(1.734 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   120

Bachelor: Både målstyret og ikke-målstyret undervisning har svagheder

Lærerne skal klædes fagligt meget bedre på til at målstyre historieundervisningen, siger Frederikke Schødts i sit bachelorprojekt.

0   127

Bachelor: Elever skal selv kunne vælge læsestrategi

Ved at lade eleverne formulere egne mål for tekstlæsningen, kommer deres læring i centrum, siger Sussie Skjødt i sit bachelorprojekt

0   112

Bachelorer: Der skal fokus på begrebsforståelsen i matematik

Matematikundervisning i det flerstemmige klasserum lægger op til at bruge begrebskort, så der kan arbejdes med elevernes forståelse af begreber, siger Aske Elgaard Christensen og Camilla Simonsen i deres bachelorprojekt.

0   114

Bachelor: Brug det, der duer

Diagnosticering af elevers vanskeligheder kan virke stigmatiserende, advarer Jørgen Kjærsig i sit bachelorprojekt

0   114

Bachelor: Virkelighedsnære opgaver motiverer

Matematikopgaver, som eleverne kan relatere sig til, virker motiverende og rykker klassens sociale normer. Men man skal være forberedt på modstand undervejs, siger Jacob Gram

0   117

Bachelor: I problemregning kan problemet være teksten

I grænselandet kan tosprogede elever have store problemer med at forstå testerne i matematikopgaverne, både ham, der taler tysk hjemme, og hende, der taler thailandsk i hjemmet, fortæller Tina Laurberg

1   120

Bachelor: Tosprogedes ordblindhed opdages ikke

Mange lærere er ikke klædt fagligt på til at opdage tosprogede elevers dysleksi, de er ikke uddannet til at undervise dem, og den nye læreruddannelse forværrer problemet, siger Nadja Lundby

0   115

Bachelor: Vend undervisningen på hovedet en del af tiden

Videoforberedelse hjemme kan give bedre undervisningsresultater i klassen, siger Marie Schou, som har undersøgt Flipped Classroom-metoden

0   119

Bachelor: Skolen fastlåser den søde pige og den stærke dreng

Elever går meget op i ikke at blive adskilt fra det, de fleste forstår som en ”rigtig” pige eller en ”rigtig” dreng, og lærere og læremidler er med til at fastholde den kønnede skole, siger Anna Windfeld.

0   111

PD: Svagtseende og blinde teenagere trives ikke i skolen

Ofte er skolestarten ikke problematisk for blinde og svagtseende, men trods støtte trives de ikke i teenageårene. De er ikke en del af fællesskabet, de mangler venner og går fagligt i stå, siger Rikke Hammer i sit PD-projekt.

0   123

PD: "Er tiden slut, når den er gået?"

Skolen abstrakte tidsopfattelse gør hverdagen meget svær for elever, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse, siger Janus Lybro i sit diplomprojekt, hvor han argumenterer for at se psykologisk på tiden i skolen.

0   123

Bachelorer: Der mangler fokus på alsidig udvikling og virkelyst i mange timer

Der skal arbejdes med elevernes kritiske stillingtagen i matematikundervisningen, og det behøvet ikke at forhindre tilegnelse af kundskaber og færdigheder, siger Jeppe Haugaard og Jesper Scholdan i deres bachelorprojekt.

0   138

Bachelorer: Kortsigtede og tydelige mål har positiv effekt på elevers motivation

Både elev- og undervisningsdifferentiering kan støtte idrætsusikre elevers motivation og læring. Synlige læringsmål og individuel feedback kan give dem retning for deres arbejde, skriver Nina Brinch-Vilhelmsen og Lasse Meistrup i deres bachelorprojekt.

0   140

PD: Bevægelsesvejlederen skal arbejde for at ændre skolekulturen

God vejledning giver læreren ejerskab til de nye aktiviteter, siger Stine Falch Grinderslev i sit diplomprojekt.

0   143

PD: Lærerne skal arbejde bevidst med lærer-elevrelationen

Som inklusionsvejleder får Kristine Mygind henvist mange elever, der føler, at de ikke kan leve op til omgivelsernes krav. Når deres selvopfattelse skal opbygges, er relationsarbejdet vigtigt, siger hun i sit diplomprojekt

0   156

PD: Mange lærere arbejder ikke bevidst med regnestrategier

De nationale test er tidsspilde, men der findes pædagogiske test, som kan støtte arbejdet med regnestrategier. Vejlederne skal støtte matematiklærernes tilegnelse af nødvendig viden og redskaber, siger Maria Grove i sit diplomprojekt

9   179

Bachelor: Grammatik fylder for meget i tysk

Mange elever gider ikke faget tysk, men det kan der gøres noget ved, siger Lina Riis Lundgaard i sit bachelorprojekt. Eleverne skal motiveres gennem succesoplevelser, og grammatik skal bruges i en konkret kontekst og være sjov.

0   157

Bachelor: Mundtlighed skal styrke den demokratiske dannelse

Der er brug for mere plads til mundtlighed i danskundervisningen, men vær opmærksom på, at kammeratfeedback kan have negative konsekvenser, siger Niclas Sørensen i sit bachelorprojekt.

2   295

PD: Giv skoler resurser efter socioøkonomiske kriterier

Elever med barske opvækstbetingelser skal og kan hjælpes til at klare faglige og sociale udfordringer. Relationen mellem elev og lærer er vigtig, for at udsatte elever kan udvikle selvtillid og gåpåmod. Men der er brug for ændringer, som skolen ikke kan klare alene, siger Anne Blak

4   293

PD: Vær bevidste om jeres sprog

Kommunikation og sprog giver skolens fællesskaberne mening. Relationerne mellem de professionelle og eleverne er afgørende for at realisere et inkluderende fællesskab. Fællesskaberne er mangfoldige i skolen, siger Pernille Karlsson i sit pædagogiske diplomprojekt