SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.418 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   3

Sammenlægning af Nyborgs to specialskoler hænger i en tynd tråd

Venstres ti mand store byrådsgruppe i Nyborg vender sig vender sig imod skoleforvaltningens forslag om at slå Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole sammen. ”Vi har haft mulighed for at læse høringssvarene i påsken, og vi kan se, at forslaget kritiseres fra alle leder og kanter. Forældre, BUPL, bestyrelser og medudvalg. Og så synes vi ikke, vi skal gennemføre det”, siger borgmester Kenneth Muhs (V) til Fyens Stiftstidende.

1   8

Thisted: Forpligtende aftaler giver succes i ordblinde-arbejde

I Thisted Kommune har alle, der arbejder professionelt med ordblindhed, et system der er enighed om at bruge. Og det virker.

ANMELDELSE
0   30

Om at danne mennesker - også de mest udfordrede

Forfatteren har med sin fine samling af essays fra en meget særlig og specialiseret praksis formået allerede fra første indslag at fænge læseren. Sjældent er arbejdet med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser blevet beskrevet mere omsorgsfuldt og indfølende.

0   11

Hver sjette specialskole har fået flere elever

Øget inklusion har kostet specialskolerne elever. Alligevel har 25 skoler ud af 156 flere elever i dag, end da inklusionsloven trådte i kraft. Det er ikke udtryk for mislykket inklusion, men skyldes en holdning om, at nogle elever har brug for at være i et andet fællesskab. I hvert fald i en periode, fortæller seks af skolerne.

0   8

Kolding satser på sine specialskoler

Kolding ønsker at inkludere flere elever i almenundervisningen. Alligevel har kommunen ikke nedlagt specialskoler. På sigt hjælper specialskolerne almen-skolerne til at inkludere flere, mener politikerne.(7/4 kl. 14:39 - artiklen er rettet - se nedenfor)

2   6

Egelund: Antallet af børn med store vanskeligheder stiger

Lægerne holder liv i meget for tidligt fødte børn, og det kan sammen med forurening og det moderne forvirrede liv øge behovet for specialundervisning, siger professor i specialpædagogik Niels Egelund. Det kan føre til, at visse specialskoler får flere elever.

0   4

Dokumentation af kognitivt svage elevers udvikling kræver nedbrydning af Fælles Mål

Djurslandskolen har elever med et kognitivt niveau, som det er svært at ramme med Fælles Mål. Det gør det også svært at måle elevernes udvikling. Derfor samarbejder skolen med OCN Danmark, som validerer uformel læring, om at nedbryde Fælles Mål.

0   14

Specialskole bryder Fælles Mål om til førskolebarnets udvikling

Ved hjælp af Aktiv Læring afdækker Byhaveskolen, hvor elever med et lavt kognitivt niveau befinder sig i deres udvikling, og finder på den måde frem til den enkeltes læringsperspektiv. Metoden spiller godt sammen med Fælles Mål, mener lederen af specialskolen.

0   0

KL afviser kritik af sit ønske om at gøre STU til en del af noget større

LEV advarede i sidste uge mod at lægge STU ind under en ny forberedende uddannelse og kritiserede KL for at undergrave sårbare unges muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Den kritik er uberettiget, skriver Anna Mee Allerslev (R), formand for KL's børne- og kulturudvalg, på altinget.dk. ”Vi mener helt oprigtigt, at unge med funktionsnedsættelser bør gives de samme muligheder og rettigheder i uddannelsessystemet som andre unge. Den mulighed leverer STU ikke lige nu”, skriver udvalgsformanden.

0   1

Skoleskift for tosprogede har ringe effekt

Aarhus Kommune kører hver dag 246 tosprogede elever med særlige sproglige behov ud til skoler, der har flere elever med dansk baggrund for at styrke elevernes sprog. En ny opgørelse fra Aarhus Kommune viser dog nu, at disse skift ingen effekt har. Ifølge en undersøgelse foretaget af DR blandt alle landets kommuner, bruger 29 kommuner samme model som Aarhus.

0   8

Socialfag

Flere og flere skoler har fået øje på autismepædagogikken. Struktur, overskuelighed, tydelige signaler og mål, bliver flere steder, grundlaget for undervisningen. Socialfag er et skolefag i en del kommuner.

3   96

Nationale tests - helt ærligt?

