Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks matematiklærerforening.

(6.971 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Matematik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
ANMELDELSE
0   9

Mad about iPad?

I junglen af matematikapps er det godt nu omsider at have fået en stifinder, der med holdninger og i tæt relation til Fælles Mål gør det overskueligt for den enkelte lærer at arbejde kvalificeret med dette digitale område – i det omfang vi også fremover skal det.

0   9

Skal bankerne indoktrinere 31.000 folkeskoleelever 12. - 16. marts 2018?

FinansDanmark arbejder på at gentage opdragelsesmetoderne fra dette års pengeuge i 2018 med 4 tabuer.

2   10

Så skal der diskuteres almendannelse

Så er tiden kommet til at der skal diskuteres dannelse/almendannelse ude på alle landets skoler - på undervisningsministerens opfordring!

1   5

En samtale om dannelse!

Her et lille indkig i 1. dag på Sorø-mødet

4   13

Hvorfor skal skoleungdommen ikke lære om finanskriser?

FinansDanmark kan indoktrinere i pengeugen med undervisning uden advarsler mod kommende finanskriser

0   123

Bachelorer: Der mangler fokus på alsidig udvikling og virkelyst i mange timer

Der skal arbejdes med elevernes kritiske stillingtagen i matematikundervisningen, og det behøvet ikke at forhindre tilegnelse af kundskaber og færdigheder, siger Jeppe Haugaard og Jesper Scholdan i deres bachelorprojekt.

2   11

Så kører skolebussen til Sorø-mødet!

Sorø-mødet afholdes traditionen tro hvert år i starten af august. Her kommer fagpersoner, politikere, interessenter osv. og diskuterer, lærer, lytter og får ny inspiration om vor alles folkeskole. Årets tema er "Dannelse i en global verden" i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne

0   1

Hvad skal Norge lære om innovation og kreativitet fra Danmarks grundskole?

Naturfagkonferansen 2017 har inviteret mig til Oslo. Her skal jeg med udgangspunkt i KlimaZirkus Building Workshop holde et oplæg om innovation og kreativitet i den danske grundskole.

4   102

Læringsmål – proces og resultat

”Det er resultatet, der tæller ”, siger man ofte, men i matematik er det mindst lige så vigtigt at fokusere på processen.

0   156

PD: Mange lærere arbejder ikke bevidst med regnestrategier

De nationale test er tidsspilde, men der findes pædagogiske test, som kan støtte arbejdet med regnestrategier. Vejlederne skal støtte matematiklærernes tilegnelse af nødvendig viden og redskaber, siger Maria Grove i sit diplomprojekt

0   3

GeoGebraMesterSKAB - yderligere info

Materialet til årets konkurrence er nu lagt ud.

0   0

Forsøg: Elever kan inddrages meget mere i dansk og matematik

I et samarbejde mellem Danske Skoleelever, Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet har 265 8.-klasser på forsøgsbasis arbejdet med elevindragelse i dansk og matematik. Resultaterne viser, at eleverne har følt sig meget mere inddraget, og også lærerne er positive. De stærkeste positive effekter har vist sig i danskundervisningen. Forsøget viser dog ingen signifikant effekt på elevernes generelle faglighed, trivsel og samfundsengagement, skriver uvm.dk

0   4

Elevernes sidste skoledag!

Der er fest på skolen, eleverne har sidste skoledag og derefter ferie, men i næste uge rydder lærerne op

0   8

Motiver dine elever til det gentagende træningsarbejde (2)

Kampen imod den manglende motivation til det kedelige træningsarbejde kan vindes med spillet RIGET

ANMELDELSE
0   42

Nyttigt materiale om undervisning i programmering

Materialet bør indgå i undervisningen på enhver læreruddannelse og på skoler, hvor man gerne vil i gang – eller forbedre det, man allerede gør.

0   10

Hvem opfatter vi som de ’gode elever’?

Der er mange normer på spil i enhver klasse. Nogle af disse normer er mere velsete af læreren end andre. Imidlertid er der ikke altid sammenfald mellem lærerens normer og elevernes. Spørgsmålet til debat i denne blog er, hvordan normsammenstød kan påvirke undervisningen og påvirke elevernes oplevelse af mening med undervisningen. Jeg underviser og samtaler meget med Helle Rabøl Hansen, som også har givet inspiration til denne blog.

0   1

Literacy is in the air

Som souschef på Skolen på Duevej på Frederiksberg har Lisbet Kjærgaard været dybt involveret i Tidlig literacy - tidlig numeracy, et 3-årigt projekt der skal udvikle literacy- og numeracypædagogikken i indskolingen på kommunens skoler. Projektet gennemføres i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til Almene Formaal. Centeret mødte Lisbet Kjærgaard til en snak om, hvordan de har arbejdet med projektet på deres skole.

1   13

Er der noget du vil vide?

Har du besøgt de faglige netværk på folkeskolen.dk?

2   6

Prøv det nye website skoletjenesten.dk

Skoletjenesten.dk, en portal som samler åben skole-tilbud fra hele landet, er netop relanceret. Lærere og pædagoger har været med til at teste formatet og søgefunktionerne, så nu bliver det svært at komme uden om denne samling af læringstilbud, når man skal i gang med planlægning af sin undervisning.