De bedste professionsbachelor- og pædagogiske diplomprojekter

 

 

Læs mere om de faglige netværk
1.753 andre er allerede tilmeldt

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   233

Diplomprojekter med F-faktor

De fremmeste diplomprojekter fra lærerverdenen har simpelthen F-faktor! Det mener uddannelsesforsker Nikolaj Elf, der netop har været med til at finde de projekter, der om kort tid får Lærerprofession.dk's vinderpriser.

1   115

PD: Der er mange forklaringer på høj segregering

Skolekulturen skal ændres, der skal samarbejdes på tværs og procedurer skal følges, hvis inklusionen skal lykkes bedre, siger Ulla Feldthusen

0   135

PD: Elevsamtalen skal handle om andet end læring og skole

En god lærer-elev-relation kan betyde, at læreren kan forså, hvad der er vigtigt i elevens liv. Det kan være afgørende for, at læreren kan hjælpe eleven til at få noget godt ud af skolegangen, siger Margit Sejer og foreslår en samtalemodel med fokus på barnets livsverden

0   230

PD: Svagtseende og blinde teenagere trives ikke i skolen

Ofte er skolestarten ikke problematisk for blinde og svagtseende, men trods støtte trives de ikke i teenageårene. De er ikke en del af fællesskabet, de mangler venner og går fagligt i stå, siger Rikke Hammer i sit PD-projekt.

0   236

PD: "Er tiden slut, når den er gået?"

Skolen abstrakte tidsopfattelse gør hverdagen meget svær for elever, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse, siger Janus Lybro i sit diplomprojekt, hvor han argumenterer for at se psykologisk på tiden i skolen.

0   160

PD: Bevægelsesvejlederen skal arbejde for at ændre skolekulturen

God vejledning giver læreren ejerskab til de nye aktiviteter, siger Stine Falch Grinderslev i sit diplomprojekt.

0   173

PD: Lærerne skal arbejde bevidst med lærer-elevrelationen

Som inklusionsvejleder får Kristine Mygind henvist mange elever, der føler, at de ikke kan leve op til omgivelsernes krav. Når deres selvopfattelse skal opbygges, er relationsarbejdet vigtigt, siger hun i sit diplomprojekt

0   271

PD: Mange lærere arbejder ikke bevidst med regnestrategier

De nationale test er tidsspilde, men der findes pædagogiske test, som kan støtte arbejdet med regnestrategier. Vejlederne skal støtte matematiklærernes tilegnelse af nødvendig viden og redskaber, siger Maria Grove i sit diplomprojekt

2   295

PD: Giv skoler resurser efter socioøkonomiske kriterier

Elever med barske opvækstbetingelser skal og kan hjælpes til at klare faglige og sociale udfordringer. Relationen mellem elev og lærer er vigtig, for at udsatte elever kan udvikle selvtillid og gåpåmod. Men der er brug for ændringer, som skolen ikke kan klare alene, siger Anne Blak

4   293

PD: Vær bevidste om jeres sprog

Kommunikation og sprog giver skolens fællesskaberne mening. Relationerne mellem de professionelle og eleverne er afgørende for at realisere et inkluderende fællesskab. Fællesskaberne er mangfoldige i skolen, siger Pernille Karlsson i sit pædagogiske diplomprojekt

0   299

PD: Fortæl hvorfor I vil ændre noget og gå i dialog med forældrene

Skolen presses udefra, men det dur ikke blot at stritte imod – eller uden videre at give efter. Stil de rigtige spørgsmål til begrundelserne for ny praksis og organisatoriske ændringer – og gå i tæt dialog med alle interessenter, siger Jens Kristian Lund i sit pædagogiske diplomprojekt

0   318

PD: Alle elever, der har vanskeligheder med læseforståelsen, kan hjælpes

Udskolingslever, der har vanskeligheder med læseforståelse, kan hjælpes ved at tilbyde dem korte intensive forløb i små grupper. Men inden det sker, er vigtigt at teste typen og omfanget af deres vanskeligheder, siger Stine Eliasson i sit pædagogiske diplomprojekt.

2   327

PD: Samtaler og godt fællesskab støtter elever med autisme

Eleverne med autismespektrumforstyrrelser kan opleves nørdede, når de fokuserer på detaljer, men narrative samtaler kan hjælpe dem, så de bedre kan agere i sociale sammenhænge og uddannelsesforløb, viser Lone Vinthers PD-projekt.

0   372

PD: Gode relationer mellem elev og lærer er afgørende

Det gensidige forhold mellem elev og lærer - og ikke den konkrete metode - er afgørende, når unge i udsatte positioner skal udvikle tro på, at de er noget værd i fællesskabet, siger Ditte Matthiesen i sit diplomprojekt

0   255

PD: Der kan bygges meget bedre bro mellem børnehave og skole

Nari Ramvold Laursen har undersøgt samarbejdet mellem pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i sin egen kommune. I sit diplomprojekt fremlægger hun en plan for et samarbejde om sprogforståelse og læsning

0   413

PD: Elever skal skrive sig klogere

Skrivning er mere end blot en motorisk færdighed. Skrivning er en vej til erkendelse, forståelse og læring. Eleverne skal skrive for at lære - og for at blive bevidste og strategiske skrivere, siger Erica Stjernø i sit diplomprojekt.

0   266

PD: Matematikkompetencer kan dokumenteres meget bedre

De nationale test viser ikke, hvordan eleverne udvikler alle matematikkompetencer. Men det kan ske, hvis skoleledelse, vejledere og lærere arbejdet sammen og udvikler et fagligt fællesskab, hvor der er fokus på kollegial sparring og elevernes udbytte af undervisningen, siger Mette Højbjerg og Lene Grüner i deres diplomprojekt.

0   417

Mundtlighed og åbne opgaver fremmer elevers forståelse

Hvis man skal kunne måle matematikkompetencer, skal man skal vægte mundtlighed, flere svarmuligheder og åbne opgaver. Det betyde nemlig, at eleverne bidrager med deres egne strategier og systematikker, siger Mette Thompson i sit diplomprojekt.

0   256

Diplomprojekt: Omsorgssvigtede børn rammes dobbelt

Børn visiteres til specialtilbud med en diagnose, men mange af børnene er også omsorgssvigtede. Det betyder, at der er brug for forskellige pædagogiske metoder, skriver Thora Rytter i sit diplomprojekt. Hun forslår, at man i langt højere grad inddrager familierne i arbejdet, end det er tilfældet i dag.

0   271

PD-projekt: Skolen er for hele livet – ikke kun arbejdslivet

Trivsel og motivation til læring indgår i et dialektisk forhold, og 12-talspigen, den umodne dreng og den fagligt svage elev har brug for noget forskelligt, siger Rikke Lambæk og Mette Munthe i deres pædagogiske diplomprojekt. Fx vedholdenhed, selvkontrol og selvtillid skal ligestilles med faglige fremskridt.