Fagligt netværk om engelsk i folkeskolen. I samarbejde med Sproglærerforeningen.

(4.797 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Engelsk kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   4

Feedback på personligt niveau

Smiley eller dødningehovede?

0   20

Sprogundervisningen bør omfavne sprogets fraser

Sprog er bygget om ord, der ofte dukker op i kombinationer, vi kender som fraser eller såkaldte chunks. De er helt centrale, når eleverne skal lære sprog, da de tilbyder sætninger, eleverne kan bruge uden at tænke, mener lektor i tysk på læreruddannelsen.

0   5

Feedback på opgaveniveau

Feedback som bedst bruges i (skrive)processen.

0   5

Feedback på procesniveau

Giv eleverne feedback de kan bruge fremadrettet.

0   6

Lærer træt af umodent materiale til de fagligt svage

Det er svært at finde engelskmaterialer, der passer i niveau både fagligt og modenhedsmæssigt, mener engelsklærer Rebecca Pedersen. Forlag nikker genkendende til problemet.

ANMELDELSE
0   3

Sidder man godt mellem to stole?

Når tiden er knap, kan det være en fordel med materiale, der på en gang tilgodeser den konkrete undervisning og diskuterer didaktik og sprosyn.

6   10

Feedback på 4 niveauer

Opgaveniveau, procesniveau, metakognitivt niveau og personligt niveau.

ANMELDELSE
17   11

Hvordan skal lærerne formulere faglige mål?

Begreberne dannelse, kompetencer, læringsmål og evidens nuanceres i denne tankevækkende og inspirerende rapport. Ud fra en fagdidaktisk synsvinkel problematiseres Undervisningsministeriets udmeldinger om læringsmålstyret undervisning, og der skabes et rum for en begyndende værdifuld, fagdidaktisk debat om formulering af mål i fag og tværfagligt - et forsømt område.

0   8

Sprog som håndværk

Som mange andre sproglærere, frustreres også jeg dagligt over elevers ukritiske brug af bl.a. google translate.

0   6

CFU har samlet kortfilm til engelsk

Farver og årstider, identitetskriser og fattigdom. Temaerne favner bredt i de kortfilm, som Center for Undervisningsmidler har samlet og krydret med forslag til diskussionsspørgsmål.

0   9

Praktisk Internationalisering i Folkeskolen

Jeg har både lavet Comenius-projekter, og andre internationale projekter i undervisningen. Det er ofte omfattende og tidskrævende. Har jeg fundet den hellige gral, med det nye AIESEC-projekt? Det er tvivlsomt, men det gør noget ved elever og lærere. Der bliver talt engelsk, og verden kommer ind i klasselokalet.

0   14

Når skriftlig engelsk giver ”ægte” respons

Pen og papir er skiftet ud med tastatur og worddokumenter. Penpals er blevet til E-pals.

2   7

Engelskudvalg: Gør udlandsophold obligatorisk i uddannelsen

Næsten tre år efter folkeskolereformens indtog, gør engelskudvalget i Sproglærerforeningen status. Flere timer og lærere med udlandserfaring står højt på ønskelisten.

1   11

Ny i klassen

Den nye elev står forsigtigt i døren, træder næsten sig selv over tæerne af forlegenhed.

ANMELDELSE
0   25

Trafikinformation til engelsklærere

Bogen anviser ikke en let, velasfalteret vej, som elever med dysleksi kan vælge, når de gerne vil suse mod mestring af det engelske sprog. ”Veje til engelsk” er en beskrivelse af, hvorfor det er så vanskeligt at lære fremmedsprog, hvis man har læse- eller skrivevanskeligheder.

3   10

Internettet er helt vildt!

OK, jeg indrømmer det. Min begejstring er 25 år forsinket, men begejstret er jeg altså. For 25 år siden jublede alle over internettets potentiale; det gjorde jeg også, men jeg gør det sandelig også nu i december 2016.

1   12

Slut med offentlige evalueringer af afgangsprøverne

Der er ikke længere efterspørgsel efter de årlige evalueringer af afgangsprøverne, vurderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Derfor er den årlige opsamling af censorernes erfaringer nu sparet væk.

0   8

Til sommer: Adgang til nettet ved danskprøven, men ikke ved engelsk og tysk

Som forsøg har mange elever i dansk og sprogfagene haft adgang til internettet ved de skriftlige prøver. Alle elever får nu adgang til nettet ved danskprøven til sommer. Men ingen får det ved prøverne i fremmedsprog.

0   7

Opfordring til nye ministre: Glem ikke fremmedsprogene

Ulla Tørnæs og Ellen Trane Nørby lovede at udarbejde en national sprogstrategi med første udspil midt i januar. Men med to nye ministre kan man risikere, at løftet bliver glemt. Formand for Kommunikation og Sprog Per Lindegaard Hjorth opfordrer i et debatindlæg på Altinget.dk ministrene til at tage bolden op og peger på de centrale udfordringer: Sprogmiljøerne skal bevares, og kvaliteten af undervisningen skal forbedres.