SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.418 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   3

Stabilt elevtal giver lærere tryghed i ansættelsen

Skoleleder Trine Petersen fra Kløver-Skolen i Sønderborg havde forventet, at inklusionsloven ville sænke skolens elevtal, men skolen har fået flere elever og ligger nu på 210. Det har en positiv indflydelse på lærernes engagement og arbejdsglæde.

0   0

Varde omdanner almenskole til specialcenter i 2021

Et byrådsflertal holder fast i, at Sct. Jacobi Skole i Varde skal omdannes til specialcenter, og at der skal bygges en ny skole til 880 elever i byen, skriver JydskeVestkysten. Der har ellers været lokal modstand mod at samle elever med særlige behov på en skole for sig, men flertallet fastholder, at det er fornuftigt at samle kommunens to specialklasserækker og en specialbørnehave. ”Det giver lærere og pædagoger mulighed for faglig sparring”, siger gruppeformand Tina Agergaard Hansen fra Dansk Folkeparti. Ændringen sker dog først i 2021.

0   1

Høreforeningen: Kommunikationscentre bør være borgernære ’hørehuse’

Omkring en million danskere vil have høreproblemer i 2030. Konsekvenserne er eksempelvis job-tab og social isolation. Alligevel stikker Danmark fingrene i ørerne og vil helst bare lappeløse, for høreproblemer dør man ikke af, skriver Høreforeningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup, på altinget.dk. Hun opfordrer blandt andet til at udnytte kommunikationscentrenes kompetencer i steder for at nedprioritere dem - for eksempel som borgernære 'hørehuse’.

0   1

Gratis webinar om teknologibaseret læsning og skrivning

På tirsdag eftermiddag byder Ordblindenetværket på gratis webinar om teknologibaserede læse- og skrivestrategier med særligt fokus på mulighederne for at arbejde med den iterative didaktiske model i undervisningen af ordblinde. Oplægget varer cirka 45 minutter, hvorefter man kan sende spørgsmål og kommentarer til oplægsholder Helle Bundgaard Svendsen fra læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum.

0   12

Giv de nationale test dødsstødet

Debatidnlæg i Politiken 18 maj 2017

0   5

Autismeforeningen: ’Mors lille dreng’ bør gøre os klogere på mødre med autisme

I aften følger TV 2 op på ’Er du mors lille dreng?’ fra 1998, som viste Jørns svære start livet med unge forældre præget af misbrug, vold og konflikter. 19-årige Jørn har autisme, og det kan have haft indflydelse på forældrenes væremåde mener Landsforeningen Autisme.

0   4

Er vores unge sociale, asociale eller noget helt tredie?

Indlæg om unges socialitet og sociale netværk på nettet.

1   5

At undersøge er ikke bare at undersøge

Der tales meget om undersøgende undervisning – men hvad er det? Jeg vil forsøge at beskrive forskellige typer af aktiviteter som hver især har forskellige undersøgende kvaliteter – udsprunget af det ministerielle arbejde med projektet KIDM – Bedre kvalitet i dansk og matematik

0   2

Ordforslag hjælper ordblinde til bedre resultater i retskrivning

Nu bliver det permanent, at ordblinde elever kan bruge ordforslagsprogrammer ved folkeskolens prøve i dansk retskrivning. Evalueringen af et forsøg viser, at ordforslag kan hjælpe ordblinde elever, uden at de får en fordel i forhold til andre elever.

0   16

Specialskoleleder: Elever med autisme kommer i klemme i de nye prøveformer

Elever med autisme har så svært ved at honorere den projektorienterede tilgang til de mundtlige prøver i dansk, historie/samfundsfag og naturfag, at det let sætter en stopklods for deres videre færd i uddannelsessystemet, advarer specialskoleleder.

0   0

Randes vil spare 13 millioner kroner på specialundervisning

Forældre og fagfolk frygter, at mange børn bliver tabt, hvis en plan for besparelser på specialundervisningsområdet gennemføres. Nete Ankerstjerne, formand for skolebestyrelsen på specialskolen Firkløverskolen, frygter, at det vil ramme mange børn og familier hårdt. ”Vi er helt afhængige af, at kommunen har et godt tilbud til vores børn”, siger hun til Randers Amtsavis. Randers har i de seneste to år oplevet, at flere børn har fået behov for specialundervisning.

