Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   12

Hvad skal skolen, når samfundet polariseres?

Den aktuelle samfundsudvikling med stigende polarisering kalder på en revurdering af skolens demokratiske dannelsesprojekt. Et team fra Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon, har sammen med Kirstinebjergskolen i Fredericia arbejdet på at udvikle en skole, der kan og vil skabe fællesskaber, som bygger på forskellighed, uenighed og modsætninger.

7   24

Når lærerens gode intention har den stik modsatte virkning

Lærere forsøger ofte at hjælpe isolerede elever ved at koble dem på legegrupper eller sammensætte arbejdsgrupper i skolen. Men børn har brug for hjælp til at inddrage hinanden i det fælles – ellers kan lærerens bestræbelser ende med at forstærke barnets oplevelse af at være udenfor, beskriver forsker Christina Holm Poulsen.

1   48

Kunsten at undervise

Undervisning som en praksis i sig selv med iboende kvalitet, der respekterer lærerens dømmekraft. Sådan kan man også anskue diskussionen om kvalitet i undervisningen, skriver forskningschef Thomas Illum Hansen.

0   92

Professionel ulydighed er blevet nødvendigt

Moralsk stress som følge af utilfredsstillende arbejdsbetingelser kendetegner i stigende grad lærernes hverdag. Det fører helt legitimt til en form for professionel ulydighed, fremfører en gruppe lærere.

1   139

Det, jeg ved, det tror jeg på

Årets tale til Lærerprofession.dk's prisfest den 16. november 2018.

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

0   44

Hvad skete der med dansk som andetsprog?

Uddannelsespolitikken ignorerer, at vi lever i et samfund med sproglig og kulturel mangfoldighed, mener lektor Bergþóra Kristjánsdóttir. Tosprogede elever bliver i dag ikke mødt af lærere med en specialiseret viden om tosprogethed og dansk som andetsprog.

1   20

»Undskyld, hvis vi forstyrrer!«

Forskeres undersøgelser i skolen kan virke forstyrrende på hverdagen i klassen. Men der skal indsamles systematisk viden om skolens liv, for at der kan træffes kvalificerede faglige og politiske beslutninger, skriver forskere tilknyttet Aarhus Universitet.

1   13

Praksischok eller start på en livslang lærerkarriere

Selv om forskning og erfaring viser, at mentorordninger kan gøre forskellen, er det mere eller mindre tilfældigt, hvordan danske skoler og kommuner tager imod nyuddannede lærere, skriver studievejleder på læreruddannelsen i Silkeborg Dorthe Busk Mølgaard.

2   8

Ingen børn og unge er umotiverede

Tre fagprofessionelle inden for hvert deres felt om, hvordan man bruger sit sprog til at realisere sin positive hensigt: at tilgodese de børn og unge, der har behov for lidt ekstra støtte til også at leve deres liv og samtidig opnå læring – stort set uden at bruge mere tid.

2   17

Professionel kapital – vejen til en bedre folkeskole

Arbejdstidskommissionen skal styrke den professionelle kapital på skolerne. Det er en god ide, viser undersøgelser, for høj professionel kapital handler blandt andet om godt lederskab og samarbejde, forklarer professor emeritus Tage Søndergaard Kristensen.

0   19

Når underholdning bliver undervisning

I bestræbelsen på at ville bygge bro mellem fritid og skole må dansklæreren gøre sig flere ­didaktiske overvejelser. Kandidat i didaktik præsenterer her fem centrale punkter til lærerens forberedelse.

0   8

Stort fokus på unges valg slukker deres nysgerrighed omkring uddannelse og job

Så snart eleverne har besluttet sig for, hvad de vil efter folkeskolen, synes de ikke længere, at uddannelsesvejledning og brobygning er relevant - og det har vidtrækkende konsekvenser, beskriver ph.d. Randi Skovhus.

3   130

Borgmester vil slippe skoler ud af spændetrøjen af mål og test

Borgmester i Holbæk Christina Krzyrosiak Hansen vil i dialog med folkeskolens lærere, elever og forældre på baggrund af noget andet end tal og grafer.

1   16

Når inklusion ender i eksklusion

Fortællingen om den inkluderende skole, hvor forskellige børn skal kunne deltage i den samme undervisning på forskellige måder, fordi de har forskellige forudsætninger, kan være svær at få øje på i skolens praksis, skriver forskerne Sine Penthin Grumløse og Lotte Hedegaard-Sørensen.

0   3

Digitale sexkrænkelser sker i utrygge fællesskaber

En bekymrende stor andel af unge udsættes for digitale sexkrænkelser. Det kræver et øget fokus på årsagerne bag, hvis krænkelserne skal forebygges. Skolen spiller en afgørende rolle, mener Red Barnet.

0   16

En profession må have et fag, et professionssprog og en professionskultur

Hvis lærere i fremtiden skal betragtes som professionelle og ikke proletarer, skal professionens sprog og professionsmarkører være tydeligere, advokerer lærer Daniel Panduro i sit kandidatspeciale.

1   25

Danskfaget har brug for multikulturelle fortællinger

Forsker opfordrer til en kulturelt ansvarlig pædagogik, der spejler den mangfoldighed af elever, der sidder i en klasse i dag. For når elever kan genkende sig selv i skolens indhold, føler de sig værdsat, set og anerkendt.

3   6

Bevar, men reparer de nationale test

Professor Peter Allerup vil vende testsystemet på hovedet for at skabe klarhed over antallet af opgaver i de obligatoriske test og sikre en mere brugbar målestok for elevernes dygtighed. Hans forslag til ændringer i de nationale test er også sendt til undervisningsminister Merete Riisager.

0   18

Skab faglige fællesskaber – og lad lærerne lære af hinanden

Lærere er uddannet til at undervise børn, men ikke nødvendigvis til at arbejde med voksnes 
læreprocesser. Lektorer opfordrer skoler til at udvikle praksis ved at bruge fagteam til 
faglig refleksion og ikke kun faglig forberedelse.

0   13

Når selvledelse spænder ben for stressforebyggelse

Et projekt om at forebygge stress blandt folkeskolelærere rejser spørgsmålet, om selvledelse 
bidrager til stress. En løsning er mere ledelse af selvledelse.