Private skoler

Andreas Mörck, 50, var sekretariatschef i Lärarnas Riksförbund i mange år, før forbundet fusionerede med Lärarförbundet, og det var ham, der fandt på navnet Sveriges Lärare til det nye forbund. Nu skifter han side og bliver direktør for arbejdsgiverforeningen for de aktieselskaber, der driver private skoler for skattekroner.

Fra chef i lærerforbund til job for skole­aktieselskaber

Det har rystet den svenske lærerfagbevægelse, at sekretariatschef gennem 25 år Andreas Mörck har skiftet job til den nydannede arbejdsgiverforening for de aktieselskaber, som driver skolekoncerner for skattekroner.

Publiceret Senest opdateret

I Sverige kan aktieselskaber drive grundskolekoncerner for skattekroner. Det bekymrer i stigende grad det store lærerforbund, Sveriges Lärare. Ikke mindst derfor reagerer mange i forbundet kraftigt på, at sekretariatschef gennem 25 år og ophavsmand til navnet Sveriges Lärare Andreas Mörck skal være direktør for privatskolernes nye arbejdsgiverforening. 

"Det er Sveriges Lärares opfattelse, at skolevirksomheder, som drives med profitformål, ikke hører hjemme i det svenske skolevæsen. For en person, som tidligere har haft en ledende rolle i Sveriges Lärare har jeg svært ved at se, at dette sideskifte rimer med de værdier, han har repræsenteret i sin tidligere rolle", siger den nyvalgte formand for Sveriges Lärare Anna Olskog til Vi Lärare.

Andreas Mörck begynder i sit nye job til september, og på forhånd har han givet udtryk for, at de private skoler skal tage et medansvar for at løse problemerne i svensk skole:

"Det er på høje tid, vi dropper dagens polariserede skoledebat og i fællesskab tager fat på at udvikle svensk skole i den rigtige retning. Den udvikling begynder og ender i klasselokalet eller i dagligdagen i børnehaven", siger han i en pressemeddelelse og mener samtidig, at hvis man ønsker mangfoldighed og valgfrihed, så er aktieselskabsskoler en nødvendighed. 

Christian Liljeros er tillidsvalgt for lærerne i en af de store private skolekoncerner, og han glæder sig over Andreas Mörcks ambition om, at de private skoler skal 'feje for egen dør': 

"Det er i sig selv en sympatisk ambition, men hvad kommer der til at ske, når Andreas Mörck opdager, at skidtet foran døren ikke bare er skidt, men skidtet er selve det fundament, branchen hviler på og lever af?", siger han til Vi Lärare.