Lærer Lena Smith Boysen, der også er formand for Sproglærerforeningens engelskudvalg, kan mærke på sine elever i udskolingen, at de mange timer med computerspil og video på YouTube giver dem et stort og sikkert engelsk ordforråd.
Lærer Lena Smith Boysen, der også er formand for Sproglærerforeningens engelskudvalg, kan mærke på sine elever i udskolingen, at de mange timer med computerspil og video på YouTube giver dem et stort og sikkert engelsk ordforråd.

Niveauforskelle i engelsk udfordrer lærerne

Selv om hver fjerde elev får 12 i mundtlig engelsk, klarer en stor gruppe sig mindre godt og risikerer at blive helt hægtet af. Ofte er det de elever, der stort set aldrig siger noget i timerne. Hvordan kan lærerne løfte dem?

Publiceret

FEM FIF FÅR ELEVER TIL AT TALE

➊ Lad eleverne tale sammen parvis.

➋ Giv mulighed for mundtlige afleveringer på lydfil.

➌ Arranger speeddating i timerne, det giver også bevægelse.

➍ Udarbejd et nummersystem, så eleverne bliver udtrukket og ikkeskal markere.

➎ Foreslå eleverne, at de, der ikke vil svare, på forhånd mårække armen op.

Folkeskolen.dk/engelsk

engelsknetværket bliver der delt alt fra fagligviden og tips til erfaringer og holdninger til faget. Her kan dusparre med de allerede 5.141 tilmeldte lærere fra hele landet og fånyt om dit fag direkte i indbakken.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De dygtige elever i engelsk er blevet endnu dygtigere, og nu får hver fjerde elev 12 ved den mundtlige afgangsprøve i 9. klasse. Men der er tale om en polarisering, for hver tiende elev får karakteren 2 eller derunder. Det viste tallene ved afgangsprøven i 2017. Det store spænd ­giver læreren den svære opgave at skulle undervise klasser, hvor niveauet er meget forskelligt.

»Rigtig mange elever klarer sig godt i engelsk og får 12, men der sidder mange elever i klasserne, som intet siger, og det er en udfordring«, fortæller lærer Lise Witfelt, Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken.

»Nogle elever er for eksempel gamere, andre ser rigtig meget tv, og disse elever har udviklet deres mundtlige sprog helt vildt. De elever, der ikke gør det - og hvis forældre ikke taler engelsk med dem - kan slet ikke følge med«, siger Lise Witfelt, der underviser 4. klasse i engelsk.

Hun erkender, at det er et problem, at hver tiende elev får karakteren 2 eller derunder i mundtlig engelsk: »Der vil altid være niveauforskelle. Mange får 4, og det er ikke en dårlig karakter, men en jævn præstation. Rigtig meget med hensyn til at være dygtig til at tale engelsk handler om at tale engelsk. Alle engelsklærere kender til at sidde med elever, der næsten aldrig siger noget«, siger Lena Smith Boysen.

Problemet bliver for alvor kendt i prøvesituationen, når den utrænede elev sidder med censor og lærer foran sig.

»De er slet ikke trænet i at udtale ord, de skal først til at oversætte sætningerne til engelsk i hovedet, de kan ikke 'holde den gående', siger Lena Smith Boysen.

»Det er nemmere for dem at sige noget, når de bliver bedt om det på den måde, at deres nummer bliver råbt op af mig«.

Også engelskvejleder Lena Smith Boysen har gode råd til at få de tavse elever med:

»De elever, der ikke siger noget, kan aflevere lydfiler. De kan indtale deres opgave. Det hjælper også at lade eleverne tale sammen to og to eller i mindre grupper. Det handler om at skabe trygge rammer for de elever, der ofte ikke tør sige noget«, siger hun.

En anden ide er »speeddating«, hvor eleverne rykker sig rundt, og så kan læreren lytte med og hjælpe eleverne. Altså hele tiden skabe situationer, hvor eleverne ikke partout skal performe foran hele klassen, og metoder til at aktivere eleverne ved tilfældighedspricippet, frem for at de selv skal markere.

Lise Witfelt mener, at tidens krav om perfektion og angsten for at fejle er en hæmsko for eleverne.

»Jeg synes, at man som lærer skal modarbejde den forestilling om, at kun det perfekte er godt nok. Som lærer er det også i orden at lave en smutter - og vise eleverne, at man kan begå fejl. Dermed siger man: Jeg er bare et menneske, og jeg er også selv ved at udvikle mig - så forholder man sig åbent, positivt og accepterende til sine egne fejl«.

Powered by Labrador CMS