(1.544 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   236

Bachelorprojekt om inklusion: Kolding kan, vil Viborg?

Der er stor forskel på, hvordan kommuner arbejder med inklusion, siger Henriette Rasmussen. I sit bachelorprojekt har hun set på, hvor forskelligt to jyske kommuner hjælper sårbare elever.

0   223

Flere lærere skal underrette om børn i udsatte positioner

Mange lærere indberetter ikke udsatte elever, selv om de har skærpet underretningspligt. De er bange for, at deres bekymringer ikke er grund nok. Det bør der gøres noget ved, for problemerne vokser, siger Ina Stentoft i sit bachelorprojekt.

0   218

Sådan kan der arbejdes med bevægelse i indskolingen

Helena Løjborg og Helle Sommerlund har i deres bachelorprojekt undersøgt, hvordan bevægelse kan understøtte elevernes læring og motivation i arbejdet med billedbøger. De afslutter projektet med at skrive et idékatalog om bevægelse i indskolingens fag.

0   215

Samtale fremmer læring - men prioriteres lavt

Skolen har slet ikke fokus på mundtligheds mange muligheder på samme måde som der for eksempel arbejdes med læsestrategier. Hvis lærere sætter fokus på samtalen, kan den blive et værdifuldt redskab for elevernes læring, siger Didde Madsen i sit bachelorprojekt

0   210

Elever vil have forsøg i fysik/kemi

Fysiklærerens teorigennemgang er kedelig, mener mange elever. De vil arbejde praktisk og gennemføre forsøg, fordi det er sjovt, og fordi de mener, at det fremmer deres forståelse af stoffet, fortæller Camilla Hansen i sit bachelorprojekt.

0   211

Skolekulturen gør inklusionsarbejdet vanskeligt

Der kan ikke gives endegyldige svar på, hvordan inklusionen kan lykkes i folkeskolen. Men fagfolk, der er en del af samme professionelle miljø, har tendens til vægte nogle omstændigheder tungere end andre, og det blokerer for løsningerne, siger Anne Baldersbæk i sit bachelorprojekt.

0   917

Prøven i idræt er en håndsrækning til faget

Nu er der fokus på, hvad eleverne skal lære – ikke kun på, hvad de skal lære i idrætstimerne. Det er godt. Men teorien må ikke blive for dominerende i undervisningen, og prøven må ikke blive for styrende, siger Kasper Salling i sit bachelorprojekt. Glæden ved at bevæge sig og spille sammen skal bevares, og eleverne skal stadig have lov til at eksperimentere.

0   840

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

Ved ensidigt at koncentrere sig om intensiv læseundervisning er skolen med til at ekskludere elever med dysleksi. En mere helhedspræget tilgang kan give eleverne nogle kompetencer, så de oplever sig som inkluderede og bedre rustede til at klare udfordringerne uden for skolen, siger Karina Hansen i sit bachelorprojekt.

0   828

Der skal fokus på sundhed i madkundskab

Hvad er der i madpakken? Hvad er forskellen på almindelige boller og ernæringsforbedrede boller? Og hvad har det med demokratisk dannelse og handlekompetence af gøre? Det undersøger Mette Højland i sit bachelorprojekt.

0   828

Vejleder og faglærere skal arbejde sammen om elevernes sproglige udvikling

Samarbejde mellem andetsprogs-vejlederen og faglærerne skal ikke være en ny ekstraopgave, men derimod et fælles udviklingsprojekt, som støtter lærerne i at integrere arbejdet med sproglig udvikling og fagenes indhold, siger Signe Nørholm i sit bachelorprojekt

0   825

Kan elever bevæge sig til større forståelse?

I en 3.-klasse har Emilie Spanget undersøgt sammenhængen mellem fagligt indhold og bevægelse. Er det altid relevant med bevægelsesaktiviteter for alle i undervisningen? spørger hun i sit bachelorprojekt.

0   821

Pisa sætter det skriftlige arbejde i skyggen

Det tager lang tid at få elever til at arbejde skriftligt på nye måder, lyder erfaringerne i Maria Østergaards bachelorprojekt. Men det er vigtigt at arbejde mere bevidst med skriftlig fremstilling, som bliver overskygget af læsning og læseprocesser, mener hun.

0   832

For lidt feltarbejde i geografiundervisningen

Der er gode argumenter for udeundervisning i geografi, men faget har ikke høj prioritet på skolerne, og der er mange forklaringer på, at der foregår alt for lidt feltarbejde, siger Peter Skyldahl Sørensen i sit bachelorprojekt.

0   933

At lære elever selvregulering og at arbejde med it kræver meget af lærerne

Det tager tid at blive fortrolig med nye læringsstrategier, og digitale værktøjer frister elever til at flygte ud på de sociale medier, hvis de oplever, at undervisningen er kedelig, siger Heidi Højen Andersen i sit bachelorprojekt.

2   822

Elever har det svært med elev-elev-feedback

Karakterer motiverer, og feedback fra læreren er godt, siger eleverne. Men elev-elev-feedback siger dem ikke noget, og det tager lang tid til at lære selvregulering, fortæller Kristine Holm i sit bachelorprojekt.

0   838

Drenge kan motiveres til at skrive bedre

Pigerne får højere karakterer for skriftlige fremstillinger, end drengene gør. Og sådan har det altid været. Men når der arbejdes med flere forskellige motivationsformer, rykker det også for drengene. Og samtaler virker bedre end skriftlig feedback, siger Agnethe Sehested Olsen i sit bachelorprojekt.

0   825

Sprogudviklingen i skolen isoleres fra hverdagssproget

Skolens arbejde med sproglig udvikling er en fordel for alle elever – især de tosprogede. Men fagsproget i skolen kan udvikles, uden at elevernes hverdagssprog uden for skolen forbedres, advarer Sophie Schou Rasmussen i sit bachelorprojekt.

0   826

Elever opfører sig ikke altid, som der står i teoribøgerne

Hvordan skal jeg arbejde med feedback, når mine praktikoplevelser fortæller mig, at den teori, jeg har lært om elev-elevfeedback, ikke passer med elevernes adfærd, spørger Caroline Rasmussen i sit bachelorprojekt.

2   820

Der skal ikke opstilles mål for læringen, men for undervisningen

Hvordan hænger skolereformens krav om målstyring sammen med, at jeg i musikundervisningen skal fokusere på "glæden ved at udtrykke sig, modet til at turde fejle og evnen til at vælge det særlige", spørger Freja Weisberg Jakobsen i sit bachelorprojekt.

2   828

Undervisnings-differentiering og tætte relationer giver tryghed

Bevidst arbejde med udvikling af et trygt læringsmiljø giver eleverne mod på at deltage aktivt i engelskundervisningen, fortæller Sarah Chris Dideriksen i sit bachelorprojekt.