De bedste professionsbachelor- og pædagogiske diplomprojekter

 

 

Læs mere om de faglige netværk
1.753 andre er allerede tilmeldt

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   132

Bachelor: Hvorfor ikke bare kalde det for samleje?

En del muslimske elever bliver hjemme, når klassen har seksualundervisning, og nogle forældre støtter deres børns udeblivelse ud fra en forkert opfattelse af, hvad undervisningen indebærer, fortæller Samira El Bouhari. Derfor er det vigtigt at samarbejde med forældrene, mener hun.

0   135

Bachelor: MinUddannelse overinformerer forældre

Regering, KL og regionerne lægger op til, at forældre og skole skal kommunikere mere digitalt. Men der er forældre og lærere, der er skeptiske. MinUddannelse fokuserer snævert på læring. Hvorfor hedder den ikke MinDannelse eller måske VoresDannelse, spørger Charlotte Beyer.

0   134

Bachelorer: Lær innovativ tænkning gennem programmering

Resultatet er ikke det vigtigste, når elever programmerer i fysik/kemi, siger Helle Vibeke Nørgaard og Cecilie Maria Nielsen. "Det vigtige er, at eleverne gennem arbejdsprocessen får sat gang i innovative tankeprocesser og refleksioner".

0   131

Bachelor: Tilegnelse af interkulturelle kompetencer kræver holdningsarbejde

Det er udfordrende at støtte og evaluere elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer, fordi der er tale om en affektiv og moralsk udvikling, siger Pi Hardis

0   132

Bachelor: Lærebog og fagportal indeholder for svære tekster

Både et- og flersprogede elever har problemer med teksterne i fysik/kemi-timerne. Men der er store individuelle forskelle, siger Mette Marie Mohr

0   126

Bachelor: Flow gennem orienteringsløb

Skolens dannelse kan ikke måles, men flow kan bruges som en indikator for, om der grobund for læring, trivsel og udvikling", siger Emma Klingenberg efter et projekt med orienteringsløb i 5.klasse.

0   136

Bachelor: Skolens dannelsesopgave er presset

Politikere og skolefolk taler forbi hinanden, men også lærere opfatter dannelse og målstyring forskelligt, siger Lisa Gaardboe. Der er brug for et fælles sprog og en gensidig bestræbelse på at kommunikere klart, mener hun.

0   313

Bachelor: Når læreren er fremmedsproget

Læreren skal være parat til at undersøge det, eleverne bringer i spil, kunne improvisere og vise, hvordan elevernes hverdagsviden kan bruges fagligt, siger Gry Damgaard, som har været i praktik i Færøerne.

0   194

Bachelor: Se på eleverne og lyt til dem

Lærerens relationskompetence har stor betydning for, om klassen kan blive et trygt læringsfælleskab, hvor eleverne oplever, at der er plads til den enkelte, siger Mette Line Holm.

0   319

Bachelor: Et fag med uudnyttet potentiale

Idræt er nu et prøvefag, men det er ikke nok til at hæve fagets status. Skoleledelse og idrætslærere må arbejde sammen om at ændre kulturen, siger Amalie Rasmussen.

0   309

Bachelor: Arbejder I fællesfagligt eller flerfagligt?

Nogle lærere tror, at de arbejder fællesfagligt i naturfagene, men de arbejder faktisk parallel i de tre fag, siger Jonas Jensen

0   142

Bachelor: Der skal mere fokus på elevers arbejde med skriftsprog

Der er god hjælp at hente i den australske genrepædagogik, The Teaching Learning Cycle, siger Henriette Lundum.

0   129

Bachelorer: Bevæg jer væk fra stress

Selv om motion og bevægelse kan modvirke stress, bruges det for lidt i skolen, mener Camilla Pedersen og Helle Bergholt.

1   150

Bachelorer: Der er forskel på det, lærerne gerne vil, og det de gør

Danskfagets dannelsesopgave, og kravet om, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan, giver lærerne store udfordringer, siger Ann Holtze og Nadia Portz.

0   105

Bachelor: Hvorfor skal vi have kristendomskundskab?

Undervisningen i kristendomskundskab er ensformig, mener en del elever i 9.klasse. Men de hungrer efter viden om andre religioner og livsanskuelser, siger Andreas Bech-Larsen.

0   123

Bachelor: Religion giver perspektiv, dansk giver kompetencer

I faget religion oplever elever meningsforhandlinger og vil vide mere. I dansk oplever de at gøre, at kunne, at vide, at ville og at være noget, fortæller Marlene Lillebæk

0   116

Bachelorer: Hvilken kultur og hvilken danskhed?

Undervisningen i historie er gammeldags, og det er svært at sikre den enkelte elevs dannelse, siger Ajla Balicevac og Kristoffer Palmqvist

0   130

Bachelor: Modtagelsesklasse eller almindelig klasse - vi ved ikke nok

Der er brug for forskning om, hvordan det går nyankomne tosprogede elever, der sættes modtagelsesklasser, og elever, der kommer direkte i en almindelig klasse, siger Anna Magnussen

0   133

Bachelorer: Undervisningen i læsning skal fortsætte efter begynderundervisningen

Elever har brug for systematisk læsetræning på mellemtrinnet, og det er muligt med projekter som Læseflow, siger Debbie Holm og Freja Wennerwald

7   169

Bachelorer: Turboforløb er uden langtidsvirkning for de dygtige

Lige efter et interventionsforløb med 'højt- og lavtflyvende' elever blev der målt signifikante forbedringer hos højtpræsterende elever i 2.klasse i matematik. Men i 4.klasse kan der ikke findes vedvarende forbedringer, viser Cecilie Carlsen og Tobias Kjelgaard i deres bachelorprojekt.