En samtale mellem læreren og eleven er et vigtigt element i testbatteriet, der skal identificere de elever, der lider af egentlig talblindhed/dyskalkuli.
En samtale mellem læreren og eleven er et vigtigt element i testbatteriet, der skal identificere de elever, der lider af egentlig talblindhed/dyskalkuli.

Nu er talblindhedstesten udviklet - mest til 4. klasse

Ansatte på DPU og Professionshøjskolen Absalon står bag de første forskningsbaserede testmaterialer for talblindhed i Danmark. Folkene bag de nye test understreger, at materialerne bør afprøves i praksis over nogle år.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er Undervisningsministeriet, der har iværksat arbejdet med de nye test for talblindhed. Det skete på baggrund af en politisk aftale i 2013 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Ministeriet skrev i 2014, at mellem 15 og 17 procent forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder, og fra satspuljen i 2012 var der afsat midler til tidlig indsats i forhold til ordblindhed, talblindhed og sprogforståelse.

Folkene bag den nye test understreger dog, at der ikke internationalt er konsensus om, hvor stor en andel elever, der med rette kan angives som talblinde. Der eksisterer ikke én manual eller én anerkendt metode til at identificere de elever, der har vanskeligheder og som kan betegnes som talblinde. Derfor har de udviklet et testbatteri med flere faser - både test og samtale til at identificere elever med talblindhed. Og de understreger, at der kan være mange grunde til vanskeligheder med matematik - psykologiske, sociologiske, didaktiske og neurologiske. Så dette projekt retter sig imod at identificere de 1-2 procent af eleverne, der kan betegnes med talblindhed og ikke mod de 15 til 17 procent, der forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder.


Testen bør testes nogle år

Det nye testbatteri har været afprøvet på mange elever, og folkene bag testen har undervejs i arbejdet talt med mange lærere og matematikvejledere.

"Vi har en gennemprøvet testudgave. Men netop fordi forskningsområdet er i en rivende udvikling, og der heller ikke eksisterer sikre standardiserede internationale test, man kan læne sig op ad, anbefaler vi kraftigt, at testudgaven afprøves yderligere de næste par år, og der indhøstes flere danske erfaringer og resultater," siger Lena Lindenskov.

"Der er så at sige brug for en national drøftelse af talblindhed. Lærerne skal få større viden om, hvordan talblindhed viser sig, og hvordan der kan sættes ind, før det hele udrulles som en fuldgyldig national test", mener hun.

Bent Lindhardt fortæller, at det undervejs i projektet blev meget tydeligt, at en digital kvantitativ test ikke kunne stå alene. Derfor er der et samtaleled i testen, hvor matematikfaglige personer kan få mulighed for at få uddybet elevens præstationer. I testen oplevede de elever, der er velbegavede og som derfor skabte kompenserende strategier, når de blev testet. Graden af deres vanskeligheder indenfor matematikken kan man først fange ved en samtale med dem.

Også dårlige testresultater af helt andre grunde kan fanges ved en samtale. For eksempel oplevede de en elev, der klarede den digitale test rigtig dårligt. Det viste sig i samtalen, at eleven var udsat for voldsom mobning og generelt havde det dårligt i skolen. Derfor magtede han slet ikke testen den dag.

Powered by Labrador CMS