Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

 

(8.526 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   1

Opdragelse handler om at kende barnets kognitive processer

En af børnenes udfordringer er, at de ikke selv kan bestemme, hvad de giver opmærksomhed. Børn har generelt svært ved at impulshæmme deres adfærd.

0   0

Forældre laver underhåndsaftaler med specialskoler om kortere skoledage

Børn på specialskoler og særligt børn med autisme har svært ved at klare mange og lange skoledage. Derfor laver mange forældre og skoler ’underhåndsaftaler’ om børnenes skoletid. Det skriver Tv2/Fyn på baggrund af en rundspørge, som Landsforeningen Autisme har foretaget for tv-stationen. ”Vi er simpelthen nødt til det, eller ser vi dem ikke”, siger Gert Andersen, formand for specialskoleledernes faglige klub. Han mener, at det er på tide at tilpasse skolereformen til den virkelighed, der er ude på skolerne og særligt specialskolerne.

2   2

Privatskoler takker nej til inklusionspenge

Foreningen Danmarks Private Skoler er ikke vild med regeringens plan om at hæve det statslige tilskud til friskolerne. "Der skal være en balance, hvor vi populært sagt køber vores frihed for de – i dag – sidste 25 procent. Vi har en frygt for, at jo mere statsfinansiering, desto mere styring", siger formand Karsten Suhr til Altinget.dk. Han vil hellere have ekstra kroner til fripladser end penge målrettet inklusion af elever med særlige behov.

0   1

Finanslovsforslag giver ekstra penge til friskolerne

Når regeringen senere på ugen (rettet, red.) offentliggør sit forslag til finanslov for 2018 bliver det med ekstra penge til friskolerne. Koblingsprocenten, der angiver hvor stor en del af prisen for en gennemsnitlig folkeskoleelev, der gives i tilskud til friskolerne, hæves fra 75 til 76 procent. De ekstra 40 mio. øremærkes inklusion. "Det frie skolevalg er for alle typer af børn og familier. Også for familier med børn med særlige behov, siger undervisningsminister Merete Riisager.

2   21

Lærer elever som rotter?

Jeg troede ikke, jeg skulle genopleve det, men det synes som om vi er ved genopfinde eller måske blot gentage et dybt betænkeligt læringssyn fra fortiden.

0   2

Talentfuld violinist optræder som eksempel for børn med indlæringsvanskeligheder

Hvad laver en talentfuld violinist på en camp om, hvordan børn med indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser kan træne hjernen? Svar: Både violinist og børnene må øve sig for at blive bedre. Det kræver undervisning, som er begribelig for dem.

0   0

Blinde måtte slippe 100.000 kroner til lobbyist for at trænge igennem til Christiansborg

Professionelle lobbyister har fået for stor indflydelse på Christiansborg. Sådan lyder bekymringen fra Radikale Venstre, efter at Dansk Blindesamfund måtte betale et lobbyfirma 100.000 kroner for at trænge igennem til politikerne, skriver dr.dk. Blindesamfundet havde selv i årevis kæmpet for at få politikerne i tale, men da lobbyfirmaet ringede til Christiansborg, var der hul igennem og nu har formand Thorkild Olesen fået tilsagn om et nationalt center for blinde og svagsynede. Han er dog bekymret: ”Andre medlemsorganisationer kan få svært ved at få indflydelse, hvis de ikke har penge”.

ANMELDELSE
0   19

Jeg tror, det hjælper min hjerne til at vokse

Svensk antologi beskriver undervisning, der ved at værdsætte og inddrage elevernes samlede sproglige potentiale styrker både sprogudviklingen, fagligheden og selvværdet.

0   114

Bachelor: Brug det, der duer

Diagnosticering af elevers vanskeligheder kan virke stigmatiserende, advarer Jørgen Kjærsig i sit bachelorprojekt

0   0

Ny model forudsiger skolers behov for inklusionspenge

Forskningsinstituttet Vive har på bestilling fra Københavns Kommune skabt en model, som fordeler inklusionsmidler til skolerne ud fra over 30 parametre om elevernes sundheds- og socioøkonomiske baggrund, fx fødselsvægt, forældre-indtægt og misbrug.