Vi kan simpelthen ikke være det bekendt!

0   16

Fem specialskoler ’oversætter’ Fælles Mål til elever på et lavt kognitivt niveau

Specialskolernes elever er omfattet af Fælles Mål. Også selv om de kognitivt er på niveau med førskolebørn. Det har de to forrige undervisningsministre slået fast. Nu vil fem specialskoler i København tilpasse Fælles Mål i dansk og matematik til deres elever.

0   1

Flere gymnasietilbud til unge med autisme

Det har i de senere år været muligt for unge med autisme at gå på stx i særlige klasser på fire udvalgte gymnasier rundt om i landet eller på hf tre steder. Nu får de flere tilbud. Det tekniske gymnasium på Selandia Slagelse får en htx-klasse, Aarhus VUC en hf og Campus Vejle en hhx-klasse målrettet personer med autisme. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

0   3

Et stærkt tegnsprog skaber bedre læseudvikling hos børn med hørenedsættelse

At lære at læse er en større udfordring for døve og børn med hørenedsættelse end for hørende børn. Nu viser en svensk afhandling, at elever med stærke kundskaber i tegnsprog har en noget bedre læseudvikling end elever, som ikke er så dygtige til tegnsprog. ”Det er et interessant resultat, da det viser koblingen mellem to sprog, som har forskellig grammatik og opbygning. Min forskning peger på, at vi må blive bedre til at forstå, hvad der kan hjælpe disse elever”, siger forskeren bag studiet, Emil Holmer, til skoleporten.se.

0   10

Uddannelse og dannelse ude

Kan dannelsen ude bruges til uddannelse? Mit modspørgsmål er, kan vi tillade os ikke at bruge den?

0   2

LEV advarer mod at lægge STU ind under en forberedende uddannelse

Mens det såkaldte Stefan Hermann-udvalg holder STU ude af sit forslag om at samle unge, som ikke går den lige vej igennem uddannelsessystemet, i en forberedende voksenuddannelse, FVU, så vil KL lægge STU ind i FVU’en. Det advarer formanden for LEV, Anni Sørensen, imod i et debatindlæg på altinget.dk. ”Når KL argumenterer for, at STU'ens beskæftigelseseffekt er for ringe, skal det i virkeligheden ikke udlægges anderledes, end at KL ikke mener, at der skal bruges midler på at uddanne unge, som ikke har et perspektiv om beskæftigelse. Det er en bedrøvelig og latent kynisk position, som forsøger at fraskrive mennesker med omfattende funktionsnedsættelser et potentiale for dannelse og udvikling”, skriver Anni Sørensen.

0   1

Ny rapport bekymrer foreninger for hjerneskadede

Det er positivt, at der på landsplan er tilstrækkeligt med højt specialiserede tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, som Socialstyrelsen konkluderer i en ny rapport. Problemet er dog, at Socialstyrelsen udelukkende skulle forholde sig til antallet af tilbud og deres geografiske fordeling, skriver Klaus Legau og Morten Lorenzen på altinget.dk. De to direktører fra henholdsvis Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen kalder det bekymrende, at Socialstyrelsen ikke kan sige noget om kvaliteten af tilbuddene, eller i hvor stort et omfang kommunerne visiterer borgere med kompleks erhvervet hjerneskade til tilbuddene. Altinget.dk: Hjerneskade-foreninger: Der er mangel på viden om kvalitet i genoptræningen

2   5

Folkeskolen er ikke kun til for elevens skyld

Forældre leder i stigende grad efter en skole, der passer til den personlighed, deres barn allerede har. Individet er blevet vigtigere end fællesskabet. Det er helt modsat den oprindelige tanke med folkeskolen, der var til for at danne eleverne og gøre dem til en del af fællesskabet

0   19

Nyt udviklingsværktøj: Professionel kapital giver et billede på kvaliteten af skolens undervisning

Nyborg Heldagsskole har afprøvet udviklingsværktøjet professionel kapital, som udvider begrebet social kapital, så det passer bedre til skoler. Heldagsskolen scorer højt på næsten alle parametre, men det er ikke grunden til, at både skoleleder og tillidsrepræsentant anbefaler redskabet.

SOMMERKONKURRENCE

Tilmeld dig Folkeskolens nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om et ophold for to med ALT betalt. 

Sinatur -konkurrence .1png

Tilmeld dig her