Debat

Pædagogisk ladeport

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nu synes det som om, at selv undervisningsministeren har glemt alt om de visionære pædagogiske tanker i 'sin egen' folkeskolelov, en lov, han dog aldrig har bakket op i praksis, idet han nu lægger op til, at 'alle fra gaden' skal kunne varetage ubesatte skemaer i fremtiden, en fremtid, som synes at vise lærermangel. En lærermangel, alle har vidst ville komme, men ikke har villet forholde sig til.

Folkeskoleloven har allerede i dag mulighed for at ansætte ikke-læreruddannede i helt specielle tilfælde, paragraf 28, styk 2, og derfor synes debatten underlig og endnu mere underlig, når man påtænker, hvilke pædagogiske krav der i dag stilles til en lærer vedrørende blandt andet undervisningsdifferentiering, evaluering, tværfaglighed, teamsamarbejde, musisk dimension, integration af edb . . . fortsæt selv . . . En dør på klem som i ovennævnte paragraf kan give mulighed for ansættelse af netop den musiklærer, man for eksempel simpelthen ikke kan opdrive i dagens Danmark, men at åbne en ladeport kan ikke accepteres. Det at undervise er noget ganske specielt, og her har DLF en stor pædagogisk opgave at forklare udadtil, ikke mindst vores læreruddannede minister. Heldigvis har DLF klart meldt ud om undervisningsministerens uacceptable tankegange vedrørende ansættelse af ikke-læreruddannede medarbejdere.

Lærermanglen er en alvorlig problemstilling, som også DLF må forholde sig til ved at anvise mulige modeller for at afbøde problemet, modeller, som jeg på nuværende klart savner, idet den eneste udmelding er kommet fra næstformanden Tom Egholm, som udtaler, at man må udvide seminariekapaciteten i storbyerne trods det faktum, at der rent faktisk er mange ledige studiepladser visse steder i provinsen. Den udmelding kan ganske enkelt ikke være eneste bud fra DLF, idet man må motivere studerende til også at drage hen, hvor pladserne er, da studerende alligevel senere i stort tal skal 'drage ud i landet' for at bestride ledige embeder. Hvis vi centraliserer endnu mere i storbyerne, kan jeg være nervøs for en senere 'strukturel arbejdsløshed' (erfaringer haves!) omkring storbyerne og mangel på lærere ude i provinsen. Tænk kreativt, og problemstillingen kan ikke afvente større afgangshold fra seminarierne, hvorimod man også nu må medtænke modeller for de nuværende ansatte, hvis ikke vi 'skal overrendes' af ikke-læreruddannede fremover. Presset er allerede stigende fra alle sider.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Bjarne Danielsen

skoleinspektør, Brande

Powered by Labrador CMS