0   0

Som forsøg skal danske film tekstes i udvalgte biografer

Høreforeningen og biografbranchen har set meget forskelligt på, om der skal undertekster på danske biograffilm, men nu er Høreforeningen og Danske Biografer blevet enige om, at brancheforeningen udarbejder et forslag til en forsøgsordning, hvor fuld tekstning af danske film skal afprøves i enkelte udvalgte biografer i en periode. Det skriver Høreforeningen på sin hjemmeside. Måling af besøgstal holdt op mod en sammenlignelig biograf uden tekstede visninger samt undersøgelse af publikums reaktioner på teksterne vil sandsynligvis indgå i forsøget.

0   1

Amerikansk tv-serie med 18-årig autistisk fyr i hovedrollen får dansk ros

Streamingstjenesten Netflix havde tidligere på måneden premiere på den amerikanske serie Atypical, som handler om, hvordan 18-årige Sam Gardner, der har autisme, navigerer i sit teenageliv. Kritikere har taget godt imod serien, og det gælder også Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme, og 18-årige Carl Nyby, som selv har autisme. De roste begge serien i et cirka 15 minutter langt indslag på DR’s P1 i går eftermiddag.

0   23

De (ikke) robuste børn

I de specialklasser jeg har haft med at gøre de seneste år, er udviklingen den, at vi går fra udadreagerende adfærd til angst og mangel på robusthed.

ANMELDELSE
0   10

"Zak i skole"

”Zak i skole” er et gratis hæfte på 68 sider med tilhørende hjemmeside. Materialet er udarbejdet som en hjælp til børn, der skal lære at gå i skole.

0   4

Hvordan delebørn? Fordeling af tiden hos mor og far

Nem og brugbar guide til skilsmisseforældre fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

1   120

Bachelor: Tosprogedes ordblindhed opdages ikke

Mange lærere er ikke klædt fagligt på til at opdage tosprogede elevers dysleksi, de er ikke uddannet til at undervise dem, og den nye læreruddannelse forværrer problemet, siger Nadja Lundby

0   0

Fremdriftsreform har ikke været nådig ved studerende med handicap

Det står galt til for de studerende med handicap, efter fremdriftsreformen blev indført i 2014 for at reducere studietidsforsinkelser på de videregående uddannelser. Det konkluderer en undersøgelse fra Danske Handicaporganisationer (DH), skriver uniavisen.dk. Her svarer 44 procent af 702 studerende, at deres handicap har gjort det så svært at gennemføre deres videregående uddannelse, at de måtte droppe ud en, to eller flere gange. ”Humlen i det er, at studerende med handicap ikke kan gennemføre deres studier på normeret tid, og problemet kommer af, at fremdriftsreformen ikke tager hensyn til, at de har et handicap i forbindelse med undervisningen”, siger formand for DH Thorkild Olesen, som efterlyser mere fleksible studieordninger for mennesker med handicap.

0   2

Planlæg kompetenceudviklingsforløb, når der er brug for det

Om skoleprofessionelles oplevelse af kompetenceudviklingsforløb og om demokratiske og dannende kompetenceudviklingsforløb jfr. ph.d.afhandling af Micki Sonne Kaa Sunesen

0   18

Læsevejleder har fået tid til at gøre ordblinde elever trygge ved deres hjælpemidler

Mange ordblinde elever bruger ikke deres it-hjælpemidler, viser en undersøgelse. Det handler om at gøre dem trygge gennem vejledning og praktisk hjælp, siger læsevejleder, som har fået ekstra timer til opgaven. Det giver eleverne gode resultater.

0   2

Vi har brug for at tænke evaluering på en ny måde

I det følgende vil jeg kort komme omkring, hvad jeg synes, der er forkert ved vores nuværende måde at evaluere hinanden på.