Debat

Skræmmebilleder

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så rasles der atter med sablerne over for børnehaveklassen; det er ikke nyt. Det nye ligger i, at forældre til skolesøgende børn fyldes med skræmmebilleder af en mangelfuld skolestart, der gør børnene til dårlige læsere uden de nødvendige færdigheder til at klare sig godt senere i livet. De nye ord er: 'Helhed i skoledagen', 'En ny skolestart' og så videre. Skulle vi ikke hellere først som sidst kalde det under ét: 'En tidligere skolestart'? Så havde forældrene da noget reelt at forholde sig til.

Børnehaveklassen åbner for et udviklingsforløb, der giver ro og tid til leg, men også- i det små- forbereder til de faglige krav, som vil blive stillet allerede fra 1. klasse. Det sociale aspekt er basis for børnehaveklassen; børnene indgår i leg og mange andre musisk/kreative aktiviteter i en helhed med hinanden. De mere stille og ængstelige børn får chancen til en tilvænning til det store skolemiljø, de lidt umodne børn et helt år til at finde ind i en udvikling, der vil ruste dem med de fornødne ressourcer, en kommende skolegang kræver. Uden børnehaveklasseåret ville det faglige blive overskygget af den megen tid på hjælp og støtte til de kategorier af børn.

Lærere og børnehaveklasseledere har haft - og har - et samarbejde, som har stået på i mere end 25 år. Det har givet erfaringer omkring skolestart, der ikke må tabes på gulvet ved reelt at lade børnene begynde i 1. klasse et år tidligere. Det rimer ikke med mine egne, gode erfaringer, og jeg kan som grund kun høre ordet: besparelse. Man sparer et børnehaveklasseår ud af systemet. Tror politikere og kommuner, børns læsefærdigheder bedres derved? I børnehaveklassen har man, til deres oplysning, længe arbejdet med 'sproglig og fonologisk opmærksomhed'. Dette har - sammen med børnehaveklasseledernes grundige uddannelse og løbende efteruddannelse - givet børnehaveklasselederne en forudsætning og kompetence, som udefrakommende personale ikke har arbejdet med i samme målestok.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Jeg kan som børnehaveklasselærer gennem mange år se, hvor meget et børnehaveklasseår giver børnene, inden en egentlig skolestart finder sted. Ved at bortkaste børnehaveklasseåret tager vi en bid af børnenes barndom. Hvorfor dette hastværk? Barndommen er ikke det længste tidsinterval af et menneskes livsbane. Nej, lad børnene få tildelt flere dansktimer fra 1. klasse, så vil deres læsefærdigheder styrkes. Og mon så ikke de 'grimme' skræmmebilleder stille og roligt vil fortone sig?

Min konklusion på dette spørgsmål, som kan opsummeres i overskriften: 'Børnehaveklassens bevarelse - eller besparelse?', er, at børnehaveklassen rummer glæde, tryghed og livskvalitet. At fjerne dette vil være en ikke alene unødvendig, men direkte skadelig amputation.

Kirsten Vad Møller

børnehaveklasseleder

Svendborg

Powered by Labrador CMS