Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

 

(8.475 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   104

PD: Svagtseende og blinde teenagere trives ikke i skolen

Ofte er skolestarten ikke problematisk for blinde og svagtseende, men trods støtte trives de ikke i teenageårene. De er ikke en del af fællesskabet, de mangler venner og går fagligt i stå, siger Rikke Hammer i sit PD-projekt.

ANMELDELSE
0   17

Det diagnosticerede barn - en indlæringsmæssig taber?

Den stigende tendens til at hæfte diagnoser på skæve børn og unge begrænser deres læringsmuligheder. Et systemteoretisk perspektiv åbner op for alternative læringstilgange, hvor barnet ses i sin helhed og som unikt.

0   5

Hvad skal vi lære vores børn, til folkeskolen?

Hvordan kan forældre opdrage deres børn til at deltage i folkeskolen på sund og positivmåde? Hvad er indre og ydre styring? Dette er de centrale spørgsmål for forældresamarbejdet og denne artikel.

0   10

Forældre til søn med ADHD fastholder politianmeldelse i YouTube-sag

Skoleleder Lene Hvilsom fra Mellervangskolen i Aalborg havde håbet, at hun på et møde i går kunne overbevise forældrene til en niårig elev med ADHD om, at det ikke er skolen, som har hjulpet ham med at uploade film på YouTube. Det lykkedes ikke.

0   117

PD: "Er tiden slut, når den er gået?"

Skolen abstrakte tidsopfattelse gør hverdagen meget svær for elever, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse, siger Janus Lybro i sit diplomprojekt, hvor han argumenterer for at se psykologisk på tiden i skolen.

0   9

Skole politianmeldt for at have lagt videoer med elev med ADHD på YouTube

En mor har anmeldt Mellervangskolen i Aalborg til politiet for brud på persondataloven, fordi hun mener, at skolen har uploadet videoer med hendes niårige søn med ADHD på YouTube. Skolen afviser, men overvejer nu at tale om netetik med de yngste elever.

0   1

Evaluering afgør fremtiden for Handicapidrættens Videnscenter

I disse dage gennemgår Handicapidrættens Videnscenter en evaluering, som vil få indflydelse på centrets fremtid. Centrets nuværende finansiering udløber i sommeren 2018, og blandt andet på baggrund af evalueringen bliver det i efteråret besluttet, om centret fortsat skal eksistere skriver centret på sin hjemmeside. I første omgang har konsulentfirmaet COWI afholdt en workshop med medarbejdere og samarbejdspartnere. Næste skridt er interview med en række borgere og fagfolk, som har indgået i samarbejder og projekter med videnscentret. Evalueringen vil ligge klar den 15. august.

0   42

Psykolog bag kritisk børnebog om test og inklusion

Der er skrevet meget kritisk om skolen, men det har ikke virket, mener psykolog Rasmus Alenkær. Derfor forsøger han sig nu at skrive direkte til børn og unge. Han debuterer i dag som børnebogsforfatter med "Arthur Bruun og superkræfterne".

0   7

Du og Jeg Alfred

Kronik om Læringsrelationens helt grundlæggende betydning for elevernes læring og trivsel. Kronikken er skrevet i tæt dialog med Jonas Norgaard Mortensen, Institut for Relationspsykologi.

0   5

Interview med Klaus Nielsen om mesterlære

Der er massivt fokus på læring i skolen, naturligvis. Ofte forstås der ved læring, at eleven skal tilegne sig en eller anden form for fagligt indhold, og ofte er dette faglige indhold af boglig karakter. Men hvad med den læring, som finder sted i hverdagen blot ved at eleven deltager i en social praksis? Klaus Nielsen udfolder mesterlærebegrebet til at beskrive denne form for læreprocesser. I en specialpædagogisk og inkluderende sammenhæng, så er jeg selv helt sikker på, at der i mesterlæren er en del uudnyttede resurser og potentialer. Se interviewet her:

0   3

Interview med Camilla Dyssegaard om inklusion

I dette interview taler jeg med Camilla Dyssegaard om inklusionsbegrebet. Inklusion er et begreb, som enhver professionel i en enhver pædagogisk kontekst skal forholde sig til. Men hvad vil det egentlig sige at arbejde inkluderende? Det giver Dyssegaard et bud på her

1   2

Hver femte kommune bruger inklusionsmidler på andet end skoler

En undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening (KL) viser, at 22 af kommunerne kun bruger inklusionspengene delvist - eller slet ikke - på inklusion. Fire kommuner bruger alle pengene på andre områder end skole. I KL ser man tallene som et udtryk for, at der ikke generelt er en spareøvelse i gang ude i kommunerne på inklusionsområdet. Næstformanden i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, kalder resultatet "forkasteligt". Det skriver Avisen.dk.

