"Jeg må sige, at jeg aldrig har min tid som politiker oplevet et så tyndt beslutningsgrundlag, der har så vidtrækkende konsekvenser", siger Uffe Elbæk.

Svar gør Elbæk sikker i sin sag: Privat læreruddannelse en full-blown skandalesag

Trods en lang række ministersvar er Uffe Elbæk ikke blevet klogere på indholdet af en mulig ny privat læreruddannelse. Han er nu overbevist om, at et ja til at oprette en alternativ læreruddannelse vil være en politisk skandale.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Når jeg læser svarene, er jeg ikke i tvivl om, at vi står overfor en full-blown politisk skandalesag", lyder den markante udmelding fra tidligere formand for Alternativet og nuværende medlem af partiet Frie Grønne Uffe Elbæk.

I håbet om at blive klogere på beslutningsforslaget om etableringen af en ny, privat læreruddannelse, bad Uffe Elbæk uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen svare på en stribe af spørgsmål til blandt andet fagrækken, placeringen, en tidsplan og kvalitetssikring af uddannelsen.

Svarene fra ministeren er nu kommet, og det har kun gjort den tidligere kulturminister sikker i sin sønderlemmende kritik.

"Jeg stillede spørgsmålene i håbet om, at der lå et langt større grundlag, end jeg selv har kunnet finde. Men svarene viser, at der ikke ligger mere konkret bag forslaget. Derfor står vi i en situation, hvor et flertal er klar til at bevillige tæt på 30 millioner om året i al evighed til et projekt, hvor det ikke er dokumenteret, hvordan det skal organiseres. Vi ved ikke, hvordan det skal ledes. Vi kender ikke det faglige indhold. Vi har ikke nogen tidsplan. Vi ved ikke noget om, hvordan det skal evalueres, og vi ved ikke, hvordan det skal kvalitetssikres", siger han.

Elbæk: Privat læreruddannelse vil være politisk skandale på nuværende grundlag

Andenbehandles på tirsdag

Forslaget skal andenbehandles på tirsdag. Ved førstebehandlingen i slutningen januar støttede et flertal af Venstre, de Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Alternativet og løsgænger Simon Emil Ammitzbøl-Bille forslaget.

Uffe Elbæk var ikke selv til stede i folketingssalen, men den tidligere initiativtager og rektor for den private lederuddannelse Kaospiloterne er stærkt optaget af forslaget.

"Jeg tvivler ikke på intentionerne fra de her mennesker i initiativgruppen om, at de gerne vil lave en bedre læreruddannelse, men jeg må virkelig sige, at jeg forstår slet ikke, at mine politiske kollegaer - og slet ikke Radikale Venstre - at de kan stå inde for at foretaget en så vidtgående beslutning på et nærmest ikkeeksisterende grundlag", siger han.

"Læreruddannelsen mangler noget holdning til, hvordan man skal være lærer" 

Minister: Høj risiko for at skabe præcedens

I svarene kan man blandt andet læse, at uddannelsesministeren vurderer, at et ja til den alternative læreruddannelse "i høj grad risikerer at skabe præcedens" for andre private uddannelser i fremtiden, hvilket vil være "et grundlæggende brud med, hvordan vi organiserer, etablerer og placerer videregående uddannelser i Danmark". Det er særligt de udsigter, der bekymrer Uffe Elbæk.

"For hvad er pludselig argumentet for ikke også at lave en privat pædagoguddannelse, socialrådgiveruddannelse eller hvad man nu kan finde på af private alternativer?", spørger han.

I spidsen for ny fri læreruddannelse: Man kan uddanne lærere på en ny måde 

Uffe Elbæk har også spurgt ministeren til, om den alternative læreruddannelse vil indeholde fag, der ikke eksisterer på den ordinære læreruddannelse. Her er svaret, at forslaget ikke indeholder oplysninger om fag.

"Det har dog været nævnt i pressen, at den private læreruddannelse blandt andet vil indeholde stemmetræning", lyder det fra Ane Halsboe-Jørgensen.

Elbæk: Hvorfor laver man ikke forsøg i stedet?

Ministeren har også svaret på, om der tidligere er etableret private videregående uddannelser med statsstøtte. Her nævner ministeren Den frie Lærerskole i Ollerup, Det Nødvendige Seminarium i Tvind og Kaospiloterne i Aarhus som eksempler.

For alle tre uddannelser gik der ifølge ministeren imidlertid mange år, før de blev bevilget statsstøtte. Den Frie Lærerskole og Det Nødvendige Seminarium blev begge tildelt offentlig støtte i 1980. På det tidspunkt havde uddannelserne eksisteret siden henholdsvis 1949 og 1972.

Nye lærere vil have mere praksis i uddannelsen - men forsker advarer 

På samme måde gjorde det sig gældende for Kaospiloterne, der blev grundlagt i 1991, men først efter en evaluering i 1998 valgte man at fortsætte et tilskuddet, som uddannelsen indtil da havde fået i en treårig forsøgsperiode, lyder i ministerens svar.

"Det vil sige, at alle uddannelserne havde bevist deres værd, før man gav dem offentligt tilskud. Det er det stik modsatte, vi ser her. Svarene viser, at der vide muligheder for faktisk at gennemføre forsøg inden for den ramme, der allerede er. Vi kunne tage en, to, eller tre uddannelsessteder ud og sige, at nu gennemfører vi nogle målrettede forsøg. Hvorfor gør man ikke det i stedet for at sætte en helt ny uddannelse permanent på finansloven fra dag et?", siger Uffe Elbæk.

Elbæk: Hvad sker der, hvis det bliver et ja?                               

Forslaget skal andenbehandles på tirsdag. Efter at have læst ministerens svar, hvad synes du så om det grundlag, at du og resten af Folketinget står med?

"Vi har nu fået at vide, at vi reelt kun har de her få siders projektbeskrivelse, som jeg også selv har læst. Jeg må sige, at jeg aldrig har min tid som politiker oplevet et så tyndt beslutningsgrundlag, der har så vidtrækkende konsekvenser. Jeg håber, at de Radikale vil få nogle seriøse second thoughts".

Fri læreruddannelse tæt på en realitet: Men den skal måske ikke ligge i Herning 

Ifølge Uffe Elbæk viser svarene desuden, at det er usikkert, hvad der egentlig vil ske, hvis flertallet stemmer forslaget igennem.

"Svarene viser, at ministeriet ved ikke, hvad der er næste skridt. Der er ingen tidsplan, der beskriver, hvad der kommer til at ske, hvis beslutningen bliver truffet. Vi aner ikke, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor. De ved ikke, om det her skal sendes ud i et eller andet udbud, så kommunerne kan søge om at blive værtskommune for denne her uddannelse. For førstebehandlingen viste jo også, at den åbenbart ikke skal ligge i Herning".