Økonomisk Institut, Sociologisk Institut og Copenhagen Center for Social Data Science på det tidligere Kommunehospitalet i København bliver til efteråret vært for en forskningsenhed under Børne- og Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet åbner forskningsenhed på Københavns Universitet

Det bliver Københavns Universitet, der skal være vært for en ny forskningsenhed finansieret med 7,5 millioner fra Børne- og Undervisningsministeriet. Enheden skal forske i registerdata om danske børn og unge, bl.a. i hvordan alle kan lykkes i skole og uddannelse.

Publiceret Senest opdateret

Tre år og 7,5 millioner

Det forventes, at forskningsenheden i løbet af den treårigetilskudsperiode som minimum skaber følgende resultater:

 Publicering af mindst seks peer-reviewed forskningsartiklereller working papers af international standard

 Afholdelse af mindst tre mini-konferencer eller symposier meddeltagelse af en bredere kreds af forskere

 Planlægning og afholdelse af mindst tre metodiske workshopsfor relevante medarbejdere i BUVM (Børne. ogUndervisningsministeriet, red.). Indhold aftales i samarbejde medBUVM.

 Bistand i planlægning og review af resultater af mindst tre afBUVM's egne kvantitative analyser årligt  Etablering af et bredereforskernetværk, hvor flere forskere deltager i en mere løsttilknyttet rolle, herunder også gerne forskere fra andre relevanteforskningsdiscipliner, som ikke er repræsenteret ved enhedensbemanding.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen udgav året før de blev ministre en bog med titlen "Lad os sammen åbne for det næste store kapitel i velfærdssamfundets historie. Lad os give alle børn en fair chance. Det betaler sig at investere i mennesker".

 Ny politisk bog: Spar penge ved at investere i skolen 

Den handler om den såkaldte SØM-model, en socialøkonomisk investeringsmodel til at beregne de på økonomiske konsekvenser at investeringer i sociale indsatser. Da Undervisningsministeriet i september udbød muligheden for at blive vært for den nye forskningsenhed, var SØM netop en af opgaverne:

"Det er i høj grad op til forskningsenheden at beskrive, hvilke problemstillinger der planlægges besvaret. Dog ønsker BUVM (ministeriet, red.), at enhedens arbejde bl.a. omhandler børn og unge (0-25 år), som oplever særlige udfordringer i undervisningssystemet i dag. Formålet hermed er at styrke det vidensmæssige grundlag for BUVM's fremadrettede arbejde med at skabe stærke uddannelser, hvor alle børn og unge lykkes, herunder udvidelse af den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) til BUVM's område", hed det i materialet.

Ud fra 'en samlet vurdering af ansøgerne' har ministeriet valgt, at den nye forskningsenhed åbner til efteråret på Københavns Universitet i et samarbejde mellem Økonomisk Institut, Sociologisk Institut og Copenhagen Center for Social Data Science. 

Forskningsenheden skal 'levere forskning på internationalt niveau og engagere sig i kvantitativ metodeudvikling'. Arbejdet skal så vidt muligt basere sig på danske data, herunder registerdata, nye indsamlinger af data samt allerede indsamlede data på ministeriets område.

Læs mere

Brev tiluniversiteter og forskningsinstitutioner (pdf)
Opgavebeskrivelsefor etablering af forskningsenhed for kvantitativ børne- ogunder-visningsforskning (pdf)
Skema til ansøgning om at bliveværtsinstitution for forskningsenhed for kvantitativ børne- ogundervisningsforskning (docx)