ANMELDELSE
0   65

Når samarbejdet skal fungere

Husker vi at trække på hinandens forskellige kompetencer i hverdagen? Kunne der gøres mere for, at alles kompetencer kommer i spil? Det er fokuspunktet for begrebet co-teaching, som følgende anmeldelse handler om.

1   29

Vi skal være stolte af vores danske folkeskole

Jeg vil gerne fortælle om mine 2 års erfaringer som skolelærer i USA. Jeg har lavet det som et aktuelt læserbrev.

0   1

Kompetenceudvikling som løsning og nødvendighed

Denne artikel er nummer 2 i en artikelserie bestående af i alt 21 korte artikler. Artiklerne formidler tilsammen resultaterne fra den forskningsoversigt, som jeg udarbejdede i forbindelse med min Ph.d. afhandling med titlen ”Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel”. Forskningsoversigten er omfattende og indebærer analyse af 316 forskningsrapporter, ud af i alt 7886 kvalitetsvurderede rapporter. Dette betyder, at kun 316 fund blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet til at blive medtaget i denne del af studiets analyse. De overordnede og gennemgående temaer for artikelserien er kompetenceudvikling, professionelles læring og inklusion. Du kan finde den samlede forskningsoversigt i afhandlingens kapitel 2, side 32 til 79. Her finder du i øvrigt også beskrivelser af fremgangsmåder og metoder, ligesom du også her finder alle studiets referencer.

0   5

Organisatorisk læring som konsekvens

Denne artikel er den første i en artikelserie bestående af i alt 21 korte artikler. Artiklerne formidler tilsammen resultaterne fra den forskningsoversigt, som jeg udarbejdede i forbindelse med min Ph.d. afhandling med titlen ”Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel”. Forskningsoversigten er omfattende og indebærer analyse af 316 forskningsrapporter, ud af i alt 7886 kvalitetsvurderede rapporter. Dette betyder, at kun 316 fund blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet til at blive medtaget i denne del af studiets analyse. De overordnede og gennemgående temaer for artikelserien er kompetenceudvikling, professionelles læring og inklusion. Du kan finde den samlede forskningsoversigt i afhandlingens kapitel 2, side 32 til 79. Her finder du i øvrigt også beskrivelser af fremgangsmåder og metoder, ligesom du også her finder alle studiets referencer.

0   10

Ny bog skal hjælpe elever til at tale om deres ordblindhed

Ordblinde har ikke kun problemer med bogstaver. Mange tror, de er ene om at have svært ved at læse, og at de ikke dur til noget. Det vil ordblinde Jesper Sehested ændre på. Han har skrevet en bog, der skal hjælpe ordblinde børn med at få selvtillid.

0   0

2.000 handicappede får nej til at stemme til folketingsvalg

Sammen med Institut for Menneskerettigheder har fire personer med en økonomisk værge sagsøgt staten, fordi de og godt 1.900 andre i samme situation ikke må stemme til folketingsvalgene. I går frifandt Østre Landsret staten, for ifølge grundloven af 1953 har umyndiggjorte ikke har valgret, skriver Jyllands-Posten. Instituttets ligebehandlingschef, Maria Ventegodt Liisberg, er skuffet og henviser til, at fruentimmere, fjolser, folkehold, fattiglemmer, forbrydere og fallenter har fået stemmeret i det moderne Danmark. ”På nær fjolserne, og det er ikke i orden. Det er diskrimination, at folk med handicap som den eneste gruppe skal bevise, at de er særligt egnede til at stemme”, siger hun. Afgørelen ventes at blive anket til Højesteret.

0   1

SFI uddeler sin sidste pris på 25.000 kroner til ADHD-foreningen

Når SFI’s jubilæumspris på 25.000 kroner uddeles for sidste gang i slutningen af juli, går den til ADHD-foreningen. Det skyldes, at foreningen har modet og viljen til at arbejde ud fra den bedst eksisterende viden, skriver sfi.dk. I begrundelsen fremhæves især forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, der bygger på udenlandske forskningsresultater og dernæst er udviklet målrettet den danske kontekst. Det er fjerde og sidste gang, SFI’s jubilæumspris uddeles, idet SFI fusionerer med KORA og bliver til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

1   6

Frikommune får lov til at udvikle særligt måleredskab til elever med funktionsnedsættelser

De to foregående undervisningsministre sagde begge nej til at udvikle særlige mål for elever med funktionsnedsættelser, men nu opstår der alligevel en åbning. Som frikommune får Guldborgsund lov til at erstatte de nationale test med en individuel vurdering.