(1.636 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   825

Sprogudviklingen i skolen isoleres fra hverdagssproget

Skolens arbejde med sproglig udvikling er en fordel for alle elever – især de tosprogede. Men fagsproget i skolen kan udvikles, uden at elevernes hverdagssprog uden for skolen forbedres, advarer Sophie Schou Rasmussen i sit bachelorprojekt.

0   826

Elever opfører sig ikke altid, som der står i teoribøgerne

Hvordan skal jeg arbejde med feedback, når mine praktikoplevelser fortæller mig, at den teori, jeg har lært om elev-elevfeedback, ikke passer med elevernes adfærd, spørger Caroline Rasmussen i sit bachelorprojekt.

2   822

Der skal ikke opstilles mål for læringen, men for undervisningen

Hvordan hænger skolereformens krav om målstyring sammen med, at jeg i musikundervisningen skal fokusere på "glæden ved at udtrykke sig, modet til at turde fejle og evnen til at vælge det særlige", spørger Freja Weisberg Jakobsen i sit bachelorprojekt.

2   828

Undervisnings-differentiering og tætte relationer giver tryghed

Bevidst arbejde med udvikling af et trygt læringsmiljø giver eleverne mod på at deltage aktivt i engelskundervisningen, fortæller Sarah Chris Dideriksen i sit bachelorprojekt.

0   1635

Århus Stiftstidende kalder lærerprofessionspris for fornem

Det er ikke en hvilken som helst pris, der blev uddelt ved prisuddelingen for bedste diplomprojekt ved lærerprofessionen.dk's arrangement tidligere på måneden. Det kan man læse i Århus Stiftstidende, der skriver om Tina Kornbeck Nielsen, som vandt prisen for bedste diplomprojekt. Prisen blev uddelt af forhenværende undervisningsminister Christine Antorini, og med prisen følger en præmie på 10.000 kroner.

0   1663

Bachelorvinder: 
Nye Fælles Mål udfordrer kristendomskundskab

Målene skifter kristendomsfagets dannelse ud med kompetencemål, konkluderer Marie Rytter Møller i sin bachelor.

0   1606

Diplomvinder:
 Samarbejde mellem skole og børnehave løfter elevernes skriftsprog

En masse viden går tabt, når børn tager skridtet fra børnehave til skolen, skriver Tina Kornbeck Nielsen i sit diplomvinderprojekt, der er blevet udpeget som årets bedste diplomprojekt i 2015 af Lærerprofession.dk.

0   1605

Priser til praksisnære projekter

Lærerprofession.dk-priser uddelt for fjerde gang.

0   2045

Formidlingspriser for gode snuble-ord og præcist sprog

Fagbladet Folkeskolen uddelte to formidlingspriser samtidig med lærerprofession.dk-prisuddelingen for de bedste PD-projekter og bachelorprojekter. Priserne gik til Line Maj Wridt og Sarah Roued Thomsen for rigtig god formidling. Præcist sprog, spændende som en krimi og rigtig gode snuble-ord var chefredaktørens begrundelser.

0   2122

Bachelorvinder: De små fag har også stor betydning

Marie Rytter Møller modtog prisen for årets bedste bachelorprojekt ved lærerprofession.dk’s prisoverrækkelse i dag for et fornemt projekt, som undersøger, hvordan Forenklede Fælles Mål udfordrer kristendomsfaget.

0   2063

En sær særpris om køn

Særprisen i år er sær på en meget sær måde – fordi den ikke uddeles, sagde Thorkild Thejsen, projektleder for lærerprofession.dk ved prisuddelingen fredag. Derfor gentages emnet for særprisen - køn - igen til næste år. Der er brug for viden – ikke myter – om køn i skolen, sagde priskomitémedlem, kønssociolog Cecilie Nørgaard.

0   2012

Priser til praksisnære projekter

Sådan kan du stimulere de store elevers læselyst. Sådan kan du støtte dine matematiklærerkolleger. Og sådan kan du styrke de små elevers sprogudvikling. Tre praksisnære diplomprojekter blev præmieret ved lærerprofession.dk's prisfest i dag.

1   1587

Her er de seks bedste på lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk's to dommerkomiteer har nu voteret, og mellem de 20 nominerede bachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter har de valgt de seks opgaver, som på fredag får henholdsvis 1.-,2.- og 3.-priser.

1   1422

From All of Us to All of You

Dannelse versus læringsmål. Nogle gange ligner debatten om mål og undervisning en boksering, hvor der kun er plads til to kombattanter, men ingen dommer. Der bliver ikke givet hånd efter kampen.

2   1629

Ingen særpris for projekter om drenge og piger i år

Lærerprofession.dk skulle have uddelt en særpris til bachelorprojekter og pædagogiske diplomprojekter, der sætter fokus på udfordringer med og handlemuligheder for at give alle elever - både drenge og piger - de bedste muligheder i skolen og uddannelsessystemet. Men sådan kommer det ikke til at gå.

0   1823

Gå i dybden med problemformuleringen til din lærerbachelor

Det vil være til fordel både for de lærerstuderende og for alle, der interesserer sig for pædagogik, hvis der blev arbejdet mere grundigt og dynamisk med bachelorprojekternes problemformuleringer, mener medlemmer af Lærerprofession.dk's priskomite, der bedømmer professionsbachelorprojekter.

18   2710

Faget kristendomskundskab ændres radikalt

I de forenklede Fælles Mål for kristendomskundskab gøres læringsmålstyring til undervisningens udgangspunkt og kompetencer til undervisningens endelige mål, så kristendomskundskab er nu mere et kompetencefag end et dannelsesfag. De nye Fælles Mål begrænser læreprocessens frihed og øger det individuelle fokus. En så radikal ændring i fagets identitet får konsekvenser for praksis, skriver Marie Rytter Møller i sit bachelorprojekt, der er blevet udpeget som årets bedste af Lærerprofession.dk.

0   1936

Tydelige mål for idrætsundervisningen inspirerer idrætstrætte elever

Ved at sætte tydelige mål for, hvad der skal læres, og ved at lærere arbejder sammen om planlægning og evaluering, kan kvaliteten højnes i skolens idrætsundervisning. Og målstyring og dannelse er ikke nødvendigvis modsætninger, siger Natasia Fenger i sit bachelorprojekt, der af Lærerprofession.dk har modtaget 2. prisen som et af årets bedste bachelorprojekter.

3   2006

Masser af gode bachelor- og diplomprojekter at vælge imellem

Lærerprofession.dk har nomineret de projekter, som i år skal dyste om at få fagbladet Folkeskolen og professionshøjskolernes priser for årets bedste pædagogiske afhandlinger fra skoleområdet. Om en uge udvælger to komiteer af forskere og professionsrepræsentanter så de projekter, der skal præmieres.

0   1846

Det kreative presses i skolen

De kreative dimensioner i folkeskolen nedprioriteres, til trods for, at innovation og kreativitet fremhæves både i fagenes formål og i visionerne for Ny Nordisk Skole og selv om for eksempel Andy Hargreaves, Lene Tanggaard og Gert Biesta peger på det nødvendige i det man kunne kalde en bred uddannelsesforståelse, siger Sarah Roued i sit bachelorprojekt om det nye fag håndværk og design, der af Lærerprofession.dk har modtaget 3. prisen som et af årets bedste bachelorprojekter.