ERNÆRING OG SUNDHED er for ernæringsuddannede og lærere, der underviser i madkundskab, sundhed og ernæring. 

I samarbejde med Madkundskabslærerforeningen

(3.997 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Ernæring og sundhed kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   5

Videreudvikling af LOMA på Nymarkskolen

Efter nytår åbnede vi en LOMA-bod på Nymarkskolen.

0   5

Undernæring er et overset samfundsproblem

Med en befolkning på knap 50% overvægtige er det ofte de, der har for meget på sidebenene, der fokuseres på i sundhedsdebatten. Underernæring er derimod et noget mere overset samfundsproblem viser en undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.

0   13

Ingredienser til en sundere skoledag

Mens mange voksne begynder året med nytårsforsætter og januarkure, er børnene tilbage i klasselokalerne til gensyn med klassekammeraterne og parate til ny læring. Langt de fleste børn bekymrer sig - heldigvis - ikke om damebladenes slankekure og nytårsforsætter. Det betyder dog ikke, at børnene er ligeglade med skoledagens mad og måltider.

1   12

Madkundskab er mere end madlavning

Madkundskab er desværre et underprioriteret og ofte misforstået fag i folkeskolen. Det er ærgerligt, fordi madkundskab i mange henseender kunne være et forbilledligt eksempel på folkeskolereformens intention om mere varieret undervisning og en tæt kobling mellem teori og praksis. Men det kræver, at man som lærer også insisterer på fagets teoretiske del og ikke reducerer det til frikadellesløjd.

1   5

Fra rendyrket socialisme til udryddelse af madanalfabetisme

De sidste 10 år er der blevet skabt en ny mad- og måltidskultur i det offentlige børnerum. Det er lykkes, fordi kommunen har haft viljen til at skabe en infrastruktur, der har gjort det muligt at give børnene dejlig mad. Det skal bruges som fundament for endegyldigt at udrydde madanalfabetismen mener direktør i Københavns Madhus, Anne-Birgitte Agger.

0   5

Koster det virkelig kun 15 kroner om dagen at spise sundt?

”Jeg hører nogle gange, at det er meget dyrt at spise sundt. Jeg havde en fornemmelse af, at det ikke helt kunne passe. Så jeg tog det som lidt af en udfordring«” Følgende citat stammer fra Politiken 17. august 2014 hvor Las Olsen, der er privatøkonom i Danske bank, har regnet på hvor meget det koster om dagen at spise sundt. Han finder frem til at 15 kroner om dagen er nok. Spørgsmålet er, hvordan udfordringen føles hvis man aldrig har mere end 15 kroner om dagen at spise for, og hvad det betyder for kostens sundhedsmæssige kvalitet på længere sigt.

0   6

Fyraftensmøde om danskernes madlavningskompetencer

Hvordan står det til med at kunne lave mad? Århus Universitet har undersøgt sagen, og MadFællesskaberne gør noget ved den. Kom til gratis møde på Metropol med forskningsbaseret oplæg efterfulgt af konkrete eksempler på praktiske projekter som MadAmbassadørerne og MadGuiderne. Der er tid til debat og til at netværke.

0   3

Nydelse, nærvær og mad.

Grundlæggende at være i bevidst nærvær, at være her og nu uden at dømme eller vurdere er grundprincipperne i mindfulness. Et værdifuldt redskab til at skabe og være i ro i en travl og hektisk verden. Et redskab der fremmer nydelse også når vi spiser.

0   7

Kostforvirring blandt børn

Efterhånden kan vi spise os kloge og lykkelige. Vi bliver konstant bombarderet med nye fødevaretrends og måder, vi skal spise på – eller ting, vi skal lade være med at spise. Men hvad er det, børnene bliver udsat for? Den ene dag må mor ikke spise brød, den næste dag skal far kun have røde bøffer, og i weekenden skal mor faste og stort set ikke spise noget.

0   5

Mens vi venter....

