddannelsen skal styrkes på basis af en international sammenligning, mener formandskabet.

Grethe Andersen, der er skoleder og medlem af Skolerådets formandskab, siger, at man skyder med spredehagl i folkeskolen nu og håber på, at noget af det virker.

"Som skoleledere har vi en vigtig opgave med inklusion. Det kommer ikke af sig selv. Det er afgørende, at skoleledelsen skaber en kultur for intern vejledning og videndeling, så medarbejdere med er faringer med undervisning af elever med særlige behov kan bidrage til, at skolens inklkusionsarbejde lykkes. Ledelsen må sørge for, at skolens resursepersoner bliver brugt systematisk som vejledere for de øvrige lærere", siger Grethe Andersen.

Læs mere

Rapporten "Indsatser for inklusion ifolkeskolen"

Powered by Labrador CMS