Religionsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Religionslærerforeningen.

(3.979 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Religion kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
2   6

Dumpekarakter til Unge Pædagoger

Temanummer om skolens religionsundervisning skyder ved siden af.

0   235

Skal læreren fortælle om sit eget religiøse ståsted?

Man skal tilstræbe objektivitet, men man kan aldrig undervise værdineutralt, siger Sara Kristensen i sit bachelorprojekt. I kristendomskundskab i de ældste klasser kan det for nogle lærere give nye muligheder at fortælle eleverne, hvad de selv tror på, mener hun.

0   235

Bachelor: Elever i modtageklasse skal sluses over i et dansk fællesskab

I modtageklasser ser ikke-danske elever danskere udefra som ’de andre’, men til fodbold for eksempel oplever de at deltage aktivt i et fællesskab. Det skal også ske i skolen, siger Niklas Nielsen i sit bachelorprojekt

0   412

PD: Elever skal skrive sig klogere

Skrivning er mere end blot en motorisk færdighed. Skrivning er en vej til erkendelse, forståelse og læring. Eleverne skal skrive for at lære - og for at blive bevidste og strategiske skrivere, siger Erica Stjernø i sit diplomprojekt.

1   4

Kristendomsundervisning: En politisk kampplads

Netop nu forhandler skoleforligspartierne kristendomskundskab, og De Konservatives kæphest har været at gøre faget obligatorisk for alle og beholde navnet. Tirsdag udsendte partiet en pressemeddelelse om, at det nu ville blive en realitet. Men partierne i rød blok er uenige i den betragtning, skriver Kristeligt Dagblad i dag. Spørgsmålet er nu, om den premature K-udmelding forringer muligheden for at få partiets politik igennem i de kommende forhandlinger.

0   16

Dialog er en disciplin, vi hver især skal tilegne os

Vi skal forstå, at dialog er en relation og ikke en fusion, derfor er formålet med dialog ikke enighed, men at skabe et fælles udgangspunkt for refleksion

0   16

Unge Pædagoger og/eller religion.

Tidsskriftet Unge Pædagoger Nr. 2/2016 har temaet ”Kristendomskundskab – og religionen, der blev væk…”. I blandt artiklerne er der både vildskud og pletskud.

ANMELDELSE
0   59

Portal løfter religionsfaget

Med lanceringen af de nye kulturfagsportaler holder Clio sig i front på det digitale marked. Denne anmeldelse bygger på dagligt arbejde med henholdsvis både de gamle og nye portaler og de forandringer, som har fundet sted på godt og ondt. Mest godt.

2   463

Kristendomskundskab: Så godt som alle elever deltager i undervisningen

Næsten ingen beder om at blive fritaget for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab i folkeskolen, viser en opgørelse fra Undervisningsministeriet.

1   464

Slut med reminiscenserne? - Næppe!

Undervisningsministeren har igen lukket op for forhandlinger om en ophævelse af den uforståelige fritagelsesparagraf i kristendomskundskab, men mon ikke det i lighed med tidligere drukner i vetoer. Dansk Folkeparti nedlægger veto, hvis ændringen kobles sammen med en tiltrængt navneændring af faget, og Socialdemokratiet gør det samme, hvis ikke det kobles med en navneændring.

1   490

Ellen Trane overvejer obligatorisk kristendomskundskab

Undervisningsministeren vil se på mulighederne for at ændre reglerne, så elever ikke længere kan bliver fritaget fra religionsundervisningen i faget kristendomskundskab.

4   497

Lærer: Drop strukturen og undgå marginalisering af elever

Man skal ikke se den enkelte elev som problemet. Det er undervisningen, der ekskluderer de elever, der har problemer. Sådan lyder det fra Michael Lyhne som har arbejdet med inkluderende læringsmiljøer - også i forhold til risikoen for radikalisering.

0   675

Biskop: Kortsigtet målstyring spænder ben for dannelse

Dannelse er en grundlæggende del af at være menneske, som man skal lære allerede som barn, siger Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Han frygter, at målstyring og tests får elever til at tænke for kortsigtet.

2   397

Menneskets natur og et tilbagevendende spørgsmål

Ét indlæg om et tilbagevendende spørgsmål i min undervisning. Nemlig spørgsmålet om hvorfor der findes ondskab? Og om mennesket er ondt eller godt?

0   631

Forsker: Lærere kan ikke være neutrale overfor muslimske elever

Debatten om muslimer fylder så meget, at hverken lærere eller elever kan ignorere den i klassen. ’Muslimske elever’ er blevet en pædagogisk kategori, siger uddannelsesforsker Mette Buchardt.

0   721

Elever danser dommens dag i bevægende religions-undervisning

Hvad kan man egentlig fortælle med kroppen? Og hvordan integrerer man bevægelse i reliogionsundervisning og andre tværfaglige forløb? I 5. klasse danser de med begrebet ”dom”

0   687

Løbende faglig opdatering – en del af det faglige løft

Blogindlægget giver et historisk rids af den problematik, de faglige foreninger har stået i med henblik på oprettelse af fagligt- pædagogiske kurser for faglærerne. Der peges endvidere på løsningsmuligheder fremadrettet.

ANMELDELSE
0   453

Her underviser vi nemlig mennesker i mennesker

Religionsdidaktik gør os lærere det bevidst, vi godt ved, men måske ikke tænker så meget over: At religionsundervisningen i virkeligheden drejer sig om vores syn på os selv som mennesker.

ANMELDELSE
0   497

Syng med: Vi skal alligevel alle sammen dø

Døden er en helt naturlig del af livet - uforklarlig, skræmmende og fascinerende. Her er en god bog om at miste en forælder, om sygdom, om dødens barske realitet og begravelse.