(1.734 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Lærerprofession.dk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   34

Bachelorer: Læseundervisningen skal fortsætte efter begynderundervisningen

Elever har brug for systematisk læsetræning på mellemtrinnet, og det er muligt med projekter som Læseflow, siger Debbie Holm og Freja Wennerwald

2   69

Bachelorer: Turboforløb er uden langtidsvirkning for de dygtige

Lige efter et interventionsforløb med 'højt- og lavtflyvende' elever blev der målt signifikante forbedringer hos højtpræsterende elever i 2.klasse i matematik. Men i 4.klasse kan der ikke findes vedvarende forbedringer, viser Cecilie Carlsen og Tobias Kjelgaard i deres bachelorprojekt.

0   69

Bachelorer: Læringsmålstyret undervisning virker - i teorien

Der er for lidt tid til læringsmålstyring. Det resulterer i manual- og tjekliste-undervisning, hvor elevernes almene dannelse kommer i klemme, mener Bjarke Braa og Sara Lorenz.

0   97

Bachelor: Giv alle elever resurser til deltagelse

Fællesskabende didaktik, stilladsering og anerkendende kommunikation giver elever nye resurser til at deltage i undervisningen, siger Michella Nowakowska

0   91

Bachelor: Den fælles naturfagsprøve presser de enkelte fag

Biologifagets særkende risikerer at forsvinde i det tværfaglige samarbejde med fysik/kemi og geografi, men det kan også skærpe den faglige profil, siger Anne Line Braas

0   89

Bachelorer: En fantastisk tanke og en frustrerende praksis

Lærere ser positivt på ideen bag inklusion, men der er store problemer i hverdagen, siger Caroline Jensen og Lise Nørgaard, som peger på en række mulige forbedringer med koordinering og sparring

0   100

Bachelorer: Med kroppen som redskab i dansk

I logbøgerne fortæller eleverne, at de ikke lærer noget. Men lærerne kan se, at eleverne udvikler sig både fagligt og socialt under arbejdet med æstetiske læreprocesser, fortæller Line Kristensen og Kathrine Schweer

0   103

Bachelorer: Praktisk arbejde fremmer forståelsen

Praktisk arbejde i biologiundervisningen konkretiserer fagets abstrakte teori. Det stimulerer elevernes nysgerrighed, og den personlige oplevelse gør det nemmere at huske teorien, siger Ida Hansen og Nanna Bundgaard

0   106

Bachelorer: My Family på Skype med 2.klasse

Det er ikke nok at høre om andre kulturer, de skal opleves, siger Kathrine Bloch og Louise Wardinghus. Sammen med deres 2.klasse har de arbejdet sammen med en klasse i England

0   107

Bachelorer: Madkundskab - frikadellesløjd eller porten til sanseligheden?

Madkundskab kan være en vigtig ingrediens til elevernes dannelse, men mange steder opfattes det som et hygge- og pausefag, siger Annette Jensen og Anna Malmkjær

0   112

Bachelor: Arbejder I fællesfagligt eller flerfagligt?

Nogle lærere tror, at de arbejder fællesfagligt i naturfagene, men de arbejder faktisk parallel i de tre fag, siger Jonas Jensen

0   102

Bachelorer: Skønlitteratur udvikler identitet og empati

Gennem arbejdet med skønlitteratur kvalificerer man sine tilværelseskompetencer, og man bliver bedre til at mestre tilværelsens mange dimensioner, siger Gitte Kallestrup og Susanne Kristensen

0   111

Bachelorer: Den fælles naturfagsprøve frustrerer lærerne

Ministerium og skoler kommunikerer skævt, mange skoleledere har ikke støttet naturfagslærerne i processen med at indføre den nye prøve, og mange af lærerne har sat sig dårligt ind i læseplaner og prøvevejledning, fortæller May-Britt Jensen og Maria-Louise Nygaard

0   123

Bachelor: Wow, det kan være spændende

Elever, der har svært ved at lære, kan motiveres til at arbejde med og fortolke multimodale tekster – og styrke sociale kompetencer, viser Line Petersen i sit bachelorprojekt

0   121

Bachelor: Man lærer mere end det, der fremgår af målene

Laura Gandrup havde mål for undervisningen, men opgav læringsmålene. Eleverne opdagede, at de lærte andet og mere, end det det målsatte, fortæller hun

0   126

Bachelor: Elevrådsarbejdet kan gøres til levende demokrati

Skoleledere og kontaktlærere kan gøre elevrådsarbejdet relevant og interessant, siger Carsten Bering og stiller en række konkrete forslag

43   130

Bachelorer: Ministeriet har ikke implementeret de nationale test godt nok

Afsæt tid og resurser, så alle kan blive fortrolige med testene, gør dem frivillige eller afskaf dem helt, som det foregår nu, opstår der alt for mange fejl og misforståelser, siger Dina Wandall og Sabrina Ferguen

0   126

Bachelor: National test giver tosprogede dårligere resultater

Opgaverne i matematiktest er pakket ind i knudret og kompakt sprog, og de valgte kontekster er så langt fra tosprogede elevers hverdag, så eleverne risikerer aldrig at nå ind til matematikken, siger Jacob Holthe

0   120

Bachelor: Både målstyret og ikke-målstyret undervisning har svagheder

Lærerne skal klædes fagligt meget bedre på til at målstyre historieundervisningen, siger Frederikke Schødts i sit bachelorprojekt.

0   127

Bachelor: Elever skal selv kunne vælge læsestrategi

Ved at lade eleverne formulere egne mål for tekstlæsningen, kommer deres læring i centrum, siger Sussie Skjødt i sit bachelorprojekt