Debat

Til grin

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kniber for vores hovedstyrelse. Her sidder jeg og skal udfylde 'skema til kvalitetsdatabasen' og tænker, at nu er bunden nået, og jeg føler mig totalt til grin som repræsentant for DLF i almindelighed og hovedstyrelsen i særdeleshed.

Jeg mener, at jeg som tillidsrepræsentant for DLF har gjort et stort og fornuftigt, om end stort set nytteløst, arbejde omkring det fælles indsatsområde skoleudvikling, der blev vedtaget på sidste kongres.

Jeg har skrevet lange informationsbreve, afholdt informerende og debatterende møder med såvel kolleger som SL som skolebestyrelsen og i den grad gået i brechen for sagen. Fordi jeg troede på indsatsområdet og troede på ideen om den enkelte lærers medansvar/medejerskab.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Hvad har jeg så fået at tilbyde mine kolleger? Ikke en fløjtende fis. Nogle fine brochurer med nogle endnu finere ord, men intet konkret at 'bide i', hvis skolen er lidt 'udviklingshæmmet' og har ringe Ø-tidsressourcer. Jeg har lovet og lovet på vegne af DLF: 'Der må snart komme noget mere konkret, mere håndgribeligt' - 'Jeg mener, at udviklingsværktøjet fra konsulentfirmaet er lige på trapperne' . . .

Resultatet er, at nu er vi færdige med opgave- og fagfordelingen, og Ø-tidsbudgettet er på plads. Der kom intet fra DLF, ingen udviklingsressourcer fra kommunen til vores stramme tidsbudget, og her sidder jeg og laver 'skema til kvalitetsdatabasen' . . . (i hånden, for det kunne ikke lade sig gøre at få en diskette, hvor skemaet lå på, således at det bare skulle i pc'en og udfyldes) . . . og får smadderdårlig samvittighed, fordi løbet nu er kørt for skoleudvikling i skoleåret 98/99 på min skole.

Vi bryster os af at være fremragende planlæggere! Hvorfor lå udviklingsværktøjet så ikke klar i god tid inden næste års skoleplanlægning? Vi klager altid over vores tidsnød! Hvorfor har DLF ikke søgt at presse stat og kommuner til ekstra tidsbevilliger? . . . Medejerskab? . . .

John Nielsen

tillidsrepræsentant

Lærerkreds 42

Svar

Jeg beklager, at du ikke mener, at du har fået nogle udviklingsværktøjer inden planlægningen af skoleåret 1998/99. I januar udsendte vi materialet 'Kvalitetsudvikling - i skolen' til alle tillidsrepræsentanter og skoleledere. Materialet er efterfølgende blevet bearbejdet til en kursuspakke, der på en række landsdækkende møder er blevet præsenteret for kredsstyrelsesmedlemmer, kommunerepræsentanter og repræsentanter for de lokale skoleledernetværk.

For at udbrede kursuspakken har vi afsat ressourcer, så kredse, der vil holde kurser for tillidsrepræsentanter og skoleledere, får tilskud til det. Jeg vil derfor opfordre dig til at drøfte med kredsen, hvordan I lokalt bedst får sat gang i udviklingsprocessen.

Indsamlingen og registreringen af udviklingsprojekter på kvalitetsdatabasen har til formål at synliggøre den eksisterende lokale kvalitetsudvikling og skabe en central infobase med udviklingsprojekter, hvor de enkelte skoler og kredse kan hente inspiration og støtte til egne projekter. Samtidig vil databasen gøre det muligt at dokumentere, at folkeskolen rent faktisk er en skole i udvikling.

Afslutningsvis vil jeg gerne henvise til den kommentar, som jeg skrev i Folkeskolen nummer 15, 1998. Her redegjorde jeg for de tanker, der lå til grund for, at en enig kongres vedtog at opprioritere arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolen.

Anni Herfort Andersen

formand for DLF

Powered by Labrador CMS