(1.548 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   304

PD: Gode relationer mellem elev og lærer er afgørende

Det gensidige forhold mellem elev og lærer - og ikke den konkrete metode - er afgørende, når unge i udsatte positioner skal udvikle tro på, at de er noget værd i fællesskabet, siger Ditte Matthiesen i sit diplomprojekt

0   181

Bachelor: It kan motivere elever, men tager tid

Fælles Mål siger, at der skal bruges it i undervisningen. Men Undervisningsministeriets vejledende model hjælper ikke lærerne med at vurdere nye værktøjer og digitale læremidler, og tiden er knap, siger Camilla Mehl i sit bachelorprojekt

0   201

Bachelor: Elever skal lære at forstå egne og andres følelser

Evnen til mentalisering handler om at forstå følelser og handlinger, sætte ord på følelser og reaktioner, så man bliver bedre til at indgå meningsfuldt i et fællesskab og føle sig set, hørt og forstået, siger Lise Jørgensen i sit bachelorprojekt

0   360

Tre projekter indstillet til særpris om køn

Sidste år lykkedes det ikke, fordi ingen af de nominerede projekter beskæftigede sig med emnet, men i år er der tre projekter indstillet til Lærerprofession.dk's særpris til et bachelor- eller diplomprojekt, der beskæftiger sig med køn

0   146

Bachelor: Støtteundervisning uden forbindelse med den almene undervisning er ikke nok

Lærere i den almene undervisning og støttecentre skal arbejde tæt sammen, så elever, der får støtte, undgår at udvikle negative oplevelser af at være nogen, der ikke kan og som man ikke regner med, siger Søren Smitt Larsen i sit bachelorprojekt

0   182

Bachelor: Sæt ind mod digital mobning

Lærere og pædagoger ser ikke, hvad børn og unge bliver udsat for, det giver en professionel usikkerhed, så de ikke sætter ind. Men der kan og skal handles, siger Eva Trautner Beck i sit bachelorprojekt

0   145

Bachelor: Biologiundervisning skal vise eleverne handlemuligheder

Undervisning, der nøjes med at konstatere, at verden er fyldt med problemer, risikerer at gøre mere skade end gavn. Man må skabe rum for, at eleverne i fællesskab lærer at forholde sig til og handle i forhold til interessekonflikter, siger Benjamin Nørgaard.

0   130

Bachelor: Professionelle lærerskøn og helhedstænkning hjælper elever med ADHD

Flere og flere børn med diagnosen ADHD og ASF bliver behandlet med Ritalin. Lærerne er ikke afvisende, men noget skeptiske. De understreger, at det vigtigt altid at se på det enkelte barn og at kunne vurdere konkret og professionelt, fortæller Rasmus Øst Birkkjær i sit bachelorprojekt.

0   131

Bachelor: Matematik er et dannelsesfag

Når elever får lov til at undersøge ægte problemer kan tilegnelse af kundskaber og færdigheder gå hånd i hånd med almen udvikling. Men målstyring af undervisningen kan ødelægge dannelsen, siger Vikki Weigelt Pedersen i sit bachelorprojekt

0   129

Bachelor: Succesoplevelser kan give personlige og faglige sejre

Når relationerne er gode, og eleverne oplever succes og fællesskab, kan der også stilles faglige krav. Faglighed og alsidig udvikling bliver hinandens forudsætninger frem for hinandens modsætninger, siger Mathilde Mikkelsen i sit bachelorprojekt.

0   125

Bachelor: Brug det eleverne allerede kan i modtageklassen

Efter 18 måneders arbejde, observation, interview og videooptagelser i en modtageklasse har Michelle Gaml i sit bachelorprojekt udarbejdet 11 forslag til arbejdet med at lære eleverne at forstå, tale, læse og skrive dansk

0   126

Bachelor: Elever med angst skal have hjælp

Fem procent af eleverne udvikler alvorlig angst. Alligevel negligeres problemet i læreruddannelsen og i skolen. Det kan og skal der gøres noget ved, siger Jacob Persson i sit bachelorprojekt.

0   123

Bachelor: Læreren må ikke melde sig ud, når en ekstern ekspert underviser

Det fremmer ikke nødvendigvis elevernes læring bare at tage ud på et naturfagscenter. Læreren skal bygge bro, og det er den undervisningssammenhæng, hun sætter besøget ind i, der har betydning, siger Vicky Nørtoft i sit bachelorprojekt.

0   119

Når innovation og entreprenørskab bliver konkret

Konkrete projekter, hvor opgaverne stilles af virksomheder og organisationer får eleverne til at tage ansvar og giver lyst til at lære, fortæller Marie Fjeldgren i sit bachelorprojekt, hvor hun har set på håndværk og design på en efterskole.

0   120

På café med Kant, Honneth og specialklassen

For nogle specialklaseelever kan det være en stor udfordring selv at skulle tage bussen eller at gå på café. Men myndighed og selvtillid kan trænes, siger Mia Mai Duus i sit bachelorprojekt med afsæt i ’jeg kan’-metoden og positiv psykologi.

0   123

Skal læreren fortælle om sit eget religiøse ståsted?

Man skal tilstræbe objektivitet, men man kan aldrig undervise værdineutralt, siger Sara Kristensen i sit bachelorprojekt. I kristendomskundskab i de ældste klasser kan det for nogle lærere give nye muligheder at fortælle eleverne, hvad de selv tror på, mener hun.

1   156

Bachelor: Skole-hjem-samtalen er mere monolog end dialog

Det hedder samtale, men i 21 undersøgte skole-hjem-samtaler brugte lærerne i gennemsnit mere end 11 minutter af det afsatte kvarter. Og åbne spørgsmål til elev og forældre var nærmest fraværende, viser Maria Dalgas i sit bachelorprojekt

0   130

Bachelor: Elever i modtageklasse skal sluses over i et dansk fællesskab

I modtageklasser ser ikke-danske elever danskere udefra som ’de andre’, men til fodbold for eksempel oplever de at deltage aktivt i et fællesskab. Det skal også ske i skolen, siger Niklas Nielsen i sit bachelorprojekt

0   175

Gruppearbejde kræver bevidst lærerfokus på formålet

Der skal arbejdes meget bevidst med gruppedannelsen i madkundskab, og læreren skal hele vejen holde fokus på, at eleverne er aktivt deltagende, siger Laura Vejlgaard i sit bachelorprojekt.

0   206

PD: Der kan bygges meget bedre bro mellem børnehave og skole

Nari Ramvold Laursen har undersøgt samarbejdet mellem pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i sin egen kommune. I sit diplomprojekt fremlægger hun en plan for et samarbejde om sprogforståelse og læsning