Vant til at samarbejde

På Hem Skole har lærere og pædagoger arbejdet sammen i flere år

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolen skulle først have været med i projekt 'Leg og Læring' fra næste år, men valgte selv at komme med allerede i år. På Hem Skole har lærere og pædagoger nemlig arbejdet sammen i indskolingen i årevis.

Skolen har tre elevgrupper: yngste (0.-2. klasse), mellemste (3.-4. klasse) og ældste (5.-6. klasse). Eleverne i hver gruppe har undervisning sammen, og der er således elever fra flere klassetrin sammen i et klasselokale. Det samarbejde gjorde personalet på Hem Skole rustet til at deltage i 'Leg og Læring'.

Teamet omkring den yngste gruppe består af to lærere, to pædagoger og en specialvejleder. De planlægger al undervisning i indskolingen sammen. Der arbejdes ud fra et tema, der går igen i alle fag.

Skoleleder Helle Møller Nielsen fortæller:

- Selvfølgelig laver lærerne ikke alle sammen det samme i indskolingen, men de bygger undervisningen op over samme skelet. Selvom de har hver sin klasse, kender de hinandens elever så godt, at de kan lave grupper på tværs af klasserne. Det betyder, at et barn, som er godt på vej i børnehaveklassen, ikke bliver bremset, fordi han går i børnehaveklasse.

Hulebygning og fisketur

- I planlægningen tages der højde for at give plads til legens kvaliteter: lyst, motivation og engagement, uden at det sker på et højt fagligt niveau, siger Helle Møller Nielsen. Det handler om at være opmærksom på, hvor det enkelte barn er, og støtte det i dets videre udvikling frem for at låse barnet fast ud fra et gennemsnitligt klasseniveau.

Skoledagen for de yngste er delt ind, så de har et fagligt forløb om morgenen, et praktisk forløb om formiddagen og et kreativt-musisk forløb om eftermiddagen. Da Folkeskolen besøgte Hem Skole, arbejdede de yngste elever med et emne om hulebyggeri. I morgentimerne har de haft et dansk- og matematikfagligt forløb, hvor de har set på forskellige måder at bo på, bygget modelhuse og regnet målestoksforhold ud. I timerne inden middagspausen skal de så selv bygge rigtige huse af brædder, og så er det godt, at alle ved, hvor store døre og vinduer skal være.

Om eftermiddagen har alle elever fællestime. Her er elever fra alle klasser sammen om et emne, som de selv vælger. Nogle børn skal med en lærer på fisketur, mens gruppen 'Fri for voksne' er i fuld sving med at lave deres egen Spice Girls-dans i musiklokalet.

Fleksible lærere

Lars Mathiesen, der er lærer på skolen, fortæller, at det kræver stor fleksibilitet og samarbejdsvilje at arbejde på den måde.

- Til gengæld er det også meget givende, siger han. Der opstår et større fællesskab og en større interesse for hinandens arbejde. Vores pædagogiske og faglige drøftelse bliver af en meget højere kvalitet, og når vi har drøftet vores mål og planlægning i teamet, bliver vi bedre til at forklare det, vi laver, over for forældrene.

- Den der med, at læreren er alene med klassen og bestemmer det hele selv, findes ikke her. Det er vigtigt hele tiden at orientere kollegerne om, hvor børnene er i forløbet.

- Forleden var der nogle børn, som fandt på at lave et solur til deres hus. På den måde fik matematiklæreren en oplagt mulighed for at fortælle noget om uret. Samtidig skriver børnene logbøger, så både lærere og forældre kan følge med i, hvad de laver. På den måde får de også lært en masse funktionel skrivning.

- Det er godt nok, at man kan skrive en masse 'Ole i en sø' og så videre, men det har jo ikke nogen sammenhæng med deres hverdag, siger Lars Mathiesen.

- Legen er et af midlerne til læring. Ligesom tavleundervisning og skrivning er det. Det vigtigste udgangspunkt med legen er at tage udgangspunkt der, hvor børnene er, og så arbejde videre derfra. Legen bliver struktureret af os. Den fri leg har de i frikvartererne, men vi kan kvalificere den ved at bygge ovenpå i undervisningen.ab

Powered by Labrador CMS