Kommune anker Jersie-sag

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Solrød Kommune har anket sagen, hvor lærer Birte Jacobsen fra Jersie Skole fik anerkendt sin lidelse som en arbejdsskade.

Birte Jacobsen blev i længere tid overvåget af en gruppe forældre, hver gang hun underviste sin klasse. På et tidspunkt sygemeldte hun sig, og i efteråret 1998 sagde Erhvervssygdomsudvalget under Den Sociale Ankestyrelse, at hun havde været udsat for psykiske belastninger, der ligger ud over, hvad man må forvente som lærer. Hendes lidelse var derfor anerkendt som en arbejdsskade.

Men det er nu denne sag, som Solrød Kommune anker med den begrundelse, at der efter kommunens opfattelse er tale om en sag af yderst principiel karakter, og at man i afgørelsen ikke finder sagens grundlag tilstrækkeligt oplyst.

Birte Jacobsen blev i øvrigt afskediget af Solrød Kommune 31. oktober 1998.