Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

(2.587 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Tysk og fransk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
2   22

Dansk lærer tildeles fornem tysk orden

Tidligere formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen Flemming Nygaard fik i går tildelt en fornem tysk orden for at styrke det dansk-tyske samarbejde.

0   18

Kreativitet i tyskundervisningen

Jeg har den sidste uge, som repræsentant for Tysklærerforeningen for Grundskolen, rejst fra nord til syd i Jylland, hvor kommunerne i Aalborg, Mors, Fredericia, Sønderborg og Tønder havde taget initiativ til at modtage koncertbesøg af lærer og entertainer Uwe Kind. Hvem er Uwe Kind egentlig? Og hvad forstår han ved begrebet kreativitet?

0   2

Fransk - afgangsprøve

Franskundervisninf

0   5

Styrk elevers interesse for tysk gennem kulturmøder med tosprogede fra grænseregionen

Hvordan får vi elever i grundskolen til at interessere sig for faget tysk?

0   1

Minister vil lave forsøg med spansk som valgfag

Undervisningsminister Merete Riisager har planer om fra august at igangsætte et treårigt forsøg med spansk som valgfag. Det skriver hun i et svar til Folketinget. Det ærgrer formanden for Spansklærerforeningen i gymnasiet Irma Kobæk, som tager det som et udtryk for, at spansk ikke bliver et fremmedsprog på linje med tysk og fransk. "Det vil sige, at eleverne skal have tre fremmedsprog for at få spansk i folkeskolen, og det er jo ikke alle, der vil vælge det”, siger hun til gymnasieskolen.dk

1   5

Ingen grund til panik til de skriftlige prøver i Tysk

’Definitionen på hjælpemidler kan godt skrives mere tydelig på uvm’s hjemmeside. Det bliver opdateret. Men substansen vil være uændret.’

1   15

Superstærkt netværk til fremme for TYSK i Danmark

Den 27. april var de projekter, der havde fået midler under Tyskpuljen både fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet inviteret til Erfarings møde af UC Syd og Region Sønderjylland-Schleswig.

2   33

Kaos inden tyskprøve: Eleverne kan blive nødt til at undvære noter

Mange elever har tilsyneladende haft forbudte noter med til tyskprøven gennem tiden. For kravene til elevernes noter viser sig nemlig at være langt strengere, end lærerne tidligere vidst.

0   16

Imponerende!

Nu og da kan man også som sproglærer blive imponeret. Det blev jeg, da jeg faldt over en videooptagelse på YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=qX53zJgqvCQ) , hvor Vladimir Skultety, der stammer fra Slovakiet, taler 19 forskellige sprog heraf 10 sprog flydende. 8 taler han på C1 – C2 niveau inden for den europæiske referenceramme. Niveauet svarer til minimum studentereksamensniveau. På videoen bliver han interviewet af Gabriel Gelman, som jeg tidligere har præsenteret i et blogindlæg: ”Lær fremmedsprog lynhurtigt” (https://www.folkeskolen.dk/591012/laer-fremmedsprog---lynhurtigt) Interviewet er på tysk. Und dig den oplevelse, det er at lytte til et sproggeni.

0   12

Tyskeksamen i den "nye" læreruddannelse (LU 13)

Foranlediget af et spørgsmål på bloggen følger her en kort beskrivelse af kompetencemålsprøven (som er den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen i tysk). TAK for interessen!

7   20

Udveksling af elever mellem Danmark og Tyskland i fagene tysk, historie og samfundsfag.

Tyskpuljen 2: Jeg lovede at skrive om de forskellige projekter, der fik midler under Tyskpuljen. En er skolerne er Thyborøn Skole, hvor jeg selv arbejder. Skolen fik bevilget knap 300.000 kr. til elev udveksling.

4   15

Et spørgsmål om tysk grammatik

På Facebook under Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) eller i gruppen ”Faglig sparring for tysklærere” diskuteres ofte aktuelle spørgsmål af interesse for undervisere i faget. Nu og da føres spørgsmål ind i ”Læringskonsulenten for tysk’s konference”, hvor læringskonsulent Lene Laursen beredvilligt besvarer spørgsmål, der måtte have almen interesse. Der blev således den 24. marts 2017 af Heidi McGuire rejst et spørgsmål om, hvorvidt nedenstående oversigt (her i uddrag) er lovlig at bruge ved Folkeskolens skriftlige afgangsprøve i tysk:

1   6

Google Translate i engelsk: Problem eller mulighed?

Når eleverne bruger Google Translate på engelsk klasse til at hoppe, hvor gærdet er lavest, de savner vigtige grundlæggende viden om grammatik. Det siger engelsk- og tysk lærer, der er frustreret, at eleverne fortsætte med at bruge den nemme og smart værktøj.

1   7

Hvad gør jeg nu?

I sidste blogindlæg blev frustrationen over elevernes brug af Google Translate luftet. Nu har skribenten igen fået noget at tænke over – og det er hvordan man lærer dem at bruge – Google Translate!

0   7

Sådan laver du eventyrforløb i sprogfagene

Man skal udnytte, at alle elever kender nogle bestemte eventyr, når de skal motiveres til at lære et nyt sprog. Film elevernes eventyr og send dem til naboskolen, lyder rådet fra lektor med ph.d. i fremmedsprog.

0   20

Sprogundervisningen bør omfavne sprogets fraser

Sprog er bygget om ord, der ofte dukker op i kombinationer, vi kender som fraser eller såkaldte chunks. De er helt centrale, når eleverne skal lære sprog, da de tilbyder sætninger, eleverne kan bruge uden at tænke, mener lektor i tysk på læreruddannelsen.

3   27

Zurück und jonglierungsbereit!

Bolette og Sara har skrevet dette blogindlæg - på tysk naturligvis for den skriftlige eksamen lurer lige om hjørnet!

1   17

Pulje til styrkelse af Tysk - 1

Styrket samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark

1   20

Slutspurten er begyndt!

Indtil nu har de studerende på modul 1 været i centrum på denne blog. Nu skifter vi fokus, idet det i de næste måneder vil være de studerende på modul 3, tyskundervisningens sidste modul med skriftlig og mundtlig eksamen i juni, som vi følger.