Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   4

Gør brug af elevernes motivation

Unge med indvandrerbaggrund har på mange områder dårligere forudsætninger for at klare sig godt fagligt i skolen end unge uden indvandrerbaggrund. Men de har også nogle fordele, viser resultater fra Pisa Etnisk 2018.

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

24   9

Hvad skal de lære?

Som lærer kan man tilrettelægge sin undervisning ved at tage udgangspunkt i spørgsmålet: »Hvad skal mine elever lære?« og så gå videre ved at svare på spørgsmålet: »Hvad skal de lave for bedst muligt at lære det?« skriver kronikøren om den kompetenceorienterede undervisning.

3   33

Hvorfor har den fremtidsparate skole leg på skoleskemaet?

Legen er på skoleskemaet i fagtimerne, og lærerne kvalificeres gennem uddannelsen til at skabe legende læringsmiljøer. Sådan bør vi indrette vores folkeskole for at sikre kommende generationer til fremtidens samfund, argumenterer professor Dion Sommer.

0   6

Kampen om barnets møde med skriftsproget

Den ansete internationale kommunikationsforsker Gunther Kress rammer plet med sin teori om en social brug af tegn for betydning i flere medier, når den anvendes i læse- og skriveundervisning af flersprogede børn i folkeskolen. Men hans negative omtale af verbalsproglige normer og voksne som undertrykkere af barnets frie udvikling af egne betydningstegn forsinker udviklingen af en hverdagsbaseret, individuel skrive- og læsekultur for børn, som ville være langt mere børnevenlig og tidssvarende end skolens læsestart.

0   5

Stærkere teknologiforståelse på læreruddannelsen skal ruste folkeskolen til teknologiens udfordringer og muligheder

Det haster med at klæde lærerne fagligt på til at undervise i teknologiforståelse, både de nuværende og de kommende, mener tre kronikører fra professionshøjskolerne. De gør gerne deres del, men opfordrer også politikerne til at tage udfordringen alvorligt.

0   4

Teknologiforståelse skal udvikles som selvstændig faglighed i læreruddannelsen

Det haster med at klæde lærerne fagligt på til at undervise i teknologiforståelse, både de nuværende og de kommende, mener tre kronikører fra professionshøjskolerne. De gør gerne deres del, men opfordrer også politikerne til at tage udfordringen alvorligt.

0   18

»Det har rørt et eller andet inde i mig«

Kronikken introducerer til en ny prøveform på læreruddannelsen i Silkeborg, hvor dele af opgaven i pædagogik og lærerfaglighed (PL) er udskiftet med selvvalgte elementer. Den nye prøveforms præmisser er eksperimentet, innovationen og brugerperspektiv. Til gavn for eleverne i folkeskolen.

1   9

Skolemødet – en invitation til en ny samarbejdsmodel for folkeskolen

Med afsæt i Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal samler DLF forskere, politikere og praktikere fra lærerprofessionen til skolemøde i dag den 5. december. Håbet er at finde et afsæt til en fælles samarbejdsform for folkeskolen.

2   25

Eleverne har brug for mere leg og æstetiske oplevelser i naturfagene

Leg og æstetiske oplevelser er helt centrale didaktiske tilgange i en moderne, vedkommende og motiverende naturfagsundervisning, skriver de tre kronikører.

5   42

Hvornår er godt godt nok, og bør de nationale test stoppes nu?

Sæt de nationale test i bero, mens deres afløser udvikles – det synes at være et helt igennem rimeligt krav fra elever, forældre, lærere og ikke mindst en række beslutningstagere. Samtidig er det kronikørens klare konklusion.

2   40

Støv dannelse af og sæt den i kendte og nye former

Sammenhængen mellem læring og dannelse har for længe været gledet ud af den uddannelsespolitiske dagsorden. Men debatten om skolens og fagenes dannelsesbidrag er nu tilbage, skriver de to kronikører.

0   110

Hun sejrede – ene kvinde mod 20 mænd

Lærer og skoleleder Thora Pedersen kæmpede for ligestilling med et forslag om lige løn for lige arbejde i folkeskolen. Men mange mænd strittede imod, for det ville skade lærernes sociale anseelse, mente de.

0   15

Hvad skal skolen, når samfundet polariseres?

Den aktuelle samfundsudvikling med stigende polarisering kalder på en revurdering af skolens demokratiske dannelsesprojekt. Et team fra Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon, har sammen med Kirstinebjergskolen i Fredericia arbejdet på at udvikle en skole, der kan og vil skabe fællesskaber, som bygger på forskellighed, uenighed og modsætninger.

7   24

Når lærerens gode intention har den stik modsatte virkning

Lærere forsøger ofte at hjælpe isolerede elever ved at koble dem på legegrupper eller sammensætte arbejdsgrupper i skolen. Men børn har brug for hjælp til at inddrage hinanden i det fælles – ellers kan lærerens bestræbelser ende med at forstærke barnets oplevelse af at være udenfor, beskriver forsker Christina Holm Poulsen.

1   48

Kunsten at undervise

Undervisning som en praksis i sig selv med iboende kvalitet, der respekterer lærerens dømmekraft. Sådan kan man også anskue diskussionen om kvalitet i undervisningen, skriver forskningschef Thomas Illum Hansen.

0   97

Professionel ulydighed er blevet nødvendigt

Moralsk stress som følge af utilfredsstillende arbejdsbetingelser kendetegner i stigende grad lærernes hverdag. Det fører helt legitimt til en form for professionel ulydighed, fremfører en gruppe lærere.