(1.734 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   258

Gruppearbejde kræver bevidst lærerfokus på formålet

Der skal arbejdes meget bevidst med gruppedannelsen i madkundskab, og læreren skal hele vejen holde fokus på, at eleverne er aktivt deltagende, siger Laura Vejlgaard i sit bachelorprojekt.

0   255

PD: Der kan bygges meget bedre bro mellem børnehave og skole

Nari Ramvold Laursen har undersøgt samarbejdet mellem pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i sin egen kommune. I sit diplomprojekt fremlægger hun en plan for et samarbejde om sprogforståelse og læsning

0   412

PD: Elever skal skrive sig klogere

Skrivning er mere end blot en motorisk færdighed. Skrivning er en vej til erkendelse, forståelse og læring. Eleverne skal skrive for at lære - og for at blive bevidste og strategiske skrivere, siger Erica Stjernø i sit diplomprojekt.

0   253

Bachelorprojekt: Demokratisk dannelse i praksis

På efterskoler kan eleverne i praksis gøre erfaringer med både at tage stilling og handle, fordi der kan arbejdes med demokratisk dannelser både i undervisning, debatter og samtaler, siger Mathilde Aarup i sit bachelorprojekt.

0   368

Bachelor: Lærere og elever er fanget i kønsopfattelser

Køn er biologisk bestemt, men kønsidentiteten påvirkes i høj grad af den måde, vi sætter ord på vores kønsopfattelser, siger Emilie Lundsgaard i sit bachelorprojekt. Lærere kan arbejde bevidst med at modvirke uheldige konsekvenser

0   241

Hvorfor er der elever, der spænder ben for deres egen læring?

Hvordan hænger elevers tanker sammen med deres faglige præstationer, spørger Rebekka Myrup og Maj Nyled i deres bachelorprojekt. Rækker du hånden op, når du kan svare på spørgsmål, har en mening eller har brug for hjælp, spørger de eleverne.

0   334

Bachelor: Lærere skal reflektere over deres kønsopfattelser

Køn er ikke kun noget biologisk bestemt, der er også noget, vi konstruerer. Derfor er det vigtigt, at lærere og pædagoger er åbne over for elevers forskellige oplevelser af deres eget og andres køn, siger Nanna Bernhard i sit bachelorprojekt.

0   229

Familieklasser kan styrke udsatte elevers selvværd

Det kan være svært at se gode sider ved sig selv, hvis andres fortællinger om én er negative. Men når elev, lærere og pædagoger arbejder sammen i familieklassen, kan de bryde negative mønstre og styrke elevernes selvværd, siger Nadia Bjerknæs i sit bachelorprojekt.

0   266

PD: Matematikkompetencer kan dokumenteres meget bedre

De nationale test viser ikke, hvordan eleverne udvikler alle matematikkompetencer. Men det kan ske, hvis skoleledelse, vejledere og lærere arbejdet sammen og udvikler et fagligt fællesskab, hvor der er fokus på kollegial sparring og elevernes udbytte af undervisningen, siger Mette Højbjerg og Lene Grüner i deres diplomprojekt.

0   253

Det kræver meget at opnå interkulturel kompetence

Eleverne boede hos fremmede familier i Italien. Det gav spændende oplevelser og mod på at kommunikere med hele kroppen. Men ikke alle syntes, at det var rart at prøve så fremmede forhold, fortæller Marie Louise Munck i sit bachelorprojekt.

0   263

Målstyring kan spænde ben for tyskundervisningen

Forskningen kan bidrage med interessant indsigt, men den kan ikke erstatte lærerens dømmekraft, og målstyring kan virke som benspænd for tysklæreren, skriver Trine Lund Krogh i sit bachelorprojekt.

1   245

Spring ud i det internationale, det virker!

Samarbejde med lærere og elever i andre lande giver eleverne oplevelser, de udvikler interkulturelle kompetencer, og de får mod på at kommunikere på fremmedsprog. Og arbejdet kan gøres både billigt og overkommeligt, siger Kim Klose og Vicky Friborg i deres bachelorprojekt.

0   233

Bachelor: Vi skal tænke over de narrativer, vi bruger

Hos én lærer er Simon en glad dreng, der kan og vil, når han mødes rigtigt, og undervisningen er klart struktureret. Hos andre er han en ballademager, der opsøger konflikter. Lærere skal arbejde sammen om en positiv fortælling, som alle kan tage afsæt i, siger Ditte Eriksen i sit bachelorprojekt.

0   344

Bachelor: Der er behov for mere nuancerede billeder af køn i skolen

Cathrine Vestergaard har i sit bachelorprojekt set på udskolingselevers holdninger til de piger og drenge, de ser på YouTube. Drengene har stærke meninger om køn, mens piger er mere rummelige. De billeder kan lærere være med til at nuancere.

0   417

Mundtlighed og åbne opgaver fremmer elevers forståelse

Hvis man skal kunne måle matematikkompetencer, skal man skal vægte mundtlighed, flere svarmuligheder og åbne opgaver. Det betyde nemlig, at eleverne bidrager med deres egne strategier og systematikker, siger Mette Thompson i sit diplomprojekt.

5   254

Piger vil have synlige mål, og drenge kan lide tegn på læring

De har ikke haft fysik/kemi så længe og har heller ikke hørt om målstyring før. Men i 7.a mener eleverne, at de får mere ud af undervisningen, når de arbejder med synlige mål og tegn på læring, fortæller Trine Røge Sund i sit bachelorprojekt.

0   256

Diplomprojekt: Omsorgssvigtede børn rammes dobbelt

Børn visiteres til specialtilbud med en diagnose, men mange af børnene er også omsorgssvigtede. Det betyder, at der er brug for forskellige pædagogiske metoder, skriver Thora Rytter i sit diplomprojekt. Hun forslår, at man i langt højere grad inddrager familierne i arbejdet, end det er tilfældet i dag.

0   227

Minecraft motiverer til at arbejde med matematik

Drenge og piger går forskelligt til computerspil i undervisningen. Men det motiverer at spille Minecraft i matematiktimerne, skriver Christian Dons og Jesper Isen i deres bachelorprojekt.

0   256

Bachelor: Lærerne skal sætte ord på, at de kan noget særligt

Inklusion, der tages ud fra et økonomisk perspektiv, og skolereform, der matcher konkurrencestats-tænkning, sætter lærerne i et krydspres. Derfor må de handle, siger Gitte Jacobsen i sit bachelorprojekt.

3   239

Der er forskel på talblindhed og matematikvanskeligheder

Der skal og kan arbejdes mere fokuseret med undervisning af elever, der har problemer med tal og vanskeligheder i matematik, siger Katrine Nedergaard i sit bachelorprojekt