0   5

Inklusion og eksklusion i skolens praksis

I skolers praksis skabes implicit, ubevidst og over tid billeder og forståelser af den ideale elev, og alle elever kategoriseres ud fra dette billede som enten normale eller afvigende. Det viser et internationalt forskningsreview gennemført med det formål at finde frem til national og international forskning, der udforsker skolers praksis som en social praksis, der etablerer sig gennem både inklusions- og eksklusionsprocesser. Elever, der identificeres som afvigende, opleves generelt som problemskabende, og elevers forskellighed synes således ikke forstået og håndteret som netop forskelligheder, der udgør en naturlig del af den sociale praksis, og som er både forventelig, ønsket og en styrke, som målet om den inkluderende skole fordrer.

0   102

Ny bog om specialdidaktik kaldes for sidste udkald for specialpædagogikken

Specialundervisning har længe stået i skyggen af inklusion. Derfor er det på høje tid at sætte fokus på, hvordan lærere på specialskoler og i specialklasser kan styrke undervisningen, mener Helga Borgbjerg Hansen, som er redaktør på ny antologi om specialdidaktik.

4   4

Ny reform af ungdoms-uddannelser er regeringens sidste brik i puslespillet

I dag fremlagde regeringen sit udspil til en uddannelsesreform, der vil slå seks forberedende tilbud sammen til én ny Forberedende Grunduddannelse, ansvaret skal ligge hos kommunerne: "Vi foreslår en finansiering med et direkte økonomisk incitament for kommunerne", siger statsministeren.

0   0

Ændret apotekerlov hindrer forsker i at følge handicappede børn

En ændring af apotekerloven betyder, at forskere fra SFI og KORA ikke længere har adgang til visse lægemiddeldata. Det kan kun forskere fra et universitet eller en patientforening få. Samtidig vil man ikke kunne følge, hvordan det går for eksempel børn og unge, som får ADHD-medicin, skriver seniorforsker emeritus Mogens Christoffersen fra SFI i et debatindlæg på videnskab.dk. De ændrede retningslinjer har ramt hans projekt om handicappede børn og risikoen for personfarlig vold, og det har han klaget til Folketingets Ombudsmand over.

1   24

Særpris: Robot går i skole for elev

En elev kan ikke gå i skole på grund af sygdom, men så udviklede læreren Morten Jacobsen en robot sammen med pædagogen Francis Nørgaard. Det udløste en særpris for banebrydende robotteknologi.

3   14

Afvikler den nationale ordblindetest diagnosen ordblindhed?

Forældre i folkeskolen har i dag et retskrav på at få foretaget den nationale ordblindetest senest i sidste del af 4. klasse, såfremt der er mistanke om læsevanskeligheder og det har ca. 10.000 efterhånden benyttet sig af. Mange har hilst testen velkommen, idet der nu ikke længere skulle være tvivl om, hvornår en elev kunne erklæres ordblind. Men desværre er testen allerede ved at drukne i sin egen succes, idet antallet af ordblinde elever i folkeskolen nu er stærkt stigende samtidig med, at der ikke følger et retskrav vedrørende efterfølgende individuelt og særligt tilrettelagt undervisning. Spørgsmålet er, om ikke den nationale ordblindetest er i færd med at afvikle diagnosen ordblindhed?

0   12

Tilgang giver heldagskole større mulighed for at motivere eleverne

Et øget elevtal giver Nyborg Heldagskole mulighed for at etablere klasser, som tilgodeser elevernes behov. Efterhånden som de udvikler sig, skifter de til klasser med mindre struktur. Størrelsen sikrer også, at lærerne er uddannet i de fag, de underviser i.

7   13

Specialelever presser skoles økonomi: Ti lærere er varslet fyret

Udgifter til elever i specialtilbud presser Nordstjerneskolens økonomi så meget, at ti lærere har modtaget et fyringsvarsel. Kredsformand advarer om, at eleverne i almenklasser bliver ramt af de hårde besparelser.

0   3

Elever i specialklasser skal mere til prøve

Jeg skal de næste år få flere af mine udfordrede elever til prøve – og de skal også gerne klare sig bedre!

SOMMERKONKURRENCE

Tilmeld dig Folkeskolens nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om et ophold for to med ALT betalt. 

Sinatur -konkurrence .1png

Tilmeld dig her