Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   4

Nedslag i logopædien

og om det bedste og det værste ved at drive tidsskrift

3   18

Tidlig tysk nu også i Aalborg Kommune!

På Vestbjerg Skole i Aalborg kommune har lærer Steen Amundsen lagt sig i selen for, at skolen indfører tysk allerede fra 3. klassetrin. Det indebærer, at alle skolens 3. og 4. klasseselever fra skoleåret 2019 - 2020 vil blive undervist i tysk fra og med 3. klassetrin.  Ansøgningen blev efter skoleforvaltningens indstilling godkendt af kommunens skoleudvalg. Hvordan det er kommet så vidt, kan læses i denne blog.

1   27

Spisning efter dimission – skal lærerne have et frit valg?

I næste uge holder de fleste skoler dimission for 9. klasserne. Et arrangement hvor forældre, elever, klasselærere og skolens leder sammen får en hyggelig afsked efter 10 år på skolen. Men hvordan tages der afsked med de unge efterfølgende, og skal medarbejderne have samme holdning til, om der tages imod en invitation om videre fest fra forældrene?

1   4

Det er helt utrolig, hvad de lærer i Børnehaveklassen

Vi har jo nok alle ambitioner om at give eleverne relevant, spændende og inspirerende undervisning, når eleverne starter i skole.

0   11

Er genrebegrebet ved at dø?

Måske var jeg ude at tisse…

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

15   225

Morten Refskov: Næstformandsvalgtale for Hovedstyrelsen

Mit kandidatur skal ikke opfattes som en higen efter en helt anden foreningspolitisk linje, men som et dybfølt ønske om at bidrage til, at vi lykkes bedre med at realisere foreningens politik og opnå skarpere resultater for vores medlemmer.

0   18

Tak for i år og til lykke med …..

Forældrene (og ikke mindst eleverne) må glæde sig over, at de har lærere, der også bruger tid på og bekymrer sig om, hvordan man finder de rigtige ord til hver enkelt elev. Det er fantastisk, hvor stort overskud der findes hos lærerne her. Forhåbentlig er de dansklærere, jeg nu har uddannet, også den slags lærere, der engang vil finde gode ord og sjove bemærkninger til hver af deres elever. Eller de vil måske lave en revy over trætte teenagere i tiende klasse. Eller de vil skrive en sang. Det vigtige er, at man får markeret, at det har været et fælles dannelses- og uddannelsesforløb, der nu er ved en rundkørsel, hvorfra der er mange udveje.

0   4

Årsplan i håndværk og design skoleåret '19/'20

Årsplanen for håndværk og design på mellemtrinnet for skoleåret 2019/20 er i hus. Jeg har fokus på, at eleverne skal lære faglokalet at kende. Og så erkender jeg, at håndværket også er højt prioriteret.

0   7

Professionshøjskolen har også en højskoletradition.

Professionshøjskolen bør på den ene side skabe en videnskabelig-akademisk distance til skolernes praksis, så lærere ikke opsluges af tidens umiddelbarhed. På den anden side bør den også indeholde højskolekulturens fokus på det menneskelige nærvær, så lærere ikke indfanges i teoretiske abstraktioner, og blindt handler uafhængigt af det konkrete personlige møde

0   11

Fremtiden tilhører også sprogene

De fremtidsorienterede fag, den hårde kompetence - det er også sprogfagene.

16   24

Indskolingslærere... hvor er I?

Er det virkeligt så få, der drømmer om, at undervise 1.klasser?

0   14

Faglig debat uden fag

Folkemødet er virkelig sjovt. Det er også hyggeligt. Det er faktisk en sød lille maggieterning af det politiske debatmiljø i Danmark – pænt og veltilrettelagt, men uden synderlig bid, når det kommer til substansen. Overordnede debatter om folkeskolen var der masser af, men det er som om alle har glemt, at skolens formål udmøntes gennem fag, hvor dannelse, demokrati og andre smukke begreber er omsat til afgrænsede skemapositioner med hver deres faglige habitus.

0   10

Tips og tricks til årsplanen i 8. og 9.

Skoleåret er næsten slut og sommerferien lurer lige om hjørnet. Mange af os skal til at se på årsplanen. Hvad skal man huske?

2   6

Før man drister sig til at opdrage et menneske, må man have opdraget sig selv til menneske

Vi kommunikerer følelser, stemninger og budskaber, og først når der er en overensstemmelse mellem det nonverbale og det verbale sprog, vil det være nemmere for børnene at forstå forældrenes kommunikation. Det er ikke hvad de voksne siger, men hvad de gør, som er med til at skabe læring og adfærdsregulering hos børnene. En god opdrager er en, der skaber overensstemmelse mellem sine ord og handlinger.

0   1

Bæredygtighed i folkeskolen

Undersøgelse om bæredygtighed i folkeskole-regi.

0   12

Ordblind elev: Symboler hjælper mig til mundtlig prøve

Jeg fik sidste år med en stærkt ordblind prøveelev skabt et tekstoplæg i mundtlig dansk, som han kunne navigere i.

0   18

Al undervisning er utilstrækkelig

”Alle har ret til pissedårlig undervisning”, står der som slutbemærkning. Nej, vil jeg mene. Alle elever har ret til at blive så dygtige, som de kan. Det skal der stræbes mod. P.S. Og skal jeg endelig give et bud på noget, der kan betegnes som ”pissedårlig undervisning”, så er det, når lærerne får så ringe forberedelsesvilkår, at der undervisning ukritisk ud fra en læringsportal, hvor andre har valgt tekster, opgaver og organisation. Når lærerne i dansk lader børn læse bøger, som lærerne ikke selv har læst, så kan man tale om ”pissedårlig undervisning”. Det er en skændsel, når det sker. Her er ikke tale om undervisning, her er tale om en bogholdermentalitet, der skal sparkes over i småt brændbart

0   6

Sanktioner skader relationer

Ny lov forpligter skoler til at underrette ved 15 % ulovligt skolefravær i et kvartal  ♦  Vel nok de fleste socialrådgivere deler skolelederes erfaring med, at tæt samarbejde med eleven og forældrene er løsningen – ikke økonomisk sanktionering