(1.643 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
2   267

PD: Giv skoler resurser efter socioøkonomiske kriterier

Elever med barske opvækstbetingelser skal og kan hjælpes til at klare faglige og sociale udfordringer. Relationen mellem elev og lærer er vigtig, for at udsatte elever kan udvikle selvtillid og gåpåmod. Men der er brug for ændringer, som skolen ikke kan klare alene, siger Anne Blak

4   275

PD: Vær bevidste om jeres sprog

Kommunikation og sprog giver skolens fællesskaberne mening. Relationerne mellem de professionelle og eleverne er afgørende for at realisere et inkluderende fællesskab. Fællesskaberne er mangfoldige i skolen, siger Pernille Karlsson i sit pædagogiske diplomprojekt

0   274

PD: Fortæl hvorfor I vil ændre noget og gå i dialog med forældrene

Skolen presses udefra, men det dur ikke blot at stritte imod – eller uden videre at give efter. Stil de rigtige spørgsmål til begrundelserne for ny praksis og organisatoriske ændringer – og gå i tæt dialog med alle interessenter, siger Jens Kristian Lund i sit pædagogiske diplomprojekt

0   294

PD: Alle elever, der har vanskeligheder med læseforståelsen, kan hjælpes

Udskolingslever, der har vanskeligheder med læseforståelse, kan hjælpes ved at tilbyde dem korte intensive forløb i små grupper. Men inden det sker, er vigtigt at teste typen og omfanget af deres vanskeligheder, siger Stine Eliasson i sit pædagogiske diplomprojekt.

2   302

PD: Samtaler og godt fællesskab støtter elever med autisme

Eleverne med autismespektrumforstyrrelser kan opleves nørdede, når de fokuserer på detaljer, men narrative samtaler kan hjælpe dem, så de bedre kan agere i sociale sammenhænge og uddannelsesforløb, viser Lone Vinthers PD-projekt.

0   369

PD: Gode relationer mellem elev og lærer er afgørende

Det gensidige forhold mellem elev og lærer - og ikke den konkrete metode - er afgørende, når unge i udsatte positioner skal udvikle tro på, at de er noget værd i fællesskabet, siger Ditte Matthiesen i sit diplomprojekt

0   253

PD: Der kan bygges meget bedre bro mellem børnehave og skole

Nari Ramvold Laursen har undersøgt samarbejdet mellem pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i sin egen kommune. I sit diplomprojekt fremlægger hun en plan for et samarbejde om sprogforståelse og læsning

0   410

PD: Elever skal skrive sig klogere

Skrivning er mere end blot en motorisk færdighed. Skrivning er en vej til erkendelse, forståelse og læring. Eleverne skal skrive for at lære - og for at blive bevidste og strategiske skrivere, siger Erica Stjernø i sit diplomprojekt.

0   265

PD: Matematikkompetencer kan dokumenteres meget bedre

De nationale test viser ikke, hvordan eleverne udvikler alle matematikkompetencer. Men det kan ske, hvis skoleledelse, vejledere og lærere arbejdet sammen og udvikler et fagligt fællesskab, hvor der er fokus på kollegial sparring og elevernes udbytte af undervisningen, siger Mette Højbjerg og Lene Grüner i deres diplomprojekt.

0   416

Mundtlighed og åbne opgaver fremmer elevers forståelse

Hvis man skal kunne måle matematikkompetencer, skal man skal vægte mundtlighed, flere svarmuligheder og åbne opgaver. Det betyde nemlig, at eleverne bidrager med deres egne strategier og systematikker, siger Mette Thompson i sit diplomprojekt.

0   255

Diplomprojekt: Omsorgssvigtede børn rammes dobbelt

Børn visiteres til specialtilbud med en diagnose, men mange af børnene er også omsorgssvigtede. Det betyder, at der er brug for forskellige pædagogiske metoder, skriver Thora Rytter i sit diplomprojekt. Hun forslår, at man i langt højere grad inddrager familierne i arbejdet, end det er tilfældet i dag.

