Kursus om valgfagsprøven i Håndværk og design - Fyn

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse.

På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som:

1. Prøveoplæg

2. Prøvens afvikling

3. Prøvens bedømmelse

Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen. Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor.

Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Wisti Pedersen fra valgfagsteamet. Yderligere information: Anne Lykke Flintsø – anne.lykke@hotmail.com tlf: 21781555

Start dato: 10. januar 2022

Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/valgfagsproeven-fyn/

Pris: 1850 kr. Forenings medlemmer: 1400 kr. Studerende medlemmer: 500 kr.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere - se folkeskolen.dk/annoncering

Powered by Labrador CMS