Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
8.588 andre er allerede tilmeldt

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   0

Underviser du i de almene klasser elever med ADHD?

Så vil jeg rigtig gerne snakke med dig! Jeg søger folkeskolelærere i de almene klasser, der har/har haft elever med ADHD.

0   3

Læsestøtteprogrammer og motivation

For ALLE uden undtagelse vil det være en kæmpe fordel, idet vi alle konstant bliver konfronteret med det, vi alle næsten kan - her skal vi sikre at eleverne opfatter skrivestøtteprogrammet som en hjælp i denne fase.

0   437

Målet er KMD Triathlon - Oplevelsen er for livet...!!

Et projekt der ønsker at skabe et alternativ...

0   1312

Fællesskabet

Fællesskabet spiller en stor rolle i inklusion. Men spørgsmålet er hvad dette begreb indebærer, og hvilken pædagogisk bestræbelse det indeholder? Og er fællesskabet som pædagogisk intention overhovedet noget vi kan bruge når vi skal arbejde med inklusion?

0   737

Jeg synes det er træls

Jeg kan ofte som lærer opleve, at den adfærd eleverne udviser, er utrolig belastende for mig, og til tider kan jeg helt komme til at glemme, at de formentlig ikke gør det for at genere mig.

0   420

Low Arousal – effektiv konflikthåndtering i en verden af støj

80 % af alle konflikter mellem personale og børn er startet af personalet selv. Sådan lyder et af budskaberne, når man arbejder med ”Low Arousal” en konfliktnedtrappende tilgang til problemskabende adfærd, som særligt er anvendt inden for specialområdet. Men hvad kan lærere og pædagoger bruge ovenstående udsagn til? Først og fremmest kan det bruges til at gå på opdagelse i egne handle- og reaktionsmønstre i de konflikter, der opstår i det intense, komplekse og udviklende arbejde med børn og unge med diagnoser. For hvis man er en del af problemet, efterlader det masser af handlerum til også at være en del af løsningen.

2   941

Atlass, en sundhedsfremmende tilgang til læring og inklusion

Copingstrategier, Low arousal og stresstransaktioner er nogle af de begreber, der bliver brugt på Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs i daglig tale såvel som praksissammenhænge. Her arbejdes der nemlig med det engelsk specialiserede stressreduktionsprogram ”Atlass”, som er udviklet af de to forskere Michael McMcreadie og Andy McDonnell - et program, der langsomt er ved at vinde indpas i danske specialinstitutioner og skoler. På Pindstrupskolen anvendes Atlass både i skolens egen pædagogiske tilgang såvel som i ekstern konsulentvirke i den almene skole. Men hvad er Atlass, og hvordan kan man arbejde med det i både special- og almen regi? I dette indlæg fortæller udvikler af programmet, Michael McCreadie, om Atlass, og herefter udtaler skoleleder Hans Henrik Dupont sig om, hvordan man har implementeret programmet på Pindstrupskolen.

0   688

Specialisterne

På et DLF-kursus for sprognørder, har vi arbejdet med task-baseret undervisning. Vi har udarbejdet et forløb med fokus på at tale ud fra billeder, tilpasset specialundervisningen.

3   756

HELP-A-FRIEND

Et projekt, som skal gøre samarbejdet mellem lærerstuderende og lærere til en virkelighed.

0   1025

Kan dine elever ikke komme på e17?

Ordblinde elever har ret til at få adgang til elektroniske tekster. Disse tekster ligger i databasen www.e17.dk. E.17 rummer praktisk talt alle skolebøger i alle fag - udover en mængde anden litteratur til både børn og voksne.

0   377

Innovativ og inkluderende undervisning

Innovativ undervisning (INUV) - stedet for aktiv læring - tilbyder undervisning hvor der er et behov. Et tilbud til lærere, konsulenter og institutioner med konkrete bud på inkluderende og differentieret undervisning.

0   385

Skoleskaklærer-uddannelse i København!

Dansk Skoleskak gentager succesen med den 2-dages skoleskaklærer-uddannelse i København. Udenlandske undersøgelser og danske eksperter bakker op om skoleskakidéen, hvor eleverne lærer koncentration ved skakbrættet.

0   348

Selvreguleret læring - en udvej for inklusionsproblematikken?

Den store udgift til specialundervisning af børn med særlige behov strider hårdt imod regeringens og kommunernes målsætning om en inkluderende folkeskole. Derfor er inklusion blevet det nye hurra-ord inden for folkeskoleområdet og dette sætter høje krav til folkeskolelærernes kompetencer. Lærerne skal kunne tage hånd om den enkelte elev og undervisningsdifferentiere i et omfang, så der tages hensyn til alle elevers behov og forudsætninger.

1   488

"Børnehaveskole" med plads til alle

Denne artikel er blevet til på baggrund af, at talehørelærerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har været på institutionsbesøg i Italien i oktober 2011, hvor de bl.a. har besøgt to børnehaveskoler og en skole i provinsen Reggio Emilia. Besøget havde fokus på skriftsprogsudviklingen i børnehaveskolerne og artiklen vil især beskæftige sig med besøget i børnehaveskolerne, som både var meget inspirerende og meget tankevækkende. Skrevet i samarbejde med talehøregruppen af Kaj Floman, Lene Almose Hauberg, Dorte Schlør og Jytte Schmidt

0   545

Skoleskaklærer-uddannelse i Midt- og Nordjylland

Dansk Skoleskaks succesrige skoleskaklærer-uddannelse kommer nu til Aalborg og Herning. Danske eksperter og udenlandske undersøgelser bakker op om skoleskakidéen, der øger elevernes lærings- og koncentrationsevne.

2   420

Alle Børn Kan Lære

Interview om tankerne bag Sofus-metoden. Det er journalist Marie-Louise Hansen, der har interviewet mig i nedenstående artikel

8   691

Uroens kultur

Om hvorfor der er mere uro i nogle klasser end i andre, og hvad man kan gøre ved det

5   441

Farver og symboler hjælper børn i SFO Hedely

Alle børn skal have mulighed for at blive inkluderet i det store fællesskab! Et af målene i SFO Hedely er at skabe tydelige rammer for alle børn, og derfor blev der i efteråret 2011 indledt et samarbejde mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og SFO Hedely.

0   459

Skolernes Skakdag 2013

Skolernes Skakdag fredag den 8. februar 2013 er hjernegymnastikkens svar på Skolernes Motionsdag. På dagen træner eleverne sig selv i at holde fokus og tænke fremad - vigtige evner i al læring.

2   718

Inklusion af mennesker med Downs syndrom i folkeskolen i Danmark – Kan vi?

Artikel inklusion af mennesker med Downs syndrom i folkeskolen skrevet med fokus på hvad jeg mener, der skal til i den danske folkeskole, ud fra den nyeste viden herom, som den blev præsenteret af forskere på Verdenskongressen arrangeret af Down Syndrome Internationale i Sydafrika i august 2012.