Kender du jobbet?

"Meget er nemmere, bedre og sjovere, når man er to"

Kisa Øhrgaard Laursen er co-teacher og inklusionslærer på Gladsaxe Skole.
Publiceret Senest opdateret

Hvorfor blev du co-teacher?

”Det var lidt af et tilfælde. Jeg søgte et andet job med fokus på PBL (projektbaseret læring, red.), men de havde allerede ansat en. I stedet opfordrede de mig til at søge en anden stilling som co-teacher. Da jeg læste jobopslaget, syntes jeg også, at det lige lød som noget for mig. Her kunne jeg bruge mine kompetencer fra min efteruddannelse som inklusionsvejleder og stadig være tæt på eleverne”.

Hvad bruger du mest tid på?

”Jeg bruger mest tid på undervisning. Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering. Mine makkere og jeg har samme antal undervisningstimer som vores kolleger, og så bruger vi selvfølgelig meget tid på forberedelse, sparring, ideudvikling og evaluering sammen. Kort sagt didaktiske drøftelser med henblik på justeringer af undervisningens design. Jeg har p.t. tre undervisningsmakkere, og jeg er co-teacher i fire fag – dansk, matematik, engelsk og billedkunst – i den samme 1.-klasse og derudover i matematik i parallelklassen”.

Cv: Kisa Øhrgaard Laursen (42 år)

2020 – nu: Co-teacher og inklusionslærer (fuld tid) på Gladsaxe Skole

2015-2019: Inklusionsvejlederuddanelsen på Københavns Professionshøjskole

2010-2020: Lærer og inklusionsvejleder på Hedegårdsskolen i Ballerup

2007-2010: Lærer på Brønshøj Skole

2004-2008: Læreruddannet fra KDAS (Københavns Dag- og Aftenseminarium)

Hvad giver dig størst arbejdsglæde?

”Når jeg kan mærke udvikling både hos eleverne og hos mig selv. Jeg er drevet af at lave skole for de elever, vi har. For mig betyder det en optagethed af elevernes forudsætninger som udgangspunkt for planlægningen af undervisningen. Det giver mig derfor stor arbejdsglæde, når jeg oplever, at de undervisningsrammer, vi tilbyder, giver eleverne mulighed for at opleve succes, glæde, autonomi, samhørighed og kompetence. Det er jo eleverne, som viser os, om vi lykkes med det. Det er fedt at være i den læringsproces”.

Hvad er udfordrende ved dit job?

”Generelt er der færre ting, der er svære, når man er flere, som vi er, når vi co-teacher. Til gengæld ryger lidt af vores fleksibilitet, fordi vi forbereder os sammen. Vi har samme forberedelsestid som vores kolleger, men som co-teachere kan vi ikke på samme måde omlægge vores forberedelsestid løbende efter egne behov og ønsker. Vores forberedelsestid ligger på faste tidspunkter, hvilket kan være en udfordring indimellem, fordi folk jo kan blive syge, eller hvis klassen skal på tur i det tidsrum, hvor vi egentlig havde forberedelsestid”.

Hvad er de vigtigste egenskaber for en co-teacher?

”Man skal have lysten til at samarbejde, være nysgerrig og åben. Som co-teacher handler det om at dele og drøfte sine didaktiske og pædagogiske tanker og valg. Gøre sine observationer og sin erfaring til genstand for drøftelse. Derudover skal man have mod på at eksperimentere og udfordre og samtidig være åben over for, at andres ideer kan være lige så gode eller bedre end ens egne”.

Hvordan får du faglig sparring?

”Faglig sparring er man som co-teacher sikret hele tiden, fordi vi har fælles forberedelse flere gange om ugen. Jeg lærer hele tiden noget nyt, når jeg samarbejder om skole, undervisning og elever. Vi har desuden et netværk af co-teachere i Gladsaxe, som mødes med jævne mellemrum. Nogle gange har vi oplæg udefra, det har vi blandt andet fået fra ergoterapeuter fra kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning, der fortalte om sanseintegration, og fra en konsulent i kommunen med stor viden om autisme. Andre gange holder vi oplæg for hinanden med afsæt i de forskellige kompetencer, vi har. Derudover holder jeg oplæg og faciliterer workshops forskellige steder og får altid gode input og spørgsmål retur. Og så lytter jeg til mange podcasts om undervisning og andres erfaringer med co-teaching”.

Hvordan ser du din rolle i fremtiden?

”Lige nu er jeg rigtig glad for, hvad jeg laver. Jeg forestiller mig i hvert fald en fremtid, hvor jeg er tæt på eleverne i skolen og samtidig arbejder med professionelle voksne om at udvikle undervisning, der giver en masse muligheder for succes for eleverne. Jeg satser på at blive ved med at holde en balance mellem det oprindelige udgangspunkt – samværet med eleverne – og udviklingen af god og interessant undervisning med mine makkere og andre. Den balance befinder jeg mig godt i. Og så bliver vi stadig flere co-teachere i Gladsaxe. Det er enormt spændende at bidrage til udbredelsen af co-teaching, og jeg glæder mig over, at endnu flere voksne og elever får erfaring med co-teaching. Meget er nemmere, bedre og sjovere, når man er to”. 

Vær med i det faglige netværk om specialpædagogik på folkeskolen.dk/specialpædagogik