0   270

PD-projekt: Skolen er for hele livet – ikke kun arbejdslivet

Trivsel og motivation til læring indgår i et dialektisk forhold, og 12-talspigen, den umodne dreng og den fagligt svage elev har brug for noget forskelligt, siger Rikke Lambæk og Mette Munthe i deres pædagogiske diplomprojekt. Fx vedholdenhed, selvkontrol og selvtillid skal ligestilles med faglige fremskridt.

0   1635

Århus Stiftstidende kalder lærerprofessionspris for fornem

Det er ikke en hvilken som helst pris, der blev uddelt ved prisuddelingen for bedste diplomprojekt ved lærerprofessionen.dk's arrangement tidligere på måneden. Det kan man læse i Århus Stiftstidende, der skriver om Tina Kornbeck Nielsen, som vandt prisen for bedste diplomprojekt. Prisen blev uddelt af forhenværende undervisningsminister Christine Antorini, og med prisen følger en præmie på 10.000 kroner.

0   3368

PD: Børnehave, skole og forældre skal arbejde sammen om børns skriftsprog

Det er vigtigt, at dagtilbud og skole arbejder tæt sammen om børnenes skriftsproglige udvikling, siger Tina Kornbeck Nielsen i sit pædagogiske diplomprojekt. Pædagogers og læreres forskellige professionsopfattelser og kulturer kan være en barriere for samarbejdet. Derfor skal der aftales faste procedurer.

0   1891

PD: Vejlederen skal frustrere kolleger til at målstyre undervisningen

Mål- og læringsstyret matematikundervisning har positiv effekt for alle elever, men især elever i matematikvanskeligheder profiterer af undervisning med klare mål, skriver Line Maj Wridt i sit pædagogiske diplomprojekt, der har modtaget 3. prisen for et af årets bedste bachelorprojekter i 2015.

0   1008

PD: Fjern uinspirerende, gamle og kedeligt udseende bøger fra læringscentret

Mange elever i udskolingen dropper bøgerne. Vi skal fortælle dem, hvor vigtigt det er at læse. Men vi skal også motivere dem ved at anerkende, at de har en anden holdning til læsning og medier. Og ved at gøre skolens læringscenter til et inspirerende sted, hvor der sker en masse spændende. Vi må skabe en generation, hvor det at læse giver street credit, siger Helle Damgaard i sit diplomprojekt, der har modtaget Lærerprofession.dk´s 2. pris for at være et af årets bedste diplomprojekter.

0   891

PD: Livsduelighed handler om at have evnen til at få succes på trods af modgang

Livsduelige børn formår, ligesom legetøjet tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen – selvom de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab’. Det skal elever på Social- og Sundhedsskolerne også lære, skriver Lars Chouhan i sit diplomprojekt.

5   2101

PD om inklusion: Barnet er ikke kun elev i skolens læringskontekst

Det er mange forhold i elevernes liv, som skolens lærere og pædagoger ikke har indflydelse på. Men det er en forudsætning, for at inklusionsarbejdet kan lykkes, at de kender de forskellige sammenhænge, som barnet indgår i og er påvirket af, og det er vigtigt, at forældrene bliver myndige aktører i processen, skriver Line Kortsen og Rikke Juhl Larsen i deres pædagogiske diplomprojekt.

1   1505

PD: Skal skolen investere i børn med særlige forudsætninger?

For børn med særlige forudsætninger kan det være dræbende for motivationen, at de ikke får lov til at fordybe sig på områder, hvor de viser potentiale og interesse, skriver Charlotte Rasmussen i sit pædagogiske diplomprojekt. Det bør derfor undersøges, om disse børn og samfundet kan få gavn af at ”specialisere sig med en mere homogen gruppe med samme interesser og forudsætninger”, foreslår hun.

98   6497

PD: Mindfulness kan hjælpe elever med ADHD

Skolereform, lang skoledag og integration stresser elever med opmærksomhedsforstyrrelser, men de kan hjælpes med meditation, siger Flemming Platz i sit pædagogiske diplomprojekt, hvor han giver en række handleanvisninger til lærere, der vil arbejde med mindfulness