Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

 

(8.475 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   0

Festival for udviklingshæmmede igen på rette økonomiske kurs

Den netop overståede Sølund Musik-Festival i Skanderborg ser for første gang i fire år ud til at få et overskud, skriver Århus Stiftstidende. Siden politikerne strammede reglerne for handicappedes brug af ledsagere, har festivalen haft underskud eller kun lige netop fået økonomien til at balancere. Trods årets resultat vil festivalchef Lasse Mortensen ikke sige, at festivalens økonomiske krise er et overstået stadie, men han håber, at det kan bringe antallet af overnattende gæste markant op, når reglerne for at få ledsagere med bliver lempet til næste år.

0   17

Carl med autisme: YES! Jeg fik 12

Carl fik 12 i kristendom, han fik lov til at vise, at han kan

0   4

Projekt: Elever lærer mere, hvis de får indflydelse på undervisningen

Elevernes medindflydelse, ordentlig stemning i undervisningen og aktive opgaver har vist sig som effektive nøgler til god undervisning for elever i læringsvanskeligheder.

0   0

Veluddannede håndterer et opstået handicap bedre end mennesker med højst otte års skolegang

Mennesker med en længere uddannelse bag sig er bedre til at håndtere et opstået handicap og enten vende tilbage til arbejdsmarkedet eller begynde i et nyt job end mennesker, som højest har otte års skolegang. Det viser et nyt studie fra SFI. Samtidig evner de veluddannede bedre at deltage i sociale aktiviteter og arrangementer. ”Vi kan påvise ikke bare en sammenhæng, men en direkte årsagssammenhæng mellem det at have en uddannelse og evnen til positivt at kunne håndtere et handicap i forhold til ens job og sociale liv,” siger seniorforsker Steen Bengtsson til sfi.dk.

0   6

Fem kvaliteter ved den rigtig gode praktiker

Her har jeg forsøgt at samle mine erfaringer for hvilke fem kvaliteter der gør en virkelig god pædagogisk praktiker.

0   2

Børn gør det, vi gør, og ikke det, vi siger de skal gøre

Det handler ikke om at fortælle barnet, at det skal tale pænt, men om at skabe et miljø i hjemmet, hvor der tales pænt og høfligt til hinanden

0   6

Foregangsprojekt mellem specialskoler og almenlærere lægges ned efter blot et år

Specialskolerne i Nyborg driver et videnscenter, som rykker ud til akutte problemer med inklusion. I dette skoleår har centret desuden fået midler fra inklusionspuljen til en forebyggende indsats, men støtten bliver ikke forlænget. Det ærgrer centrets leder.

0   1

International opbakning til dansk træning af forældre til børn med ADHD

ADHD-foreningens forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos kan være med til at imødekomme samfundets stigende behov for at hjælpe familier med ADHD. Det fremgår af en netop publiceret forskningsartikel i Journal of Abnormal Child Psychology, skriver ADHD-foreningen. Forskning dokumenterer, at programmet får forældre til børn fra tre til ni år til at opleve øgede forældrekompetencer, mere overskud i hverdagen, færre konflikter og en større optimisme omkring barnets fremtid. Siden 2011 har ADHD-foreningen haft 592 forældre i træningsforløb 27 steder i Danmark, og foreningen oplever stadig stor efterspørgsel.

0   1

Vækst i specialskoles elevtal åbner for mangfoldighed

Det er ikke sikkert, at to børn med autisme bliver bedste venner. Det kan være, at de har det bedre sammen med en elev med en anden funktionsnedsættelse. Derfor er skoleleder Knud Nordentoft glad for, at Søgårdsskolen i Gentofte har en bred målgruppe.

