Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   4

Vold på specialskoler

Når volden bliver et arbejdsvilkår

0   1

Intet projekt er færdigt, før det er formidlet

Jeg vil gerne rejse en debat om, hvordan vi kan gøre skole bedre.

0   8

Frifindelse og tvivlsom forskningspraksis?

I fredags bragte Folkeskolen.dk nyheden om, at en række uddannelsesforskeres arbejde ikke vurderes at være videnskabeligt uredelige af den instans, der skal vurdere det. Artiklens overskrift lyder: ”Alle forskerne er frikendt for videnskabelig uredelighed”. Nævnet er ikke en domstol, og frikender vel derfor ingen. Det har heller ikke magt til at dømme nogen, selvom den naturligvis afklarer et objektivt skyldsspørgsmål, så godt det kan. Dets afgørelser kan ikke indbringes for ”anden administrativ myndighed”. Afgørelsen er i dette tilfælde – det kommer et stykke nede i artiklen – ikke blot, at der ifølge Nævnets vurdering ikke er tale om videnskabelig uredelighed i lovens forstand, men at sagerne skal tilbagegives til Aarhus Universitet med henblik på at afklare, om der er tale om ”tvivlsom forskningspraksis”. Der er med andre ord ikke truffet endelig afgørelse, og grænsen mellem ”videnskabelig uredelighed” og ”tvivlsom forskningspraksis” er både i konkrete sager, i forskellige lande og i princippet ret flydende. Jeg kommenterer i dette indlæg på interviewet, idet jeg forsøger at rydde en række misforståelser af vejen og samtidig inviterer til en fornyelse af offentligheden i dansk pædagogisk forskning og en styrket akademisk debatkultur.

0   21

Jeg vil være lærer, jeg vil ikke være tryllekunstner!

Har du nogensinde deltaget i et maratonløb? Hvis ja, så ved du også at det kræver en del forberedelse!

0   0

Skoletoiletter tages alvorligt på Frederiksberg

Du kan ikke snyde. Skoletoiletter er et alvorligt emne. Frederiksberg kommune begynder med 4 skoler - Her får de Toilet Heaven.

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

0   15

“Min største opgave er at understøtte tilliden....

....og at modarbejde alt, der kan underminere tilliden i vores uddannelsessystem” - lød et af budskaberne ved åbningen af International Summit on the Teaching Profession (ISTP) som afholdes i Helsinki lige nu. Det var departementschefen fra det finske undervisningsministerium der sagde det!

1   4

Håndværk & Design, 3. klasse

Efteruddannelse og undervisningsmaterialer søges til faget, "Håndværk & Design.

3   2

Gode penge men dårlige argumenter

Pengeugens store succes viser, at der er behov for at lære eleverne at forstå og styre deres økonomi

1   19

Stop inklusionsretorikken!

Samfundet ligger i en skyttegrav hvad angår folkeskolens inklusion!

19   2

Folkeskolereformen set fra et priviligeret parcelhuskvarter

5 år efter er folkeskolen stadig levende, og som forældre kan jeg ikke genkende det dystre billede af folkeskolen, der ofte tegnes her på Folkeskolen.dk

1   12

Fagtrængsel

– sprogfag i knibe

0   9

Alle ønsker at lykkes

En fortælling om børn, forældre og samarbejde i skolen

1   123

Pengeugen ødelægger forståelsen for økonomi

I uge 11 afholder de private bankers interesseorganisation, Finans Danmark, den såkaldte Pengeuge, hvor mange tusinde elever undervises i økonomi. Pengeugen fokuserer alt for ensidigt på varetagelse af bankernes egne interesser og der undervises generelt i et forsimplet og misforstået billede af penge og banker.

0   1

Hjælp til bachelorprojekt

Søger lærere i folkeskolen til at besvare spørgeskema om læringsmiljøer til "stille elever"

0   26

TEDx Talker: Hr. Morten Messerschmidt tager helt fejl

Uromagere og lømler har ikke fundet et fristed i vores folkeskoler. Det er konkret og faktuelt forkert, Hr. Messerschmidt

0   5

Myter om Abraham, Jakob, Josef, Moses og David

Bøgerne i serien “Myter fra Bibelen” har fokus på myte, mening og fakta.

1   10

Undersøgelse af sprogbarrierer blandt danske folkeskoleelever

Vi er fire studerende fra Pædagogik på Københavns Universitet, der søger folkeskolelærere og skolepædagoger til at deltage i undersøgelse om eventuelle sprogbarrierer blandt elever med anden etnisk baggrund end  dansk. Linket til spørgeskemaet finde i tekstfeltet længere nede.

3   3

Michael Ziegler

Så skal der bruges skatte penge

0   22

Den uforbederlige optimisme (dokumentation 3)

Dette eksempel er et uddrag fra min røde bog, som vedlægges dokumentation i form af de konkrete kilder, jeg henviser til i uddraget. Kildefortegnelse er anført nederst. Dokumentationsmaterialet har den funktion, at enhver interesseret læser og medborger kan kontrollere, om jeg gengiver kilderne korrekt, og om der er dokumentation for de ting, jeg skriver i bogen. Den konkrete referencepraksis er et udtryk for en ny form for optimisme. I to forskellige forskningstekster henvises der til en side hos en udenlandsk forsker, men den eneste sammenhæng mellem de to forskningstekster og den pågældende side er tillægsordet ”optimistisk”. Det er måske vel optimistisk, og man kan i det mindste konstatere, at man tilsvarende kunne bruge rigtigt mange andre tekster, der også indeholder dette ord, som ”kilde”.

0   1

Skolens snørklede vej til succes

Alt had folkeskolen i dag ikke længere kan rumme forvandles til noget skadeligt for børnene