Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   11

Hvad kan New Yorks borgmester lære af en københavnsk folkeskoleelev?

Senere på ugen samles borgmestre og beslutningstagere fra hele verden i København under C40 for at dele viden om effektive klimaløsninger. Jeg håber, at de tager inspiration fra Københavns madskoler med hjem i rygsækken efter endt besøg.

0   8

Odense Lærerforening: Ret folkeskolen op med budget 2020

Den odenseanske folkeskoles økonomi er langt under niveauet i de øvrige danske storbyer, påpeger Odense Lærerforening i en udtalelse i forbindelse med, at byrådets budgetforhandlinger går ind i den afsluttende fase.

0   4

Kan og skal vi kombinere friskolens friere rammer med folkeskolens uddannelsesideal?

Et opgør med den todelte grundskole struktur

0   3

Fællesskabet fremmer fagligheden

Initiativet Back on Track skal arbejde med indsatser, der hjælper eleverne til at indgå i sociale relationer og styrke deres fællesskabsfølelse. Dette fokus relaterer sig til den forskningsmæssige evidens, der viser, at unge i stærke faglige og sociale fællesskaber er bedre rustet til at lære.

0   3

3:6 Fritagelse for idræt er et levn fra fortiden

Elever med handicap skal have gode oplevelser med idræt i fællesskab med deres klassekammerater. De skal ikke overbeskyttes eller have unødvendige særregler. Det tredje trin mod inklusion i idrætsundervisningen handler om at se muligheder i stedet for begrænsninger.

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

0   11

Ommer eller ikke ommer - trapezer en gang til

Hans Jørgen Beck Lektor emeritus, cand. scient. i matematik og datalogi

0   15

Når eleverne står for forældremødet

I sidste uge havde vi forældremøde i 9C. Denne gang var strukturen på mødet ikke, som den plejer at være, for eleverne stod for første del af mødet.

0   11

Til bords, til søs og til sengs

S'erne i her til lands, at komme til tops, at gå til bunds og til bords er uforklarlige i forhold til moderne dansk grammatik, lige som e'erne i at gå til grunde og drikke sig til døde.

0   3

Interaktive fortællinger i danskundervisningen.

Jeg har været på "Mellemtrinnet Læser" - som oplægsholder. Jeg var inviteret af Hopspots for at fortælle om hvordan man kan bruge interaktive fortællinger i dansk undervisningen , i forhold til romanen "Lakridsmanden" af Louis Jensen.

0   13

Kommunernes jerngreb om målstyring

Intentionen bag lempelsen af Fælles Mål i december 2017 var fra politisk side at give lærerne en øget frihed og styrke deres professionelle dømmekraft. Desværre bliver det flere steder ved intentionen, hvor den overdrevne målstyring stadig er det bærende element.

4   30

I mit næste lærerliv vil jeg være tegnelærer

Hold da helt op, hvor er det hårdt at insistere på at anvende computere i undervisningen, når de rent faktisk er pensionsmodne og fyldt med irriterende forhindringer.

0   6

Kære lærere. Mange tak for hjælpen med at lave en god læreruddannelse

Mange tak til alle jer som bidrager til at studerende i dansk som andetsprog på læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, bliver dygtige kommende folkeskolelærere. Vi har brug for jer på mange niveauer, og de sidste år har vi nydt godt af alt fra observationer af jeres praksis til reelt samarbejde hvor I, som eksperter, udfordrer os.

0   4

Delebørn rummer svarene på, hvordan de kommer i bedre trivsel – uden altid selv at vide det

Få og enkle spørgsmål kan belyse både mindre børns og unges løsninger på, hvordan de får det bedre – både i skolen og hjemme

0   82

Glad for at kunne fortsætte arbejdet allerede dagen efter genvalget

Vores arbejde internationalt har igen givet gode argumenter, som kan understøtte, at vi får skabt bedre rammer for lærernes arbejde, deres trivsel og arbejdsmiljø i folkeskolen. Allerede dagen efter kongressen hentede vi gode argumenter på en konference i samarbejde med undervisningsministeriet om den seneste internationale tendens "Teacher-leadership". Det dejligt fortsat at kunne bidrage - også med det

0   2

Sprog bygger bro - konkurrence

NCFF fyldte1 år i september og har udskrevet en konkurrence for grundskoler.

5   367

Tanker oven på en ”næstformands”-valgkamp

Hvorfor falder man? Det gør man, fordi man skal lære at rejse sig igen. Det skal jeg nok gøre, og jeg vil med andres hjælp vende stærkere tilbage.

4   51

Det rådne æble i skoletasken

Muligheder i de kommende periodeforhandlinger

0   2

Kære statsminister

Målet må være at forhindre unge i at begynde at ryge

4   5

Jeg har lidt knas med berettermodellen

SKAL jeg bruge den?

0   13

Fra folkeskole til privatskole

Farvel til en hverdag med Aula, Docendo, MeeBook og diverse test, velkommen til en hverdag med tid til større didaktisk råderum.