Generalforsamlinger i dlf/a

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som annonceret i Folkeskolen nummer 25, 1997, side 30, afholder dlf/a generalforsamlinger i afdelingerne i løbet af september/oktober 1997. Generalforsamlingerne vælger bl.a. delegerede til delegeretmødet, som er dlf/a's højeste myndighed.

Der indkaldes med følgende fælles dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fastsættelse af forretningsordenen

3. Indkomne forslag

4. Valg

a. Formand

b. Øvrige delegerede

c. Suppleanter for delegerede

d. Evt. yderligere bestyrelsesmedlemmer

e. Evt. 2 suppleanter for yderligere bestyrelsesmedlemmer.

5. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være hovedbestyrelsen i dlf/a i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsens adresse er: dlf/a, Kompagnistræde 32, Postboks 2225, 1018 København K

Afdelingen for Århus afholder sin generalforsamling torsdag den 30. oktober, kl. 19.00, Århus Lærerforening, Grønnegade i Århus.

Dagsorden udvides med et nyt punkt 3 'Beretning', øvrige punkter rykker.

Afdelingen for Københavns Amt afholder sin generalforsamling torsdag den 23. oktober, kl. 16.00, Gladsaxe Lærerforening, Buddinge Hovedgade 154 i Søborg.

Afdelingen for Københavns Kommune afholder sin generalforsamling torsdag den 9. oktober, kl. 16.00, på Frydendalsvej 24 på Frederiksberg.

Ethvert medlem af dlf/a er velkommen til at deltage i generalforsamlingen i den afdeling, hvor han/hun er bosat.

Powered by Labrador CMS