0   0

Efter halvandet år på pinebænken får foreninger deres satspuljemillioner

Efter halvandet år i uvished kan omkring 20 foreninger ånde lettet op: De satspuljemillioner, som Socialstyrelsen har holdt tilbage på grund af en finanslovsteknisk fodfejl, bliver nu udbetalt, og trods en ny ansøgningsrunde får langt de fleste de penge, de blev lovet i 2014. "Jeg er så utrolig glad for, at den her sag er forbi, og at vi nu kan holde fokus på at hjælpe målgruppen", siger Camilla Lydiksen fra ADHD-foreningen til altinget.dk. Foreningen skal bruge sine 681.000 kroner til at bekæmpe ensomhed blandt børn med ADHD. Også Center for Døve og Dansk Blindesamfund er blandt modtagerne.

0   3

DLF's lærertræf: Bliv klogere på undervisning for alle

For tredje gang indbyder Danmarks Lærerforening lærere til træf efter først-til-mølle-princippet. Det sker den 16. november med masser af oplæg under temaet 'Undervisning for alle' til en pris a 400 kr.

0   1

Læsesvage kan hente hjælp til aftensmaden i ny billedkogebog

Mennesker med læsebesvær kan have svært ved at lave mad efter almindelige opskrifter. Det kender de til hos Klub God Mad, en madklub for mennesker med udviklingshæmning i Aarhus. Derfor har folkene bag madklubben lavet en billedkogebog med lette, sunde, appetitlige og prisbillige madopskrifter, som udelukkende kan følges ved at se på billederne, skriver Aarhus Stiftstidende.

0   0

Børn med diagnoser i større fare for vold i hjemmet end almene børn

Nogle børn er i større fare for at blive slået af far og mor end andre. Det drejer sig om børn i familier med alkohol- eller stofmisbrug, og børn som har en diagnose som ADHD, ADD, autisme, Aspergers syndrom, OCD, Tourette eller en anden etnisk baggrund end dansk.

0   7

Hvad skal der til?

Jeg er så heldig at kende to helt fantastiske unge piger, som jævnligt får mig til at bryde sammen af latter. De hører begge til i kategorien 'de måske egnede', de er blandt de 20 procent i statistikken, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som måske heller ikke når det inden de fylder 25.

ANMELDELSE
0   14

Samarbejdets mange dilemmaer

Inklusion kræver samarbejde, men samarbejde hvordan? Det er det, denne lille sag handler om, og et godt udgangspunkt for det gode samarbejde mellem pædagoger, lærere, ledere og forældre – og ikke mindst med børnene.

3   13

Gratis bog om inklusion: Det er ofte samarbejdet, det kniber med

Drypvis går det bedre med inklusionen, men der er stadig en del at arbejde med for at skabe inkluderende fællesskaber, skriver ph.d. Tine Basse Fisker i ny lille bog, som DLF-medlemmer frit kan downloade. Børn kommer i klemme, fordi samarbejdet ikke fungerer godt nok.

1   4

Læs David Mitchells åbne brev til undervisningsministre verden over

"Som undervisningsminister er et af dine væsentlige ansvarsområder at sikre, at alle beslutninger og tiltag på uddannelsesområdet respekterer og fremmer børns menneskerettigheder i dit land", skriver inklusionsforskeren David Mitchell i et åbent brev til verdens undervisningsministre om, at alt for mange børn ikke har succes i skolen. Han efterlyser radikal gentænkning af uddannelsessystemet og af socialpolitikken. Læs brevet i tidsskriftet Paideia.

0   0

Unge med funktionsnedsættelse dobbelt så udsatte på sociale medier

Danske fagfolk efterlyser i en ny rapport om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap mere viden om de risici for krænkelser, de unge udsættes for på sociale medier. Det er der god grund til, viser svensk rapport om unges medievaner.

2   3

Inklusion - Elefanten i rummet

En ekspertgruppe der har givet inklusionen et eftersyn, siger pilen peger på inklusionen som begreb, men måske burde pilen pege på politikerne?

0   1

Børn med handicap har større risiko for at blive udsat for overgreb

Børn og unge med fysiske eller mentale handicap udsættes oftere for vold eller seksuelle overgreb end andre børn. Især børn med ADHD er i risiko. Det viser en ny undersøgelse fra SFI, som blandt andet analyserer retssager om vold og overgreb mod børn.