På Folkemødet på Bornholm i juni 2016 blev der bl.a. efterlyst et udredningsarbejde med fokus på eksisterende forskningsbaseret viden omkring mad, måltider og læring. Ønsket var en ”konsensusrapport”, som fremadrettet kan danne grundlag for arbejdet med mad og måltider i læringsperspektiv i skolen. Mens vi venter på, at Folketinget m.fl. får startet dette arbejde op, giver denne artikel et bud på et forskning- og udviklingsforløb, der bør igangsættes efterfølgende eller sideløbende.

0   70

Endnu en sommer lakker mod ende og endnu et Madskoleår er forbi

For 13. år i træk har en uge i sommerferien været fyldt med madlavning, fysiske aktiviteter, nye bekendtskaber, hårdt arbejde og gode oplevelser for en masse børn, frivillige instruktører og pædagogiske assistent uddannelser. 122 Madskoler har landet over indtaget skolekøkkenerne, og lidt over 500 frivillige instruktører samt knap 2100 børn har iklædt sig Madskoleforklædet. Igen i år har Madskoler været en succes.

1   653

At lære at være menneske

Kronik i weekendavisen 15/7 2016:

1   467

Sæt igang!

Skolemad var til debat ved Folkemødet på Bornholm allerede på førstedagen af det store arrangement. Debattens tema var ’Skolemad, læring og maddannelse’.

0   686

Løbende faglig opdatering – en del af det faglige løft

Blogindlægget giver et historisk rids af den problematik, de faglige foreninger har stået i med henblik på oprettelse af fagligt- pædagogiske kurser for faglærerne. Der peges endvidere på løsningsmuligheder fremadrettet.

1   490

Bliver bøffen for dyr, eller er den faktisk for billig? - Etisk råds forslag om en afgift på oksekød

Når vi diskuterer afgifter på fødevarer ud fra sundheds- eller klimamæssige hensyn hører vi altid de samme argumenter, fra de samme mennesker og organisationer. Men frem for at fortsætte med at kaste med mudder fra hver vores ringhjørne, bør vi diskutere hvad der skal være den grundlæggende præmis for prissætning af vores fødevarer. være den grundlæggende præmis for prissætning af vores fødevarer.

0   558

Mental sundhed - Skal vi være bange for eksamensangst?

Bare ordet eksamen rummer frygt - og konforme måder som eksamen holdes under kan bidrage til en højere grad af eksamens angst hos følsomme elever. Måske er tiden kommet til at bryde fast normer og rammer for planlægning og gennemførsel af eksamen? Giv gerne dit bidrag til debatten

0   627

Legater uddeles for sidste gang - søg op til 5000, - kr.

Husholdningslærer Johanne Kirstine Sørensens legat bliver nedlagt, når de sidste penge er delt ud i foråret. Søg inden 1. maj. Medlemskab af Danmarks Lærerforening er ikke en betingelse.

0   697

Lokal mad i skolen – kan vi styrke maddannelsen ved at skabe forbindelse til det lokale?

Lokal mad er kommet på forsiderne. Måske fordi vi har mistet troen på det gode i det store globale fødevaresystem? Og gerne vil tilbage i førersædet når det gælder den mad vi spiser? Måske vil vi også gerne have vores børn får bedre viden om hvor maden kommer fra? Og selvom skolen herhjemme spiller en begrænset rolle når det gælder selve bespisningen, så er interessen for den lokale mad også kommet til skolen. Spørgsmålet er hvilken rolle skolen skal indtage.

0   656

Måltider, der skaber læring og dannelse…

Vi ved det alle. Det er vigtigt at spise sund mad i løbet af dagen - ikke mindst, når man er barn. Sund mad påvirker barnets indlæring, velvære og mulighed for at få en god dag i institutionen eller skolen. Men herudover giver selve måltidet også mulighed for at arbejde pædagogisk med mad og de værdier, der ligger omkring måltidet.

1   704

God maddannelse giver mindre madspild

Der er flere tiltag mod madspild i storkøkkener og kantiner. Men alle har et væsentligt ansvar for at medvirke til mindre madspild, for det meste madspild er at finde i de private husholdninger. På de frie fagskoler går vi aktivt ind i kampen mod madspild og viser eleverne, som led i deres maddannelse, hvordan de fremover kan være med til at reducere madspild.